Kdysi neznámé vetřelkyně, dnes žádané profesionálky.

Duly se svou organizací slaví 20 let

 

Tisková zpráva, 2.9.2021 Brno

 

Když se před 20 lety začala psát historie České asociace dul, stál před tehdejšími členkami nelehký úkol. Vstoupit do zavedeného a konzervativního prostředí českého porodnictví a zavést do té doby neznámý pojem „dula“ do povědomí odborné i laické veřejnosti. V neděli 12. září 2021 oslaví Česká asociace dul 20. výročí svého vzniku. Je to čas na bilancování i oslavy. Při této příležitosti proběhne v Brně velké setkání dul a odborné i široké veřejnosti. V průběhu oslav je připravený kulturní program pro celou rodinu. Bude se slavit, oceňovat i obdarovávat. 

„V počátcích naší organizace málokdo tušil, kdo dula je a co dělá. Tato profese se v naší zemi teprve rodila. A dnes, když se podíváme za svou činností, vidíme více než 350 proškolených dul působících v 62 porodnicích napříč všemi regiony a více než 25 tisíc žen podpořených v průběhu jejich těhotenství, při porodu či v době šestinedělí. A to už si zasluhuje velkou oslavu.“ říká Majka Staňková, tisková mluvčí České asociace dul.

 

Ženská pomoc u porodu

Dula je profesionální průvodkyní počátky mateřství, laskavou a zkušenou ženou, jež poskytuje nepřetržitou podporu rodící ženě a jejímu partnerovi během celého porodu a v poporodním období (šestinedělí). Původ slova “dula” je řecký a vyjadřuje “pečovatelku”. Tato péče může mít různé podoby dle situace a přání rodiny. 

 Takto ji třeba vnímá tatínek Šimon: Naše dula nám už od prvních setkání byla obrovskou oporou, uklidněním a (tak jak ji vnímám já) i naší dobrou vílou. Ve světě nepřeberného množství informací z webů, instagramů, doporučených knížek i vkladu okolí a rodiny, bylo těžké se nezbláznit. Naše dula nás ale vždy vedla k srdci, intuici a budovala u nás důvěru v nás samé. Možná až díky ní jsme si začali naplno uvědomovat, že budeme rodiče našeho dítěte. My a nikdo jiný. Navždycky budu vzpomínat na vyděšený ranní telefonát, ve kterém jsem jí oznamoval začátek našeho porodu, a kdy mě opět svým laskavým hlasem uklidňovala a jemně připravovala na ten velký okamžik. Stejně tak nás provedla náročným, ale krásným porodem, a stejně tak při nás zůstává teď. Teď v šestinedělí, kdy se naše představy setkávají s každodenní realitou nevyspání, návalů lásky a úzkostí a všeho dalšího.” 

 Dula při své práci komunikuje a úzce spolupracuje se zdravotníky. Jako nezdravotník doplňuje porodní tým pečující o rodičku. Spolupráci s dulami hodnotí ve svém facebookovém příspěvku i porodnice ostravské fakultní nemocnice: “Rádi mezi námi vítáme zejména duly vzdělané, respektující, spolupracující a takové, které se řídí etickým kodexem, to je velmi důležité. A nutno říct, že v našem regionu máme v tomto ohledu většinou dobré zkušenosti.”

 

Je čas bilancovat a vyhodnocovat!

„Od roku 2001 jsme urazily velký kus cesty. Začátky nebyly jednoduché. Pojem dula byl u nás zcela nový a neznámý. Přinesly jsme ve světě již dávno známou profesi duly do České republiky. Proškolily jsme první duly, včetně několika prvních dul ze Slovenska (ty potom založily organizaci Slovenské duly). Tyto duly si musely postupně prošlapávat cestu v prostředí, kde nebyla naše profese vůbec známá, jak mezi zdravotníky, tak ani mezi ženami – potenciálními klientkami. Pracovaly jsme na osvětě a šíření informací o tom, kdo je dula, co dělá a jaké jsou přínosy její práce. Spolupracovaly jsme na vydání českého překladu knihy „Porod s dulou“. Dnes je naše asociace největší organizací sdružující duly v České republice.“ představuje úspěchy České asociace dul její výkonná ředitelka Míla Kastner Martínková 

„Kdysi nás porodní personál vnímal jako neznámé vetřelkyně. Měli strach, že budeme zasahovat do jejich kompetencí. Tatínci se zase cítili v ohrožení, že je přijde dula vystrčit z jejich jedinečné doprovodné role, čímž ztratí svou pozici v porodním ději. Naše duly jsou však vázané etickým kodexem, dodržují rámec svých kompetencí a tatínka umí v jeho jedinečné roli krásně podpořit. Jsem šťastná, že je nám spousta zdravotníků nakloněných. Už nejsme vetřelkyně a zájem o naše služby z roku na rok narůstá. A to je skvělé!“ doplňuje Staňková

 

Bez podpory by to nešlo. Je čas děkovat a odměňovat.

Úspěch dul by nebylo možné dosáhnout bez podporujících osob v oblasti porodnictví. A právě tyto by Česká asociace dul chtěla ocenit. Při příležitosti 20. výročí svého vzniku zavádí nové ocenění „Dula friendly osobnost“. 

„Stejně jako se udělují plakety „Baby friendly nemocnice“ či „Motherfriendly nemocnice“, rozhodly jsme se zavést novou tradici každoročního udílení ocenění „Dula friendly osobnost“. Protože nebýt podpory ze strany vstřícných porodníků, porodních asistentek či vedoucích jednotlivých klinik a jiných odborníků, byla by naše cesta k současné pozici výrazně těžší. Vážíme si všech těchto podporujících osob a chceme jim veřejně poděkovat a ocenit je.“ vysvětluje Staňková 

Jako historicky prvními oceněnými, kterým pro letošní rok udělí Česká asociace dul certifikát „Dula friendly osobnost“ jsou tito tři odborníci:

  • doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA z Fakultní nemocnice Ostrava
  • prim. MUDr. Josef Eim z Nemocnice Vyškov
  • a porodní asistentka Bc. Alžběta Samková z Fakultní nemocnice Bulovka v Praze

„Vážíme si osobního přínosu a profesionality všech oceněných. Považujeme je za odborníky s otevřenou myslí a silným osobnostním potenciálem, díky kterému přináší na svá pracoviště atmosféru respektu a spolupráce. Díky tomu mají rodičky možnost prožít porod v respektu a my, duly, jim za to ze srdce děkujeme. Stejně jako za letitou podporu naší práce.“ říká Staňková

 

Pomáháme ženám tím, že pomáháme porodnicím

Je zvykem, že oslavenec dostává dary. U České asociace dul to však bude naopak. Při příležitosti svého 20. výročí vzniku bude naopak obdarovávat. Jednou z výrazných přínosů organizace je totiž i dlouholetá snaha o podporu pozitivních změn v porodnictví. A tuto snahu chce podpořit i připravenými dary pro vybrané české porodnice.  

Slavit tak krásné kulatiny je významný milník v naší historii. Rády bychom radost šířily dál a i v tento moment podpořily pozitivní změny v porodnicích a tím i rodící ženy. Nechaly jsme vyrobit profesionální napařovací židle, které v mnoha porodnicích chybí a darujeme je 20 vybraným porodnicím. I díky tomuto daru budou moci rodící ženy využít výhod ženské napářky, která má blahodárný vliv na průběh porodu.“ mluví o připravených darech ředitelka Kastner Martínková

 

Slavit se bude v Brně a zvaní jsou všichni!

V neděli 12. září 2021 od 14:00 hod proběhne v přilehlé zahradě u Baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí 1 v Brně veřejná oslava 20. výročí České asociace dul.  

Je to příležitost oslavit společně tento velký moment na naší cestě, potkat se s rodinami, u jejichž zrodu měly možnost naše duly být, s podporovateli naší krásné práce, se ženami, které se chtějí dulami stát, s odborníky nebo jednoduše se všemi, kteří nám fandí a chtějí slavit s námi. Bude to odpoledne plné společných setkání a radosti, ale i kulturního programu pro celou rodinu. Pro děti vystoupí skvělá Víla Fantigo, dospělí se pak mohou těšit na vystoupení písničkářky Aleny Střelečkové. Ta pro tuto příležitost chystá píseň pro duly a právě tam proběhne její první uvedení. A lahodnou kombinaci cimbálu v moderním pojetí představí Roman Veverka známý jako „Modrý cimbál“ 

Vezměte deky, celou rodinu, své známé a kamarády a přijďte po všech těch zákazech konečně slavit naživo. Vstup na celou akci je zdarma.“ zve všechny Staňková

 

Kontaktní osoba k poskytnutí dalších informací:

Majka Staňková
PR manažerka ČAD
PRmanazerka@duly.cz
tel. 774 115 128

Česká asociace dul

je nejstarší a největší profesní organizací sdružující duly v České republice a také jednou z nejstarších organizací dul v Evropě. Od roku 2001 organizuje vzdělávání pro duly, sdružuje a podporuje duly a vytváří pro ně zázemí.

Posláním dul sdružených v asociaci je poskytovat laskavou podporu ženám a jejich rodinám během těhotenství, porodu a počátků mateřství. Činí tak s úctou a respektem k jejich potřebám, mateřským kompetencím a právům. Tak, aby tímto důležitým životním obdobím ženy prošly posíleny a s pocitem, že jej dobře zvládly. Pomáhají vytvářet podmínky pro normální, bezpečný porod a poskytování optimální péče.

Přináší pozitivní zkušenosti ze zahraničí a pomáhá vytvářet změny v českém zdravotnictví. Aktivně pracuje ve Skupině pro porodnictví České ženské lobby a od roku 2005 se podílí na spolupráci a sdružování dul v rámci Evropy. Je členskou organizací European Doula Network (EDN, Evropská síť dul), spolupracujeme s European Network of Childbirth Associations (ENCA, Evropská síť porodních asociací) a s DONA International, nejstarší a největší organizací dul ve světě.

Kdo je dula?

Práce duly patří mezi nezdravotnické pomáhající profese. Dula doplňuje práci porodních asistentek, lékařů, zdravotních sester a také psychologů a dalších odborníků. V tomto smyslu je členem týmu, který se o ženu v období těhotenství, porodu a šestinedělí stará.

Dula provází ženu a její rodinu jedinečným a neopakovatelným obdobím života, jakým je přivedení dítěte na svět. Poskytuje laskavou podporu, kvalitní informace, trpělivě ženě naslouchá a pomáhá v nelehkých situacích. Pečuje o ni v těhotenství, během porodu i v šestinedělí. Přistupuje k ženě s úctou a respektem k jejím potřebám, mateřským kompetencím a právům tak, aby tímto důležitým životním obdobím prošla posílena a s pocitem, že jej dobře zvládla.

Výsledky naší organizace a dul v číslech

✔️ 350 proškolených porodních a poporodních dul

✔️ Více než 7000 doprovodů u porodu

✔️ Více než 25 000 žen podpořeno v těhotenství, u porodu a v šestinedělí

✔️ 62 porodnic napříč všemi regiony, kde naše dul působí

✔️ o 39% vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem

✔️ o 35 % procent vyšší pravděpodobnost spokojenosti s porodem

✔️ o 45 % méně porodů ukončených císařským řezem

✔️ o 25 % procent kratší doba trvání porodu v průměru

✔️ o 15 % procent vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu

✔️ o 31 % nižší míra užití analgezie než u porodu bez duly

✔️ o 50 % procent menší potřeba použití umělého oxytocinu ke stimulaci porodu

✔️ o 34% nižší míra klešťových porodů