• více...

  Česká asociace dul děkuje svým členkám, certifikovaným dulám ČAD Lence Trešlové a Míle Kramné, které bez nároku na honorář ochotně nabídly pomoc rodičům z Barmy, kteří mají v ČR uprchlický statut a obrátili se na naši asociaci. Lenka Trešlová poskytla předporodní setkání, doprovod při porodu v porodnici a následnou pomoc s kojením a dalšími záležitostmi. Míla Kramná působila jako dula v záloze. Těší nás, že jsme tuto pomoc mohly zprostředkovat a drobným dílkem přispět k podpoře uprchlíků.

  Barmští rodiče napsali:
  „Chceme ti vyjádřit vděčnost. Při porodu naší dcery Izabely jsi nám, Lenko, pomohla nejen jako dula, ale jako člen rodiny. Předala jsi nám svoje znalosti o přípravě na porod a péči o miminko. Naše dcera se nakonec narodila císařským řezem, ale je zdravá a daří se jí skvěle. Určitě na tě, Lenko, nezapomeneme ani na tvou kolegyni Mílu. Děkujeme také tvé organizaci České asociaci dul, protože ona tě podpořila, abys nám pomohla.“

  Linn, Nandi a Izabelka  

  We would like to express our gratitude to you. Our daughter Izabela’s birth, you, Lenka warmly helped us not only as a doula but also as a family member. And you shared your knowledge such as how to prepare to give birth a child and how to take care of baby. Now our daughter was born under the C-section of my wife but she is healthy and perfect. It is very sure that we will never forget you, Lenka and your colleague, Míla Kramná. And we thank your organization ČAD (Česká Asociace Dul) as well because ČAD supported you to help us.

  Linn, Nandi and little Izabela 

 • více...

  Duly České asociace dul pomáhají ženám v těhotenství, při porodu, v šestinedělí i později.

  Na podzim 2016 Česká asociace dul otevře nový kurz zaměřený na poporodní pomoc matce: kurz pro poporodní duly.


  Co dělá poporodní dula?

  Podporuje nově zrozenou matku v jejích mateřských kompetencích a pomáhá jí zvládnout novou situaci v rodině.

  – je ženě k dispozici podle jejích potřeb: vyslechne ji, prakticky pomůže, dělá ženě společnost
  – reflektuje se ženou porod
  – poskytuje informace a podporu při kojení
  – předává informace a zkušenosti s péčí o novorozeně, může prakticky pomoci
  – zná současné trendy – kontaktní rodičovství, pleny, šátky, bezplenkovou komunikační metodu (BKM)
  – podporuje ženu v komunikaci s partnerem, širší rodinou, zdravotníky 
  – předává informace a zkušenosti ohledně chování starších sourozenců a komunikace s nimi
  – po dohodě pomáhá se vším, co ženě přijde vhod: drobná pomoc s domácností, vařením a menšími nákupy, pomoc se staršími dětmi
  – je schopna rozpoznat případné patologické psychické stavy, poskytnout kontakty na odborníky

  Na konkrétní pomoci je třeba se individuálně dohodnout s konkrétní poporodní dulou; rozsah poskytovaných služeb se u jednotlivých dul může lišit.


  Poporodní duly ČAD respektují společné potřeby dvojice matky a dítěte (tzv. MotherBaby) a podporují ženy, aby se svým dítětem měly hodně kontaktu a samy se o ně staraly (pokud to jejich zdravotní stav dovolí). Pomáhají matkám tak, aby ony samy mohly pečovat o své novorozeně.
  Poporodní dula předává informace a zkušenosti; matčiny názory a postupy neposuzuje.


  Pokud se chcete stát poporodní dulou a zúčastnit se kurzu ČAD, více informací o náplni kurzu najdete zde.


  Kurz bude probíhat v Brně a jeho cena je 12 000 Kč.
  Do kurzu bude přijato 15 žen na základě motivačního dopisu a výběrového řízení, které proběhne v září 2016. Kurz bude zahájen na podzim 2016. Jeho prezenční část bude rozložena do šesti víkendových setkání, která budou probíhat jednou měsíčně.  

  U koordinátorky kurzu Bc. Dagmar Lovecké získáte další podrobnosti a můžete se u ní do kurzu přihlásit: e-mail: poporodni@duly.cz, telefon: 775 076 736. Těšíme se na nové kolegyně!

   

   

   

   

 • více...

  Ve dnech 16. až 22. května 2016 se v České republice již pojedenácté připojíme k aktivitám pořádaným v rámci Světového týdne respektu k porodu (STRP). Přejeme si informovat o dopadu způsobu přivádění dětí na svět na jedince, rodiny i celou společnost. Rovněž chceme napomoci uplatnění aktuálních výsledků vědeckých studií do porodnické praxe. Více o letošním zapojení dul do STRP.

 • více...
  Informace ke kurzu 2016/2017 jsou již i s přihláškou aktuálně na webu v sekci vzdělávání.
 • více...
  Česká asociace dul přispěla svými texty a fotografiemi do edukační kampaně společnosti @MediaplanetCzech, která se věnuje ženskému zdraví. Věříme, že informacemi o dulách a jejich možném přínosu pro zdraví žen a jejich rodin pomůžeme některým ženám, aby prožily bezpečné porody podle svých představ a měly možnost od začátku plně rozvíjet své mateřské kompetence.