• více...

  Kurzy pro duly

  O vzdělávání

  Česká asociace dul nabízí již od roku 2002 vzdělávání ženám, které se chtějí stát profesionální, vyškolenou průvodkyní ženy (a jejího partnera) během těhotenství, při porodu a v období šestinedělí. Profesionální duly vyškolené v České asociaci dul pomohly v perinatálním období již mnoha tisícům žen.

  ČAD sestavila a organizuje kurz, jehož absolventky získají odborné znalosti a mají možnost rozvinout své dovednosti i osobnostní předpoklady potřebné pro práci duly.

  Od roku 2016 pořádáme také speciální kurz pro poporodní duly -  ženy, které podporují nově zrozenou matku v jejích mateřských kompetencích a pomáhají jí zvládnout novou situaci v rodině.

  Naše současná koncepce vzdělávání vychází ze specifik českého prostředí a zároveň vznikla po důkladném seznámení se vzdělávacími programy dul ve světě a v kontaktu s českými i zahraničními odborníky. Přihlédly jsme též ke zkušenostem z praxe našich certifikovaných dul a dul absolventek a k jejich zpětné reflexi minulých běhů kurzu.

  Česká asociace dul nabízí kurz pro profesionální průvodkyně počátky mateřství v souladu se základním vzděláváním dul ve světě. V návaznosti na základní vzdělávání dulám ČAD zajišťuje další rozšiřující studium. 

  DALŠÍ INFORMACE KE KURZU

  Účastnice do kurzu přijímáme na základě motivačního dopisu a osobního pohovoru.
  Kurz je koncipován pro maximálně 15 osob. Prezenční část kurzu je rozložena do období jednoho roku. Součástí základního kurzu ČAD je aktivní účast na prezenční části (probíhá max. 1x měsíčně víkendové setkání), samostatné studium literatury, písemné vypracování zadaných úkolů, doprovod u tří porodů a individuální konzultace s konzultantkou.

  Po absolvování alespoň 90 % prezenční části kurzu získává žena status “ dula studentka „. Studentka ČAD má veškeré potrebné informace k tomu, aby mohla pracovat s klientkami vč.plné podpory při porodu, nicméné zatím sbírá praxi. Po splnění podmínek a absolvovaných 3 doprovodech se z ní stává „dula absolventka “.
  Po splnění všech podmínek a úspěšném absolvování závěrečného pohovoru, účastnice získává osvědčení ČAD a označení „certifikovaná dula ČAD“.  Certifikace je vázána na členství v ČAD.
  Cena kurzu 2016/2017 činí 20 000,- Kč a zahrnuje prezenční část kurzu, výukové materiály, práci konzultantek a účast na dvou supervizních setkáních. Náklady spojené s certifikací se hradí samostatně.

  Přihlášky ke kurzu zasílejte e-mailem na prihlasky@duly.cz nejdéle do 31. května, abyste stihly napsat motivační dopis a odpovědět na otázky, které Vám na základě přihlášky zašleme. Motivační dopis s vypracovanými odpověďmi zašlete na stejnou adresu do 5. června 2016. Pohovory budou probíhat 11. června v Praze.

  V říjnu 2016 bude zahájen 16. běh kurzu pro duly v Praze.

  HARMONOGRAM KURZU 2016/2017

  Více informací o vzdělávání podá Marcela Holubová Fišerová, koordinátorka kurzu, marcela@duly.cz nebo tel.: 734 607 842

  Přihláška na kurz pro duly ke stažení zde:  Přihláška kurz 2016

  Podrobnější informace získáte v následujícím textu:

  KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ ČAD
 • více...

  Kurz pro poporodní duly

  Kurz pro poporodní duly

  Kurz pro poporodní duly

  Základním cílem kurzu je seznámit účastnice s potřebami žen a rodin po porodu. Studentky budou probírat rozdílné situace po porodu a způsob jak které klientky podporovat. Budou se seznamovat s technikami empatického naslouchání a respektující komunikace tak, aby byly schopny podpořit každou matku bez ohledu na své vlastní potřeby a představy o porodu.

  Co dělá poporodní dula?

  Podporuje nově zrozenou matku v jejích mateřských kompetencích a pomáhá jí zvládnout novou situaci v rodině. 

  • je ženě k dispozici podle jejích potřeb: vyslechne ji, prakticky pomůže, dělá ženě společnost
  • reflektuje se ženou porod
  • poskytuje informace a podporu při kojení
  • předává informace a zkušenosti s péčí o novorozeně, může prakticky pomoci
  • zná současné trendy – kontaktní rodičovství, pleny, šátky, bezplenkovou komunikační metodu (BKM)
  • podporuje ženu v komunikaci s partnerem, širší rodinou, zdravotníky 
  • předává informace a zkušenosti ohledně chování starších sourozenců a komunikace s nimi
  • po dohodě pomáhá se vším, co ženě přijde vhod: drobná pomoc s domácností, vařením a menšími nákupy, pomoc se staršími dětmi
  • je schopna rozpoznat případné patologické psychické stavy, poskytnout kontakty na odborníky

  Na konkrétní pomoci je třeba se individuálně dohodnout s konkrétní poporodní dulou; rozsah poskytovaných služeb se u jednotlivých dul může lišit.

  Poporodní duly ČAD respektují společné potřeby dvojice matky a dítěte (tzv. MotherBaby) a podporují ženy, aby se svým dítětem měly hodně kontaktu a samy se o ně staraly (pokud to jejich zdravotní stav dovolí). Pomáhají matkám tak, aby ony samy mohly pečovat o své novorozeně. Poporodní dula předává informace a zkušenosti; matčiny názory a postupy neposuzuje.

   HARMONOGRAM KURZU:

  Den

  Téma

  Cíl

  Zpracování vlastní porodní zkušenosti

  Zpracování vlastních zážitků z porodu. Nutnost zůstat podporující osobou bez ohledu na vlastní porod.

  Zpracování vlastní porodní zkušenosti

  dtto

  Normální porod, tj. porod přirozený

  Medicínsky vedený porod

  Císařský řez akutní a plánovaný

  Seznámení se všemi typy porodů i s tím, jak jednotlivé situace probíhají v porodnicích tak, aby účastnice věděly, o čem případně klientky hovoří.

  Šestinedělí

  Starší sourozenci

  Objasnění pojmu šestinedělí, psychické pochody ženy v šestinedělí, apod. Komunikace se staršími sourozenci, jejich potřeby.

  Podpora ženy po vaginálním porodu

  Vyjasnění potřeb žen po vaginálním porodu, přirozeném nebo medicínsky vedeném. Objasnění hormonálních stavů a změn.

  Podpora ženy po císařském řezu

  Traumatický porod

  Poporodní deprese – jak ji rozpoznat

  Osvětlení specifických potřeb žen po císařském řezu, základy práce s traumatem a schopnost rozpoznat situace, kdy je třeba ženě doporučit péči dalších odborníků.

  Kojení

  Podpora na počátku kojení, schopnost řešit problémy při kojení, tandemové kojení  apod.

  Kojení

   

  Současné trendy

  • Kontaktní rodičovství
  • Bezplenková komunikační metoda (BKM)
  • Nošení dětí
  • Látkové plenky
  • „Rodičovství bez násilí“

  Zajistit základní znalost současných trendů v rodičovství a jejich plné respektování bez ohledu na vlastní názor nebo zkušenost duly.

   

  Vývoj dětí

  Základní znalosti psychomotorického vývoje dětí.

  Komunikace s klientkou

  Představení a nácvik komunikace s klientkou.

  Marketing

  Vzhledem k tomu, že se jedná o službu relativně novou a málo rozšířenou, je třeba účastnice naučit efektivně nabízet služby a získávat klientky.

  Závěr

  Zhodnocení kurzu – prostor pro dotazy a vše co se nevešlo.

   

  Součástí kurzu bude také podpora

  5 klientek pod supervizí konzultantek.

  Bude následovat certifikace.

   

  Cena kurzu: 12 000

  Místo konání: Brno

  Kapacita: Max. 15 žen

  Koordinátorka: Bc. Dagmar Lovecká, e-mail: info@duly.cz, telefon: 775 076 736. Účastnice budou do kurzu přijaty na základě motivačního dopisu a výběrového řízení, které proběhne v září 2016. Kurz bude zahájen na podzim 2016. Jeho prezenční část bude rozložena do šesti víkendových setkání, která budou probíhat jednou měsíčně.

   

 • více...

  Akce pro veřejnost

  Zpráva

  Světový týden respektu k porodu 2016

  Ve dnech 16. až 22. května 2016 se v České republice již pojedenácté připojíme k aktivitám pořádaným v rámci Světového týdne respektu k porodu (STRP). Přejeme si informovat o dopadu způsobu přivádění dětí na svět na jedince, rodiny i celou společnost. Rovněž chceme napomoci uplatnění aktuálních výsledků vědeckých studií do porodnické praxe.

  Letošním tématem je „Moje tělo, moje dítě, moje rozhodování“.

  Duly Česká asociace dul budou v řadě regionů České republiky pořádat přednášky, besedy a promítání filmů. V Praze v Kině Perštýn v rámci Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství tradičně zajišťujeme program pro žáky a studenty ze škol. Od pondělí do čtvrtka je budeme provázet výstavou a budeme s nimi diskutovat. V odpoledních hodinách se s námi můžete potkat na stánku Poradna duly, kde vám m.j. rády řekneme, jak vám dula může pomoci v těhotenství, při porodu a po narození miminka. V „rozhodování“ vám můžeme pomoct tím, že s námi můžete probrat svůj porodní plán nebo se zeptat na zkušenosti z jednotlivých porodnic. Ve středu 18. 5. od 15 hodin vás zveme na přednášku certifikované duly ČAD Vlasty Jiráskové „Souvislosti mezi porodem a kojením; jak vám na počátku mateřství může pomoci dula“.

  Všechny další podrobnosti o programu v Praze i na dalších místech získáte na www.respektkporodu.cz  a v Brně na www.aktivnirodicovstvi.cz