Happening na podporu práv rodiček a zdraví a bezpečí při porodu: Jen tak normálně si porodit

Zveme vás na Happening na podporu práv rodiček a zdraví a bezpečí při porodu: Jen tak normálně si porodit

Kdy: v úterý 15. listopadu od 15 do 16.30
Kde: Palackého náměstí před Ministerstvem zdravotnictví

Happening se koná v den dlouho očekávaného rozsudku ESLP ve věci Dubská a Krejzová vs. ČR.

ESLP v roce 2014 zdůraznil, že porod doma je pro tzv. nízkorizikovou ženu srovnatelně bezpečný a že by tyto ženy měly mít možnost volby.
Proč jsou v ČR porody mimo nemocnici rizikovější než ve zbytku EU? A kdy se to změní?

Co přináší rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci porodů doma v ČR?
Jaký výběr nabízí český systém péče?
Jak náš stát podporuje ženy, které si zvolí porod mimo nemocnici? A jak podporuje porodní asistentky, jejichž péče je pro tyto ženy důležitá? 
Několik stovek žen se každoročně rozhodne přivést své děti na svět doma. Proč? Jaké jsou tyto ženy?

Na akci je pozván i ministr zdravotnictví pan Svatopluk Němeček.

Součástí akce bude výstava Sametový porod Hany Kalvachové – velkoformátové fotografie rodin, které se rozhodly přivést své děti na svět doma

Přijďte podepsat novou petici za změny a svobodnou volbu žen v porodnictví
Přijďte ukázat, že ženy chtějí rozhodovat o okolnostech svých porodů, že potřebují péči porodních asistentek!

Happening pořádá Hnutí za aktivní mateřství a Unipa – Unie porodních asistentek 

Facebooková stránka události