• více...
  Když dají duly hlavy dohromady…
  duly2014

  20. září skončil 14. běh kurzu. Duly z celé republiky se již těší na své klientky a my se těšíme na nové studentky! 
  Od 7.11.2015 začíná 15. běh kurzu pro duly České asociace dul. První víkend proběhne v Praze. Více informací v sekci vzdělávání nebo u Marcely Holubové Fišerové, koordinátorky kurzu, marcela@duly.cz nebo tel.: 734 607 842
 • více...

  logo CAD
  Česká asociace dul

  Naskové 998/28
  150 00 Praha 5
  V Praze 8.9.2015

  Vážená paní Mrowetz,

  píšeme Vám jménem České asociace dul tento otevřený dopis, jelikož se v poslední době v praxi i na sociálních sítích stále častěji setkáváme s kritikou či velice negativním postojem k dulám, které prošly našimi kurzy. Na sociálních sítích se veřejně pranýřují duly (míněno duly ČAD nebo ČD) jako kolaborantky systému. 

  V praxi se porodnice uzavírají před doprovody dul z důvodu špatných zkušeností personálu s dulami či jinými doprovodnými osobami (nemocniční personál nerozlišuje, kdo je kdo). Stále častěji se nám ukazuje, že většina veřejné kritiky dul (povětšinou velmi neoprávněná a založená na naprosté neznalosti práce našich dul) pochází od žen, které prošly Vaším kurzem. Toto je také hlavní důvod, proč se na Vás obracíme.


  Celkově si samozřejmě ceníme Vaší práce na poli českého porodnictví, Vaší popularizace bondingu apod., ale rády bychom řešily výše popsanou situaci, a proto bychom rády znaly Váš osobní názor a také postoje, které předáváte ženám v kurzu.


  Prosíme Vás tedy, zda byste odpověděla na tři krátké otázky:

  – Jak by podle Vás měla vypadat péče podporující osoby při porodu v porodnici?

  – Co Vás vede k mínění, že duly ČAD jsou kolaborantky se zdravotnickým personálem?

  – Jaký vidíte rozdíl mezi doprovodem ženy dulou ČAD a absolventkou vašeho cyklu? 


  Česká asociace dul funguje od roku 2001 a za celou dobu své existence se snaží pomáhat a podporovat konkrétní ženy během těhotenství, porodu a šestinedělí, stejně jako měnit situaci v českém porodnictví. Tato snaha má své výsledky. Dlouhodobá vstřícná komunikace a podporující přístup dul přinesl v mnoha porodnicích skvělé výsledky a praxe se v nich významně posunula k lepšímu. Tato snaha nás však stále stojí mnoho úsilí, a proto jsme velice zneklidněné současnou situací, která staví duly a jejich práci do velice špatného světla. V mnoha porodnicích, které byly doteď vstřícné, se opět setkáváme s velmi negativními postoji personálu.


  Předem děkujeme za Váš čas a energii a věříme, že se situace brzy vyjasní. Na změně českého porodnictví k lepšímu máme zájem všichni, a proto bychom rády, abychom mohly tzv. „táhnout za jeden provaz“ a neštěpily vzájemně sílu, kterou můžeme společně použít pro dobrou věc.


  Hezký podzim přeje a na Vaše názory se těší

  Výbor ČAD

  Zora Javorská
  Adéla Lančová
  Marcela Holubová Fišerová
  Odpověď Michaely Mrowetz ke stažení
  OdpovedMM