• více...
  Přijďte se na nás podívat na festivalu Evolution již tento víkend 18.-20. 3 v Praze Holešovicích. Více na www.festivalevolution.cz. Mimo to, že nás můžete nalézt na stánku, tak se také můžete těšit na přednášku Olgy Krajíčkové o rozdílu v doprovodu duly a partnera.
 • více...

                                          logo CAD             


  2. března 2016

   

  Vážení lékaři, lékařky a porodní asistentky,

  věříme, že ač jsou naše profese odlišné, máme stejné cíle – tedy podporu normálního porodu, bondingu a v jejich důsledku zdravou a spokojenou ženu, miminko i celou novou rodinu. Jsme si vědomy, že současná situace ohledně doprovázejících osob u porodů začíná být velmi nepřehledná. Proto se na vás obracíme s přáním situaci vyjasnit.


  Česká asociace dul (ČAD) sdružuje duly – profesionální průvodkyně těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Členky, za něž se ČAD zaručuje, procházejí ročním intenzivním kurzem, školí je lékaři, lékařky, porodní asistentky a odborníci, kteří v porodnictví působí. Tyto duly poté získávají osvědčení o absolvování kurzu „dula absolventka“ a po delší praxi supervidované zkušenými konzultantkami a následném vzdělávání i certifikát „certifikovaná dula ČAD“.


  Duly ČAD si kladou za cíl podporovat budoucí matky a rodiny v jejich kompetencích, nikoli za ně rozhodovat nebo jimi jakkoliv manipulovat. Jsme vázány etickým kodexem uvedeným na webu (při podezření na jeho nedodržování neváhejte kontaktovat některou z členek výboru) a máme jasně stanovena pravidla tak, abychom nezasahovaly do kompetencí lékařek, lékařů a porodních asistentek. Víme o tom, že do porodnic začaly v poslední době hojně doprovázet i jiné průvodkyně, někdy bojovně naladěné, a označovat se jako duly. Na toto označení mají v současné legislativní situaci plné právo. Nicméně mezi prací žen, které se označily samy dulami a neprošly žádným vzděláním pro duly, a prací našich členek je značný rozdíl.


  Abychom vám pomohly se v situaci orientovat, přistoupily jsme k několika krokům:

  dula ČAD se i nadále prokazuje kartičkou s logem asociace a razítkem z rubové strany, je dohledatelná na našich webových stránkách www.duly.cz a nově bude také, pokud možno, nosit bílé tričko s označením „dula“ a na zádech s logem ČAD (za předpokladu, že jí to předpisy porodnice umožní).


  Naší snahou je přispět nejen k výše uvedeným cílům, ale také k celkovému zlepšení situace v porodnicích v ČR. A to, jak pevně věříme, jde jen díky profesionalitě a vzájemnému respektu.


  Pokud byste měli zájem, můžeme o situaci pohovořit i na osobní schůzce. Rády za vámi do porodnice přijedeme a svoji práci vám přiblížíme, případně i formou přednášky pro zaměstnance a zaměstnankyně.


  Děkujeme vám za vaši péči a těšíme se na setkávání při porodech v atmosféře vzájemné důvěry. 

   

  za výbor České asociace dul
  Mgr. Zora Javorská, Marcela Fišerová, Mgr. Adéla Lančová

  www.duly.cz| zora@duly.cz, marcela@duly.cz, adela@duly.cz 

 • více...
  Už jste viděli naši brožurku, kterou jsme vydaly k 10. výročí České asociace dul? Pokud ne, tak si ji můžete stáhnout zde.