Kontakty

Výbor organizace:
Anna Vršníkanna.vrsnik@gmail.com, tel.: 725 977 735
Adéla Lančová – adela@duly.cz, tel.: 725 977 736
Marcela Holubová Fišerová – marcela@duly.cz, 734 607 842

Koordinátorka vzdělávání:

Marcela Holubová Fišerová – marcela@duly.cz, 734 607 842

Média a PR:

Vlasta Jirásková - vlasta.jiraskova@volny.cz, 602 747 065

Web, přihlášky:

Zora Javorská - zora@duly.cz 606 722 988


Sídlo sdružení (nezasílat poštu):

Občanské sdružení Česká asociace dul (pouze sídlo firmy,
korespondenci, prosíme, na adresu poštovní)
Internacionální 1225/19
165 00 Praha 6

Poštovní spojení:

Česká asociace dul (adresa pro zasílání veškeré korespondence)
Naskové 998/28
150 00 Praha 5

Registrace sdružení:

MV ČR pod č.j. VS/1-1/48090/01-R

Bankovní spojení:

účet č. 2300529490/2010 vedený u FIO Banky.

IČO: 26542731