• více...

  Kurzy pro duly

  O vzdělávání

  INFORMACE KE KURZU 2017/18

  Základní kurz pro duly České asociace dul je koncipován pro 15 osob maximálně. Prezenční část kurzu je rozložena do období jednoho roku. Součástí kurzu je aktivní účast na prezenční části (probíhá max. 1x měsíčně víkendové setkání), samostatné studium literatury, písemné vypracování zadaných úkolů, doprovod u tří porodů a individuální konzultace s konzultantkou.

  Tento rok proběhne kurz v Brně! Již se můžete přihlašovat!

  Po absolvování alespoň 90 % prezenční části kurzu získá žena status „Dula studentka“. Studentka ČAD má veškeré potřebné informace k tomu, aby mohla pracovat s klientkami – vč.plné podpory při porodu, nicméně zatím sbírá praxi.

  Účastnice, které budou přítomny na všech povinných částech kurzu a absolvují tři doprovody u porodu, získají označení „Dula absolventka“.

  Certifikát získají ty absolventky základního kurzu, které budou mít zkonzultovány 3+3 doprovody k porodům a obhájí svou práci při závěrečném pohovoru, tzv. certifikaci. Certifikace je vázána na členství v ČAD. Náklady na certifikační zkoušku (k dnešnímu dni 1500 Kč) nejsou zahrnuty v ceně kurzu. Platí je tedy pouze absolventky, které k certifikaci přistoupí. Po úspěšném absolvování pohovoru získává účastnice označení “Certifikovaná dula ČAD”.

  Cena kurzu 2017/2018 činí 20 000,- Kč a zahrnuje prezenční část kurzu, výukové materiály, práci konzultantek a účast na dvou supervizních setkáních. Náklady spojené s certifikací se hradí samostatně.

  Účastnice do kurzu přijímáme na základě motivačního dopisu, který je součástí on-line přihlášky, a osobního pohovoru při výběrovém řízení. ONLINE PŘIHLÁŠKU JE TŘEBA VYPLNIT DO 31.5. 2017. Součástí on-line přihlášky jsou i otázky související s Vaší motivací stát se dulou, tzv. motivační dopis. Vyplnění přihlášky Vám zabere cca 30 minut, prosím počítejte s tím. Pohovory se budou konat 10.6. v Brně v centru Majka, Hybešova 14, Brno.

  ONLINE PŘIHLÁŠKA

  Podrobnější informace Vám podá Kristýna Beránková; kontaktovat ji můžete prostřednictvím
  e-mailové adresy prihlasky@duly.cz, či telefonicky na čísle 731 604 205.


  Informace ke kurzu 2016/17:
   

  HARMONOGRAM KURZU 2016/2017

  Kontaktní osoba Marcela Holubová Fišerová, koordinátorka kurzu, marcela@duly.cz nebo tel.: 734 607 842

   

  KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ ČAD

  Česká asociace dul nabízí již od roku 2002 vzdělávání ženám, které se chtějí stát profesionální, vyškolenou průvodkyní ženy (a jejího partnera) během těhotenství, při porodu a v období šestinedělí. Profesionální duly vyškolené v České asociaci dul pomohly v perinatálním období již mnoha tisícům žen.

  ČAD sestavila a organizuje kurz, jehož absolventky získají odborné znalosti a mají možnost rozvinout své dovednosti i osobnostní předpoklady potřebné pro práci duly.

  Od roku 2016 pořádáme také speciální kurz pro poporodní duly -  ženy, které podporují nově zrozenou matku v jejích mateřských kompetencích a pomáhají jí zvládnout novou situaci v rodině.

  Naše současná koncepce vzdělávání vychází ze specifik českého prostředí a zároveň vznikla po důkladném seznámení se vzdělávacími programy dul ve světě a v kontaktu s českými i zahraničními odborníky. Přihlédly jsme též ke zkušenostem z praxe našich certifikovaných dul a dul absolventek a k jejich zpětné reflexi minulých běhů kurzu.

  Česká asociace dul nabízí kurz pro profesionální průvodkyně počátky mateřství v souladu se základním vzděláváním dul ve světě. V návaznosti na základní vzdělávání dulám ČAD zajišťuje další rozšiřující studium.  • více...

  Kurz pro poporodní duly

  Kurz pro poporodní duly

  Kurz pro poporodní duly

  Základním cílem kurzu je seznámit účastnice s potřebami žen a rodin po porodu. Studentky budou probírat rozdílné situace po porodu a způsob jak které klientky podporovat. Budou se seznamovat s technikami empatického naslouchání a respektující komunikace tak, aby byly schopny podpořit každou matku bez ohledu na své vlastní potřeby a představy o porodu.

  Co dělá poporodní dula?

  Podporuje nově zrozenou matku v jejích mateřských kompetencích a pomáhá jí zvládnout novou situaci v rodině. 

  • je ženě k dispozici podle jejích potřeb: vyslechne ji, prakticky pomůže, dělá ženě společnost
  • reflektuje se ženou porod
  • poskytuje informace a podporu při kojení
  • předává informace a zkušenosti s péčí o novorozeně, může prakticky pomoci
  • zná současné trendy – kontaktní rodičovství, pleny, šátky, bezplenkovou komunikační metodu (BKM)
  • podporuje ženu v komunikaci s partnerem, širší rodinou, zdravotníky 
  • předává informace a zkušenosti ohledně chování starších sourozenců a komunikace s nimi
  • po dohodě pomáhá se vším, co ženě přijde vhod: drobná pomoc s domácností, vařením a menšími nákupy, pomoc se staršími dětmi
  • je schopna rozpoznat případné patologické psychické stavy, poskytnout kontakty na odborníky

  Na konkrétní pomoci je třeba se individuálně dohodnout s konkrétní poporodní dulou; rozsah poskytovaných služeb se u jednotlivých dul může lišit.

  Poporodní duly ČAD respektují společné potřeby dvojice matky a dítěte (tzv. MotherBaby) a podporují ženy, aby se svým dítětem měly hodně kontaktu a samy se o ně staraly (pokud to jejich zdravotní stav dovolí). Pomáhají matkám tak, aby ony samy mohly pečovat o své novorozeně. Poporodní dula předává informace a zkušenosti; matčiny názory a postupy neposuzuje.

   HARMONOGRAM KURZU:

  Den

  Téma

  Cíl

  Zpracování vlastní porodní zkušenosti

  Zpracování vlastních zážitků z porodu. Nutnost zůstat podporující osobou bez ohledu na vlastní porod.

  Zpracování vlastní porodní zkušenosti

  dtto

  Normální porod, tj. porod přirozený

  Medicínsky vedený porod

  Císařský řez akutní a plánovaný

  Seznámení se všemi typy porodů i s tím, jak jednotlivé situace probíhají v porodnicích tak, aby účastnice věděly, o čem případně klientky hovoří.

  Šestinedělí

  Starší sourozenci

  Objasnění pojmu šestinedělí, psychické pochody ženy v šestinedělí, apod. Komunikace se staršími sourozenci, jejich potřeby.

  Podpora ženy po vaginálním porodu

  Vyjasnění potřeb žen po vaginálním porodu, přirozeném nebo medicínsky vedeném. Objasnění hormonálních stavů a změn.

  Podpora ženy po císařském řezu

  Traumatický porod

  Poporodní deprese – jak ji rozpoznat

  Osvětlení specifických potřeb žen po císařském řezu, základy práce s traumatem a schopnost rozpoznat situace, kdy je třeba ženě doporučit péči dalších odborníků.

  Kojení

  Podpora na počátku kojení, schopnost řešit problémy při kojení, tandemové kojení  apod.

  Kojení

   

  Současné trendy

  • Kontaktní rodičovství
  • Bezplenková komunikační metoda (BKM)
  • Nošení dětí
  • Látkové plenky
  • „Rodičovství bez násilí“

  Zajistit základní znalost současných trendů v rodičovství a jejich plné respektování bez ohledu na vlastní názor nebo zkušenost duly.

   

  Vývoj dětí

  Základní znalosti psychomotorického vývoje dětí.

  Komunikace s klientkou

  Představení a nácvik komunikace s klientkou.

  Marketing

  Vzhledem k tomu, že se jedná o službu relativně novou a málo rozšířenou, je třeba účastnice naučit efektivně nabízet služby a získávat klientky.

  Závěr

  Zhodnocení kurzu – prostor pro dotazy a vše co se nevešlo.

   

  Součástí kurzu bude také podpora

  5 klientek pod supervizí konzultantek.

  Bude následovat certifikace.

   

  Cena kurzu: 12 000

  Místo konání: Brno

  Kapacita: Max. 15 žen

  Koordinátorka: Bc. Dagmar Lovecká, e-mail: info@duly.cz, telefon: 775 076 736. Účastnice budou do kurzu přijaty na základě motivačního dopisu a výběrového řízení, které proběhne v září 2016. Kurz bude zahájen na podzim 2016. Jeho prezenční část bude rozložena do šesti víkendových setkání, která budou probíhat jednou měsíčně.

   

 • více...

  Akce pro veřejnost

  Zpráva

  Světový týden respektu k porodu(15. až 21. května 2017)

  Česká asociace dul na Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství 

  Již podvanácté se duly ČAD aktivně zapojují do programu Světového týdne respektu k porodu na řadě míst naší země. V Praze na Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství tradičně zajišťujeme interaktivní semináře pro děti a mládež ze škol. V odpoledních hodinách se s námi můžete potkat v poradně duly a popovídat si s námi o následujících záležitostech:

  • jak vám dula může pomoci – v těhotenství, při porodu a v počátcích mateřství
  • dula a/nebo partner u porodu
  • zkušenosti z porodnic
  • specifika doprovodu do porodnice a doprovodu u porodu doma
  • na co se zaměřit při přípravě na porod
  • porodní plán nebo porodní přání
  • 10 kroků k optimální porodní péči
  • jak může dula pomoci matkám, které u porodu nedoprovázela
  • A TAKÉ: JAK SE STÁT DULOU NEBO POPORODNÍ DULOU

  Hned první den Festivalu, v pondělí 15. května od 14 hodin, vás srdečně zveme na přednášku certifikované duly ČAD a lektorky kurzu pro duly Vlasty Jiráskové na téma „Příprava na porod a kojení – jak vám může pomoct dula“,

  Přijďte, těšíme se na setkání s vámi!
  Pozor – letos se Festival koná poprvé v MediaKlubu Spálená, Spálená 8, Praha 1!