O vzdělávání

INFORMACE KE KURZU 2017/18

Základní kurz pro duly České asociace dul je koncipován pro 15 osob maximálně. Prezenční část kurzu je rozložena do období jednoho roku. Součástí kurzu je aktivní účast na prezenční části (probíhá max. 1x měsíčně víkendové setkání), samostatné studium literatury, písemné vypracování zadaných úkolů, doprovod u tří porodů a individuální konzultace s konzultantkou.

Tento rok proběhne kurz v Brně! Přihlašování je ukončeno.

Po absolvování alespoň 90 % prezenční části kurzu získá žena status „Dula studentka“. Studentka ČAD má veškeré potřebné informace k tomu, aby mohla pracovat s klientkami – vč.plné podpory při porodu, nicméně zatím sbírá praxi.

Účastnice, které budou přítomny na všech povinných částech kurzu a absolvují tři doprovody u porodu, získají označení „Dula absolventka“.

Certifikát získají ty absolventky základního kurzu, které budou mít zkonzultovány 3+3 doprovody k porodům a obhájí svou práci při závěrečném pohovoru, tzv. certifikaci. Certifikace je vázána na členství v ČAD. Náklady na certifikační zkoušku (k dnešnímu dni 1500 Kč) nejsou zahrnuty v ceně kurzu. Platí je tedy pouze absolventky, které k certifikaci přistoupí. Po úspěšném absolvování pohovoru získává účastnice označení “Certifikovaná dula ČAD”.

Cena kurzu 2017/2018 činí 20 000,- Kč a zahrnuje prezenční část kurzu, výukové materiály, práci konzultantek a účast na dvou supervizních setkáních. Náklady spojené s certifikací se hradí samostatně.

Účastnice do kurzu přijímáme na základě motivačního dopisu, který je součástí on-line přihlášky, a osobního pohovoru při výběrovém řízení. ONLINE PŘIHLÁŠKU bylo TŘEBA VYPLNIT DO 31.5. 2017, v současné době je přihlašování uzavřeno. Součástí on-line přihlášky jsou i otázky související s Vaší motivací stát se dulou, tzv. motivační dopis. Vyplnění přihlášky Vám zabere cca 30 minut, prosím počítejte s tím. Pohovory se budou konat 9. a 10.6. v Brně v centru Majka, Hybešova 14, Brno.

Podrobnější informace Vám podá Kristýna Beránková; kontaktovat ji můžete prostřednictvím
e-mailové adresy prihlasky@duly.cz, či telefonicky na čísle 731 604 205.


Informace ke kurzu 2016/17:
 

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM KURZU 2016/2017

Kontaktní osoba Marcela Holubová Fišerová, koordinátorka kurzu, marcela@duly.cz nebo tel.: 734 607 842

 

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ ČAD

Česká asociace dul nabízí již od roku 2002 vzdělávání ženám, které se chtějí stát profesionální, vyškolenou průvodkyní ženy (a jejího partnera) během těhotenství, při porodu a v období šestinedělí. Profesionální duly vyškolené v České asociaci dul pomohly v perinatálním období již mnoha tisícům žen.

ČAD sestavila a organizuje kurz, jehož absolventky získají odborné znalosti a mají možnost rozvinout své dovednosti i osobnostní předpoklady potřebné pro práci duly.

Od roku 2016 pořádáme také speciální kurz pro poporodní duly -  ženy, které podporují nově zrozenou matku v jejích mateřských kompetencích a pomáhají jí zvládnout novou situaci v rodině.

Naše současná koncepce vzdělávání vychází ze specifik českého prostředí a zároveň vznikla po důkladném seznámení se vzdělávacími programy dul ve světě a v kontaktu s českými i zahraničními odborníky. Přihlédly jsme též ke zkušenostem z praxe našich certifikovaných dul a dul absolventek a k jejich zpětné reflexi minulých běhů kurzu.

Česká asociace dul nabízí kurz pro profesionální průvodkyně počátky mateřství v souladu se základním vzděláváním dul ve světě. V návaznosti na základní vzdělávání dulám ČAD zajišťuje další rozšiřující studium.