Duly ve vědeckých studiích

Vědeckých studií o přínosech kontunuální (nepřetržité) podpory duly během porodu bylo zpracováno několik desítek. Zde jsou výsledky nejnovější a nejrozsáhlejší metaanalýzy (souhrnné studie) z prestižní Cochrane databáze vědeckých výzkumů ve zdravotnictví. Metaanalýza zahrnula 15 858 porodů sledovaných ve 26 studiích ze 17 zemí se středním a vysokým příjmem (Hodnett et al., 2017). Podle této studie:

Ženy s kontinuální podporou duly u porodu mají

o 39 % vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem

o 35 % vyšší pravděpodobnost spokojenosti s porodem

o 15 % vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu

o 10 % nižší pravděpodobnost potřeby použití medikace na tlumení bolesti

Kontinuální podpora během porodu také přináší

o 38 % nižší pravděpodobnost nízkého APGAR skóre v páté minutě po narození dítěte, tzn. vyšší pravděpodonost, že dítě bude po narození v dobrém zdravotním stavu

o 10 % nižší pravděpodobnost instrumentálního porodu pomocí kleští nebo vakuum extraktoru

kratší délku porodu, v průměru o 41 minut

 

blank

Studie srovnávala výsledky nepřetržité podpory osobou blízkou rodičky, zdravotníkem zaměstnaným porodnicí a dulou – osobou, která je proškolena pro poskytování podpory během porodu a není součástí zdravotnického personálu porodnice.

Doprovod duly v tomto srovnání vykazuje nejlepší porodní výsledky.

Kontinuální podpora zdravotníkem porodnice neměla významný vliv na podíl císařských řezů, užití kleští nebo vakuum extraktoru ani na spokojenost rodičky. Zvýšila užití syntetického oxytocinu. Podpora osobou blízkou (např. partnerem rodičky) neměla vliv na podíl císařských řezů a dalších zásahů, ale zvýšila spokojenost rodičky s porodem.

Zdroj: Hodnett et al., 2017, Continuous support for women during childbirth

Souvislá versus přerušovaná podpora

Studie z roku 1999 srovnávala skupinu porodů, kde poskytovaly souvislou podporu duly, s druhou skupinou porodů, kde byla rodičkám k dispozici pouze přerušovaná podpora nemocniční porodní asistentky, tedy pouze po omezenou dobu během porodu.

Podpora duly při porodu snížila užití analgezie o 31 %, použití umělého oxytocinu ke stimulaci porodu o 50 %, klešťové porody o 34 %, porody ukončené císařským řezem o 45 % a zkrátila porod v průměru o 25 %.

Zdroj: M. H. Klaus, J. H. Kennell, P. H. Klaus: Porod s dulou, 2004

 

Jak to, že podpora duly pomáhá?

Žena dulu zpravidla dobře zná, má k ní důvěru a cítí se s ní v bezpečí. Dula poskytuje laskavou, trpělivou a respektující péči. Může se ženě během porodu plně věnovat. Zná její porodní přání i její potřeby během porodu. Vytváří pro ženu příjemnou atmosféru a podmínky pro normální porod. Vysvětlí, co se během porodu děje. Rodičku povzbuzuje, pomáhá jí s uklidněním a uvolněním. Pomáhá snižovat úzkost, strach a stres, což přispívá ke zvýšení tvorby přirozeného oxytocinu a dalších porodních hormonů.

To vše má pozitivní vliv na průběh porodu a ve svých důsledcích také na zdravotní stav ženy a jejího dítěte po porodu.

blank

Lepší porodní výsledky v doprovodu našich dul

V našich statistikách zaznamenáváme pozitivní přínosy doprovodu duly, které odpovídají výsledkům mezinárodních výzkumů…

 

blank

 

Podíl porodů ukončených císařským řezem během vaginálního porodu evidujeme v České asociaci dul od roku 2013. V doprovodu našich dul je tento podíl o třetinu nižší než je průměr za Českou republiku. V letech 2013 až 2019 bylo císařským řezem ukončeno v průměru pouze kolem 8,9 % vaginálně vedených porodů v doprovodu našich dul. Výpočet je proveden z celkových 4 334 doprovázených porodů vedených vaginálně.

Podíl porodů ukončených císařským řezem se v ČR v posledních letech pohybuje nad hranicí 12 % (dle statistik ÚZIS: 12,1 % v r. 2013 a 2014 a 12,5 % v r. 2015). Analýza dat o rodičkách z registru NRC udává v roce 2013 tento podíl ještě vyšší – 13,1 % (Pavlíková).

 

Velmi povzbudivé jsou statistiky doprovodů u vaginálně vedených porodů po předchozím porodu císařským řezem:

blank

 

Duly v médiích


více

Řekli o dulách...

Dula může být velmi přínosným prvkem během porodu. Žena ji delší dobu zná a důvěřuje jí, a to jí dodává klid, vyrovnanost a pocit spojence v cizím prostředí.
MUDr. Radek Poláček, gynekolog - porodník, primář porodnice, Rakovník

blank

Řekli o dulách ....

Dula mi poskytla oporu v těhotenství, během obou mých porodů i v šestinedělí. Během porodu byla nekonečně trpělivá, stále laskavá a ve vypjatých chvílích stabilní a mohla jsem se opřít o její důvěru ve mně a mé dítě.
Tereza Černohorská, Rudník

blank

Řekli o dulách ....

Dula mi byla během porodu velkou oporou. Dokázala povzbudit, když jsem nevěděla kudy kam. Dokázala pohladit, namasírovat, podržet mě, usmát se... prostě všechno, co jsem zrovna potřebovala. I třeba odejít, abych měla klid.  

Kateřina Nováková Kašparová, Hořice
blank

Řekli o dulách ....

Z pozice porodní asistentky vnímám podporu duly velmi pozitivně. Vzájemná spolupráce a dodržování kompetencí každé z těchto profesí může přispět k tomu, aby byl porod krásným zážitkem pro ženu, dítě i celou novou rodinu.
Mgr. Pavla Kasparková, porodní asistentka
blank

Řekli o dulách ....

Dulu k porodu bych všem doporučila. Pomohla mi uvolnit se, poradila, jak prodýchávat kontrakce, v závěru porodu nahřívala hráz. Díky dule byl zapojen i můj muž. Věděl, co má dělat, a byl mi tak skutečnou oporou. Porod byl pro mě krásný a pomohl mi zpracovat bolestnou zkušenost s předchozím císařským řezem.
Pavla Jordánková, Vrchlabí
blank

Řekli o dulách ....

Dulu jsem potkala během druhého těhotenství. Díky jejímu pevnému ukotvení v ženství, citlivému a empatickému přístupu jsem rozpustila ne úplně příjemné zážitky z prvního porodu. Zrození druhého děťátka bylo pro mě velmi krásné a posilující a neustále z toho čerpám.

Lída Skořepová, Karlovy Vary
blank

Řekli o dulách ....

Ačkoli porod naší holčičky Marianky neproběhl spontánně, ani přirozenou cestou (akutní CS po indukci), byla pro mě přítomnost mojí duly nesmírnou psychickou podporou.

Dana Knajflová

blank

Řekli o dulách ....

Prožila jsem krásný přirozený porod po předchozím císařském řezu. Dula mi moc pomohla a jsem jí nesmírně vděčná za všechnu lásku, podporu a důvěru, kterou jsem od ní dostala během těhotenství i při samotném porodu. Mít dulu bylo jedním z mých nejlepších rozhodnutí v životě.
Klára Frndová, Vrchlabí
blank

Řekli o dulách ....

Velmi si vážím krásné a pomáhající profese duly. Spolupráci se stejným cílem, kterou je zdravá a spokojená žena s miminkem, vnímám jako ideální. Žena má emocionální podporu od duly a já se mohu plně soustředit na práci porodní asistentky. Pokud je porod dlouhý a náročný, tak je dula oporou i pro mě. Jsem ráda, že mám v okolí několik skvělých dul, se kterými spolupracuji.

Mgr. Martina Suchardová, porodní asistentka

blank

Řekli o dulách ....

Poporodní dula mi pomohla se celkově uvolnit a odpočívat. Povídaly jsme si, pomohla s jídlem, s úklidem, s první procházkou. Věnovala se starší dceři a já si mohla odpoledne zdřímnout s miminkem. Myslím, že si takovou péči zaslouží každá maminka.
Jarmila Kovaříková, Praha

blank

Řekli o dulách ....

K domácímu porodu s porodní asistentkou jsem se rozhodla vzít také dulu. Dula mi byla velkou podporou. Její masáže, cvičení a psychická podpora mi natolik pomohly, že jsem svůj první porod zvládla bez poranění. Pokud bych měla rodit znovu, určitě za doprovodu duly.

Jiřina Máčelová

blank

Řekli o dulách ....

Jako prvorodička jsem měla řadu otázek a obav. Mezi největší patřily obavy z porodu... Když jsem se potkala s dulou, rychle si získala mé sympatie a důvěru. Během našich schůzek mě seznámila s průběhem porodu i se všemi možnostmi. Moc se mi líbilo, že vždy nechala rozhodnutí plně na mně a vše respektovala. V “den D” byla s námi po celou dobu porodu. Vše bylo rychlé a intenzivní, byla jsem z toho dost zaskočená. Dula mi pomáhala s dýcháním, polohami pro uvolnění, říkala, co se bude dít. Byla prvkem zkušenosti, profesionality a klidu pro mě i pro mého manžela. V šestinedělí mi moc pomohla s technikou kojení. Považuji to za mimořádně dobrou “investici”.

Eva Zíková, Brno

blank

Řekli o dulách ....

Dula mi pomohla zbavit se traumat z prvního porodu. Pomohla mi najít víru v sebe, ve své tělo a v miminko. Pomohla mi naučit se vnímat porodní bolesti jako přirozené a pomocné. Celé těhotenství se o mě starala s velkou péčí a porozuměním. Z našich setkání jsem se vracela jako žena, která si váží sebe a je plná síly. Během porodu za mnou stála i jako podpora v mém rozhodování.

Iva Hegrová, Pardubice

blank

Řekli o dulách ....

Přítomnost duly mě při porodu uklidňovala, povzbuzovala a dodávala mi sebedůvěru. Také partner byl z její podpory nadšený. Oceňuji také pomoc s kojením, bez ní bych se zbytečně trápila.

Pavla Folcová, Praha

blank

blank