Kurz pro poporodní duly

Kurz pro poporodní duly

Základním cílem kurzu je seznámit účastnice s potřebami žen a rodin po porodu. Studentky budou probírat rozdílné situace po porodu a způsob jak které klientky podporovat. Budou se seznamovat s technikami empatického naslouchání a respektující komunikace tak, aby byly schopny podpořit každou matku bez ohledu na své vlastní potřeby a představy o porodu.

Co dělá poporodní dula?

Podporuje nově zrozenou matku v jejích mateřských kompetencích a pomáhá jí zvládnout novou situaci v rodině. 

 • je ženě k dispozici podle jejích potřeb: vyslechne ji, prakticky pomůže, dělá ženě společnost
 • reflektuje se ženou porod
 • poskytuje informace a podporu při kojení
 • předává informace a zkušenosti s péčí o novorozeně, může prakticky pomoci
 • zná současné trendy – kontaktní rodičovství, pleny, šátky, bezplenkovou komunikační metodu (BKM)
 • podporuje ženu v komunikaci s partnerem, širší rodinou, zdravotníky 
 • předává informace a zkušenosti ohledně chování starších sourozenců a komunikace s nimi
 • po dohodě pomáhá se vším, co ženě přijde vhod: drobná pomoc s domácností, vařením a menšími nákupy, pomoc se staršími dětmi
 • je schopna rozpoznat případné patologické psychické stavy, poskytnout kontakty na odborníky

Na konkrétní pomoci je třeba se individuálně dohodnout s konkrétní poporodní dulou; rozsah poskytovaných služeb se u jednotlivých dul může lišit.

Poporodní duly ČAD respektují společné potřeby dvojice matky a dítěte (tzv. MotherBaby) a podporují ženy, aby se svým dítětem měly hodně kontaktu a samy se o ně staraly (pokud to jejich zdravotní stav dovolí). Pomáhají matkám tak, aby ony samy mohly pečovat o své novorozeně. Poporodní dula předává informace a zkušenosti; matčiny názory a postupy neposuzuje.

 HARMONOGRAM KURZU:

Den

Téma

Cíl

Zpracování vlastní porodní zkušenosti

Zpracování vlastních zážitků z porodu. Nutnost zůstat podporující osobou bez ohledu na vlastní porod.

Zpracování vlastní porodní zkušenosti

dtto

Normální porod, tj. porod přirozený

Medicínsky vedený porod

Císařský řez akutní a plánovaný

Seznámení se všemi typy porodů i s tím, jak jednotlivé situace probíhají v porodnicích tak, aby účastnice věděly, o čem případně klientky hovoří.

Šestinedělí

Starší sourozenci

Objasnění pojmu šestinedělí, psychické pochody ženy v šestinedělí, apod. Komunikace se staršími sourozenci, jejich potřeby.

Podpora ženy po vaginálním porodu

Vyjasnění potřeb žen po vaginálním porodu, přirozeném nebo medicínsky vedeném. Objasnění hormonálních stavů a změn.

Podpora ženy po císařském řezu

Traumatický porod

Poporodní deprese – jak ji rozpoznat

Osvětlení specifických potřeb žen po císařském řezu, základy práce s traumatem a schopnost rozpoznat situace, kdy je třeba ženě doporučit péči dalších odborníků.

Kojení

Podpora na počátku kojení, schopnost řešit problémy při kojení, tandemové kojení  apod.

Kojení

 

Současné trendy

 • Kontaktní rodičovství
 • Bezplenková komunikační metoda (BKM)
 • Nošení dětí
 • Látkové plenky
 • „Rodičovství bez násilí“

Zajistit základní znalost současných trendů v rodičovství a jejich plné respektování bez ohledu na vlastní názor nebo zkušenost duly.

 

Vývoj dětí

Základní znalosti psychomotorického vývoje dětí.

Komunikace s klientkou

Představení a nácvik komunikace s klientkou.

Marketing

Vzhledem k tomu, že se jedná o službu relativně novou a málo rozšířenou, je třeba účastnice naučit efektivně nabízet služby a získávat klientky.

Závěr

Zhodnocení kurzu – prostor pro dotazy a vše co se nevešlo.

 

Součástí kurzu bude také podpora

5 klientek pod supervizí konzultantek.

Bude následovat certifikace.

 

Cena kurzu: 12 000

Místo konání: Brno

Kapacita: Max. 15 žen

Koordinátorka: Bc. Dagmar Lovecká, e-mail: poporodni@duly.cz, telefon: 775 076 736. Účastnice budou do kurzu přijaty na základě motivačního dopisu a výběrového řízení, které proběhne v září 2016. Kurz bude zahájen na podzim 2016. Jeho prezenční část bude rozložena do šesti víkendových setkání, která budou probíhat jednou měsíčně.