Vzdělávání

Česká asociace dul byla založena v roce 2001 a od té doby poskytuje vzdělávání pro duly. V roce 2018 zahájíme již osmnáctý ročník základního kurzu pro duly.

Náš program vzdělávání vychází ze specifik českého prostředí a zároveň čerpá i ze zkušeností se vzdělávacími programy dul ve světě – především z programů evropských národních organizací sdružených v European Doula Network a také nejstarší organizace dul DONA International. Program se postupně vyvíjí a reaguje na změny v praxi a v českém porodnictví. Naše koncepce vzdělávání dul je v souladu s mezinárodně uznávánými standardy práce duly.

Základní kurz poskytuje základní vzdělání duly a pomáhá rozvíjet osobnostní předpoklady potřebné pro práci duly. Následně svým členkám nabízíme rozšiřující vzdělávání v podobě tematických seminářů a workshopů a pravidelné supervize.

Česká asociace dul svým členkám vytváří zázemí, podporuje vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Prostřednictvím webových stránek a Facebooku propaguje práci dul a svým členkách tak pomáhá získávat klientelu.

Kdo se může stát dulou

Jako duly nejčastěji pracují ženy, které jsou samy matkou. Je ovšem třeba, aby dula byla schopná a ochotná své vlastní porodní zkušenosti dobře nahlédnout a zhodnotit. Vynikající, citlivou dulou však může být i bezdětná žena. Velice důležitá je celková osobnostní vyzrálost a vyrovnanost ženy, která o práci duly uvažuje. Uchazečky jsou vybírány na základě motivačního dopisu a osobního pohovoru.

Dula by také měla dokázat především dobře pečovat sama o sebe a o svou rodinu, a pak může poskytovat kvalitní podporu ženám v perinatálním období. Dula by měla být příkladem dobré mateřské péče. 

Základní vzdělávací program pro duly zahrnuje:

  • Prezenční část – 9 víkendových setkání, která probíhají v průběhu jednoho roku; setkání sestávají z interaktivních seminářů, workshopů a přednášek. Nutná je 90 % účast (případně je možná náhrada semináře v dalším roce).
  • Samostudium doporučené literatury mezi jednotlivými setkáními.

Po absolvování alespoň 90 % prezenční části kurzu získá účastnice status Dula studentka a  má veškeré potřebné informace k tomu, aby mohla začít pracovat s klientkami – včetně plné podpory během porodu.

  • Praxe pod vedením osobní konzultantky – každá studentka má k dispozici osobní konzultantku – zkušenou dulu, na kterou se může obracet a konzultovat s ní v začátcích praxe. Konzultantka studentce poskytuje zpětnou vazbu, předává zkušenosti a podporuje ji na její vlastní profesní cestě. S konzultantkou je třeba konzultovat doprovod minimálně tří žen během těhotenství, porodu a šestinedělí. Po splnění této povinnosti se účastnice kurzu stává Dulou absolventkou.  
  • Povinná je účast na dvou supervizních setkáních, jejichž cena je zahrnuta v celkové ceně základního kurzu. 


Studium kurzu je ukončeno certifikací

  • K certifikaci může přistoupit dula absolventka po doprovodu minimálně dalších tří žen během těhotenství, porodu a šestinedělí, které konzultuje se svou osobní konzultantkou a na písemné doporučení své konzultantky. Titul Certifikovaná dula získává po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky před certifikační komisí. Certifikace je vázána na členství v České asociaci dul. Náklady na certifikační zkoušku nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

Základní témata probíraná v rámci prezenčního studia

Práce duly: vymezení práce a kompetencí duly; specifika práce tzv. porodní duly a duly poporodní; uzavírání dohod o doprovodu a nabízené péči – formy a možnosti; kontakt s klientkou v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; pomoc s vytvářením porodního přání/plánu; informační zdroje, jejich sdílení a práce s nimi; úlevové prostředky při porodu; podpora poskytovaná dulou v počátcích kojení; sdílení zkušeností z práce duly, doprovod při porodu doma; sebepéče a předcházení „syndromu vyhoření“;

Motivace pro práci duly
Reflexe vlastní porodní zkušenosti
Možnosti porodu v porodnici
Porod mimo zdravotnické zařízení; ambulatní porod

Komunikace: empatie a naslouchání; rozvíjení schopností interpretovat prostředí a situaci; nonverbální komunikace; dula jako součást týmu; komunikace v krizových situacích.

Perinatální období z hlediska matky: celostní pohled na reprodukční zdraví ženy; fyziologie těhotenství, porodu a šestinedělí; zdravotní péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; polohy pro normální porod; komplikace při porodu; podpora ženy s poporodní depresí.

Perinatální období z hlediska dítěte: symbióza matky a dítěte, rané potřeby dítěte, péče o dítě v souvislosti s psychomotorickým vývojem.

Péče o ženu a dítě se zvláštními potřebami: vážně nemocná rodička a rodička s fyzickým či mentálním znevýhodněním; těhotenství a porod po prodělaném traumatu; očekávané narození dítěte s vrozenou vadou; porod mrtvého dítěte; úmrtí dítěte po porodu.

Legislativní aspekty práce duly

Kritické studium literatury

Sdílení zkušeností z práce duly se zkušenými dulami České asociace dul 

 

S kým se v rámci základního kurzu pro duly setkáte?

V kurzu mají účastnice příležitost setkat se s vysoce kvalifikovanými odbornicemi v oblasti péče o matku a dítě. Budou vás školit naše duly-konzultantky a certifikované duly s dlouholetou praxí, a také zdravotnice a další odbornice – zkušené porodní asistentky, lékařky, psychoterapeutky, laktační poradkyně, právnička…

Česká asociace dul je matce, dítěti a rodině přátelská

Toto krédo naplňujeme jako duly při každodenní práci v přístupu k rodičkám a jejich rodinám, a stejně tak v obsahu vzdělávacího programu pro duly. Uznáváme důležitost blízkého kontaktu matky a dítěte v raném věku, a proto účastnicím kurzu s malými dětmi umožňujeme, aby jejich ratolesti v doprovodu jiné pečující osoby pobývaly v blízkosti, případně, aby účastnice měly miminka u sebe, pokud při výuce nevyrušují.