14. 10. 2019 Výbor České asociace dul schváil aktualizaci Etického kodexu duly České asociace dul. Aktuální znění kodexu najdeze zde.

Naším cílem je vysoká odbornost, profesionalita a kvalita poskytovaných služeb našich dul. Jsme si vědomy potřeby jasného vymezení a dodržování kompetencí duly. Proto jsou naše duly při své práci vázány Etickým kodexem duly.