Česká asociace dul má od pátku 19. ledna šest nově certifikovaných dul. Jsou jimi: Táňa Ryšavá (Moravsko slezský kraj), Míla Matínková (Plzeň), Hana Marková (Praha), Sylvie Slováková (Jihlava), Anna Vršnik (Praha) a Renata Loudová (Jablonec nad Nisou).

Osvědčení Certifikovaná dula České asociace dul (ČAD) získává dula po absolvování prezenční části základního kurzu pro duly, samostudiu doporučené literatury, doložení minimálně šesti doprovodů žen u porodu – podrobně zkonzultovaných a odsouhlasených s osobní konzultantkou ČAD, absolvování dvou supervizí a po složení závěrečné zkoušky řed certifikační komicí.

Nově certifikovaným dulám blahopřejeme!

blank

Z certifikační zkoušky 19. ledna 2018.

blank

Z certifikační zkoušky 19. ledna 2018.