• více...

  Kurzy pro duly

  O vzdělávání


  Základní kurz pro duly


  Česká asociace dul byla založena v roce 2001
  a od té doby poskytuje vzdělávání pro duly. V roce 2018 zahájíme již osmnáctý ročník základního kurzu pro duly.

  Náš program vzdělávání vychází ze specifik českého prostředí a zároveň čerpá i ze zkušeností se vzdělávacími programy dul ve světě. Program se postupně vyvíjí a reaguje na změny v praxi a v českém porodnictví. Naše koncepce vzdělávání dul je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy práce duly.

  Základní kurz poskytuje základní vzdělání duly a pomáhá rozvíjet osobnostní předpoklady potřebné pro práci duly. Kurz je koncipován maximálně pro 15 účastnic.  Následně svým členkám nabízíme rozšiřující vzdělávání v podobě tematických seminářů a workshopů a pravidelné supervize.

  Česká asociace dul svým členkám vytváří zázemí, podporuje vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Prostřednictvím webových stránek a Facebooku propaguje práci dul a svým členkách tak pomáhá získávat klientelu. Členky a studentky České asociace dul mohou využívat naše propagační materiály. Další vzdělávání, supervizní a intervizní setkání zajišťujeme pro své členky a studentky za zvýhodněné ceny.

  Kdo se může stát dulou

  Jako duly nejčastěji pracují ženy, které jsou samy matkou. Je ovšem třeba, aby dula byla schopná a ochotná své vlastní porodní zkušenosti dobře nahlédnout a zhodnotit. Vynikající, citlivou dulou však může být i bezdětná žena. Velice důležitá je celková osobnostní vyzrálost a vyrovnanost ženy, která o práci duly uvažuje. Uchazečky jsou vybírány na základě motivačního dopisu a osobního pohovoru.

  Dula by také měla dokázat především dobře pečovat sama o sebe a o svou rodinu, a pak může poskytovat kvalitní podporu ženám v perinatálním období. Dula by měla být příkladem dobré mateřské péče. 

  Základní vzdělávací program pro duly zahrnuje:

   • Prezenční část – 8 víkendových setkání v průběhu jednoho roku –  interaktivní semináře, workshopy, přednášky a sdílení z praxe. Po absolvování alespoň 90 % prezenční části kurzu získá účastnice status Dula studentka a  může začít pracovat s klientkami – včetně plné podpory během porodu.
   • Samostudium doporučené literatury mezi jednotlivými setkáními.
   • Uzavřená ženská podpůrná skupina
   • Praxe pod vedením osobní konzultantky – každá studentka má k dispozici osobní konzultantku – zkušenou dulu s dlouholetou praxí, na kterou se může obracet a konzultovat s ní v začátcích své praxe. Konzultantka studentce poskytuje zpětnou vazbu, předává zkušenosti a podporuje ji na její vlastní profesní cestě. S konzultantkou je třeba konzultovat doprovod minimálně tří žen během těhotenství, porodu a šestinedělí. Po splnění této povinnosti se účastnice kurzu stává Dulou absolventkou.  
   • Supervize – 2 supervizní setkání jsou zahrnuta v ceně základního kurzu. 


  Studium kurzu je ukončeno certifikací

   • K certifikaci může přistoupit dula absolventka po doprovodu minimálně dalších tří žen během těhotenství, porodu a šestinedělí, které konzultuje se svou osobní konzultantkou a na písemné doporučení své konzultantky. Titul Certifikovaná dula získává po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky před certifikační komisí. Certifikace je vázána na členství v České asociaci dul. Náklady na certifikační zkoušku nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

  Základní témata probíraná v rámci prezenčního studia

  Práce duly: vymezení práce a kompetencí duly; specifika práce tzv. porodní duly a duly poporodní; uzavírání dohod o doprovodu a nabízené péči – formy a možnosti; kontakt s klientkou v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; pomoc s vytvářením porodního přání/plánu; informační zdroje, jejich sdílení a práce s nimi; úlevové prostředky při porodu; podpora poskytovaná dulou v počátcích kojení; sdílení zkušeností z práce duly, doprovod při porodu doma; sebepéče a předcházení „syndromu vyhoření“;

  Motivace pro práci duly

  Reflexe vlastní porodní zkušenosti

  Možnosti porodu v porodnici

  Porod mimo zdravotnické zařízení; ambulatní porod

  Komunikace: empatie a naslouchání; rozvíjení schopností interpretovat prostředí a situaci; nonverbální komunikace; dula jako součást týmu; komunikace v krizových situacích.

  Perinatální období z hlediska matky: celostní pohled na reprodukční zdraví ženy; fyziologie těhotenství, porodu a šestinedělí; zdravotní péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; polohy pro normální porod; komplikace při porodu; podpora ženy s poporodní depresí.

  Perinatální období z hlediska dítěte: symbióza matky a dítěte, rané potřeby dítěte, péče o dítě v souvislosti s psychomotorickým vývojem.

  Péče o ženu a dítě se zvláštními potřebami: vážně nemocná rodička a rodička s fyzickým či mentálním znevýhodněním; těhotenství a porod po prodělaném traumatu; očekávané narození dítěte s vrozenou vadou; porod mrtvého dítěte; úmrtí dítěte po porodu.

  Legislativní aspekty práce duly

  Kritické studium literatury

  Sdílení zkušeností z práce duly se zkušenými dulami České asociace dul 

   

  Jedinečnou součástí našeho kurzu je uzavřený kruh studentek a koordinátorky kurzu. Kruh slouží k vzájemnému seznámení, sdílení a vzájemné podpoře. Přátelství, kolegialita a vzájemná podpora pokračují i po skončení kurzu. 

   

  S kým se v rámci základního kurzu pro duly setkáte?

  Lektorkami kurzu jsou vysoce kvalifikované odbornice v oblasti péče o matku a dítě. Budou vás školit naše duly-konzultantky s dlouholetou praxí, a také zdravotnice a další odbornice – zkušené porodní asistentky, lékařky, psychoterapeutky, laktační poradkyně, právnička…

  Česká asociace dul je matce, dítěti a rodině přátelská

  Toto krédo naplňujeme jako duly při každodenní práci v přístupu k rodičkám a jejich rodinám, a stejně tak v obsahu vzdělávacího programu pro duly. Uznáváme důležitost blízkého kontaktu matky a dítěte v raném věku, a proto účastnicím kurzu s malými dětmi umožňujeme, aby jejich ratolesti v doprovodu jiné pečující osoby pobývaly v blízkosti, případně, aby účastnice měly miminka u sebe, pokud při výuce nevyrušují.

  Základní kurz pro duly 2018/2019


  Začátek prezenční části kurzu: říjen 2018
  Konec prezenční části kurzu: září 2019
  Přihlášky: do 13. dubna 2018
  Ústní pohovory: 27. dubna 2018 v Praze

  Tento rok bude kurz probíhat převážně v Praze a některé víkendy také v Brně.

  Cena kurzu 2018/2019 činí 23 000,- Kč a zahrnuje prezenční část kurzu, výukové materiály, práci osobní konzultantky a účast na dvou supervizních setkáních. Náklady spojené s certifikací se hradí samostatně (v roce 2017 činily 1 500,- Kč).

  Účastnice do kurzu přijímáme na základě motivačního dopisu, který je součástí přihlášky, a osobního pohovoru při výběrovém řízení. PŘIHLÁŠKU, prosíme, vyplňte NEJPOZDĚJI DO 13. dubna 2018. Vyplnění přihlášky včetně motivačního dopisu zabere cca 30 minut.

  Podrobnější informace ke kurzu vám podá Dita Poustecká; kontaktovat ji můžete prostřednictvím e-mailové adresy prihlasky@duly.cz, či telefonicky na čísle 777 133 993.


  Další fotky ze základního kurzu pro duly.

 • více...

  Kurz pro poporodní duly

  Kurz pro poporodní duly

  Kurz pro poporodní duly

  Základním cílem kurzu je seznámit účastnice s potřebami žen a rodin po porodu. Studentky budou probírat rozdílné situace po porodu a způsob jak které klientky podporovat. Budou se seznamovat s technikami empatického naslouchání a respektující komunikace tak, aby byly schopny podpořit každou matku bez ohledu na své vlastní potřeby a představy o porodu.

  Co dělá poporodní dula?

  Podporuje nově zrozenou matku v jejích mateřských kompetencích a pomáhá jí zvládnout novou situaci v rodině. 

  • je ženě k dispozici podle jejích potřeb: vyslechne ji, prakticky pomůže, dělá ženě společnost
  • reflektuje se ženou porod
  • poskytuje informace a podporu při kojení
  • předává informace a zkušenosti s péčí o novorozeně, může prakticky pomoci
  • zná současné trendy – kontaktní rodičovství, pleny, šátky, bezplenkovou komunikační metodu (BKM)
  • podporuje ženu v komunikaci s partnerem, širší rodinou, zdravotníky 
  • předává informace a zkušenosti ohledně chování starších sourozenců a komunikace s nimi
  • po dohodě pomáhá se vším, co ženě přijde vhod: drobná pomoc s domácností, vařením a menšími nákupy, pomoc se staršími dětmi
  • je schopna rozpoznat případné patologické psychické stavy, poskytnout kontakty na odborníky

  Na konkrétní pomoci je třeba se individuálně dohodnout s konkrétní poporodní dulou; rozsah poskytovaných služeb se u jednotlivých dul může lišit.

  Poporodní duly ČAD respektují společné potřeby dvojice matky a dítěte (tzv. MotherBaby) a podporují ženy, aby se svým dítětem měly hodně kontaktu a samy se o ně staraly (pokud to jejich zdravotní stav dovolí). Pomáhají matkám tak, aby ony samy mohly pečovat o své novorozeně. Poporodní dula předává informace a zkušenosti; matčiny názory a postupy neposuzuje.

   HARMONOGRAM KURZU:

  Den

  Téma

  Cíl

  Zpracování vlastní porodní zkušenosti

  Zpracování vlastních zážitků z porodu. Nutnost zůstat podporující osobou bez ohledu na vlastní porod.

  Zpracování vlastní porodní zkušenosti

  dtto

  Normální porod, tj. porod přirozený

  Medicínsky vedený porod

  Císařský řez akutní a plánovaný

  Seznámení se všemi typy porodů i s tím, jak jednotlivé situace probíhají v porodnicích tak, aby účastnice věděly, o čem případně klientky hovoří.

  Šestinedělí

  Starší sourozenci

  Objasnění pojmu šestinedělí, psychické pochody ženy v šestinedělí, apod. Komunikace se staršími sourozenci, jejich potřeby.

  Podpora ženy po vaginálním porodu

  Vyjasnění potřeb žen po vaginálním porodu, přirozeném nebo medicínsky vedeném. Objasnění hormonálních stavů a změn.

  Podpora ženy po císařském řezu

  Traumatický porod

  Poporodní deprese – jak ji rozpoznat

  Osvětlení specifických potřeb žen po císařském řezu, základy práce s traumatem a schopnost rozpoznat situace, kdy je třeba ženě doporučit péči dalších odborníků.

  Kojení

  Podpora na počátku kojení, schopnost řešit problémy při kojení, tandemové kojení  apod.

  Kojení

   

  Současné trendy

  • Kontaktní rodičovství
  • Bezplenková komunikační metoda (BKM)
  • Nošení dětí
  • Látkové plenky
  • „Rodičovství bez násilí“

  Zajistit základní znalost současných trendů v rodičovství a jejich plné respektování bez ohledu na vlastní názor nebo zkušenost duly.

   

  Vývoj dětí

  Základní znalosti psychomotorického vývoje dětí.

  Komunikace s klientkou

  Představení a nácvik komunikace s klientkou.

  Marketing

  Vzhledem k tomu, že se jedná o službu relativně novou a málo rozšířenou, je třeba účastnice naučit efektivně nabízet služby a získávat klientky.

  Závěr

  Zhodnocení kurzu – prostor pro dotazy a vše co se nevešlo.

   

  Součástí kurzu bude také podpora

  5 klientek pod supervizí konzultantek.

  Bude následovat certifikace.

   

  Cena kurzu: 12 000

  Místo konání: Brno

  Kapacita: Max. 15 žen

  Koordinátorka: Bc. Dagmar Lovecká, e-mail: poporodni@duly.cz, telefon: 775 076 736. Účastnice budou do kurzu přijaty na základě motivačního dopisu a výběrového řízení, které proběhne v září 2016. Kurz bude zahájen na podzim 2016. Jeho prezenční část bude rozložena do šesti víkendových setkání, která budou probíhat jednou měsíčně.

   

 • více...

  Akce pro veřejnost

  Zpráva

  Světový týden respektu k porodu(15. až 21. května 2017)

  Česká asociace dul na Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství 

  Již podvanácté se duly ČAD aktivně zapojují do programu Světového týdne respektu k porodu na řadě míst naší země. V Praze na Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství tradičně zajišťujeme interaktivní semináře pro děti a mládež ze škol. V odpoledních hodinách se s námi můžete potkat v poradně duly a popovídat si s námi o následujících záležitostech:

  • jak vám dula může pomoci – v těhotenství, při porodu a v počátcích mateřství
  • dula a/nebo partner u porodu
  • zkušenosti z porodnic
  • specifika doprovodu do porodnice a doprovodu u porodu doma
  • na co se zaměřit při přípravě na porod
  • porodní plán nebo porodní přání
  • 10 kroků k optimální porodní péči
  • jak může dula pomoci matkám, které u porodu nedoprovázela
  • A TAKÉ: JAK SE STÁT DULOU NEBO POPORODNÍ DULOU

  Hned první den Festivalu, v pondělí 15. května od 14 hodin, vás srdečně zveme na přednášku certifikované duly ČAD a lektorky kurzu pro duly Vlasty Jiráskové na téma „Příprava na porod a kojení – jak vám může pomoct dula“,

  Přijďte, těšíme se na setkání s vámi!
  Pozor – letos se Festival koná poprvé v MediaKlubu Spálená, Spálená 8, Praha 1!