Česká asociace dul je nejstarší a největší profesní organizace zastřešující duly v České republice 

V ČAD spoluvytváříme prostředí vzájemného respektu a spolupráce v systému péče o ženu a dítě. Ukotvujeme profesi duly v systému péče o matku a dítě. Stanovujeme rámec výkonu práce duly a dohlížíme na jeho dodržování. Vzděláváme, sdružujeme a podporujeme duly. 

cíle naší organizace

 • definovat a redefinovat standardy práce duly, její kompetence, hranice a etický rámec,
 • připravit dulu k výkonu její profese tak, aby centrem její pozornosti byla přání a potřeby ženy a novorozence,
 • rozvíjet duly pomocí dalšího vzdělávání s důrazem na seberozvoj, sebereflexi a sebepéči,
 • poskytovat svým členkám zázemí, prostor pro výměnu zkušeností, podporu, přátelství a vzájemnou pomoc,
 • začleňovat profesi duly do systému péče o ženu a dítě,
 • spolupracovat, komunikovat a budovat vztahy s dalšími poskytovateli péče o ženu a dítě v jejich nejlepším zájmu,
 • informovat odbornou i širokou laickou veřejnost o profesi duly,
 • přispívat k pozitivním změnám v porodnictví v souladu s péčí založenou na důkazech (EBM) a doporučeními WHO,
 • budovat a podporovat dobrou pověst ČAD a jejích členek
 • spolupracovat s obdobnými profesními organizacemi v mezinárodním měřítku a přinášet pozitivní zkušenosti ze zahraničí.

Poslání a vize České asociace dul (ČAD)

Našim posláním je vést duly k výkonu profese na základě péče založené na důkazech, etických principech, v respektu, sounáležitosti a podpoře na základě reálných možností v konkrétních situacích.

Podílíme se na pozitivních změnách v porodnictví

Přinášíme pozitivní zkušenosti ze zahraničí. Spolupracujeme s dalšími organizacemi v oboru, jako je Unie porodních asistentek, Hnutí za aktivní mateřství, Česká komora porodních asistentek, Aperio a další. Aktivně pracujeme ve Skupině pro porodnictví České ženské lobby. Od roku 2005 se podílíme na spolupráci a sdružování dul v rámci Evropy. Jsme členskou organizací European Doula Network (EDN, Evropská síť dul), spolupracujeme s European Network of Childbirth Associations (ENCA, Evropská síť porodních asociací) a s DONA International, nejstarší a největší organizací dul ve světě.

Hodnoty, které vyznáváme

 • respekt
 • spolupráce
 • loajalita
 • podpora
 • pokora
 • pochopení
 • laskavost a vlídnost k sobě i ostatním
 • soudnost a sebereflexe
 • nehodnotící přístup
 • mlčenlivost/diskrétnost

Naše duly

Hledáte porodní nebo poporodní dulu? Zde najdete kontakty na duly sdružené v České asociaci dul. Vyhledávat můžete duly podle kraje, podle stupně dosažené kvalifikace: certifikované duly, duly absolventky a začínající duly studentky a také podle nabídky poskytovaných služeb.

Etický kodex duly

Naším cílem je vysoká odbornost, profesionalita a kvalita poskytovaných služeb našich dul. Jsme si vědomy potřeby jasného vymezení a dodržování kompetencí duly. Proto jsou naše duly při své práci vázány Etickým kodexem duly.

co se našim dulám a naší organizaci od roku 2001 povedlo

Od roku 2001 jsme urazily velký kus cesty. Začátky nebyly jednoduché. Pojem dula byl u nás zcela nový a neznámý. Přinesly jsme profesi duly do České republiky. Proškolily jsme první duly, včetně několika prvních dul ze Slovenska (ty potom založily organizaci Slovenské duly). První duly si musely postupně prošlapávat cestu v prostředí, kde profese duly nebyla vůbec známá, jak mezi zdravotníky, tak ani mezi ženami – potenciálními klientkami. Pracovaly jsme na osvětě a šíření informací o tom, kdo je dula, co dělá a jaké jsou přínosy její práce. Spolupracovaly jsme na vydání českého překladu knihy Porod s dulouDnes je naše asociace největší organizací sdružující duly v České republice. 

Naše duly doprovázejí do většiny porodnic po celé České republice a svou prací každodenně podporují ženy a jejich partnery v jednom z nejdůležitějších období života.

proškolených porodních a poporodních dul

a více doprovodů u porodu

žen podpořeno v těhotenství, u porodu a v šestinedělí

porodnic napříč všemi regiony, kde působí naše duly

procent vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem

procent vyšší pravděpodobnost spokojenosti s porodem

procent méně porodů ukončených císařským řezem *

procent kratší doba trvání porodu v průměru *

procent vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu *

procent nižší míra klešťových porodů *

procent menší potřeba použití umělého oxytocinu ke stimulaci porodu *

procent nižší míra užití analgezie než u porodu bez duly *

* Výsledky studie z roku 1999, která srovnávala porody se souvislou podporou duly a porody, kde byla rodičkám k dispozici pouze přerušovaná podpora nemocniční porodní asistentky. (Zdroj: M. H. Klaus, J. H. Kennell, P. H. Klaus: Porod s dulou, 2004)

blank
blank
blank

blank

Naše knihovničky

Chcete si půjčit knihy o těhotenství, porodu a šestinedělí? Můžete využít knihovniček, které spravují naše duly. Chcete-li si půjčit knihu, prosíme, volejte předem na uvedený kontakt.


BRNO

Hybešova 14, Centrum Majka – Majka Staňková, telefon 774 115 128


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Žižkova 1321/1, Centrum zdraví Abelia – Andrea Hajná, telefon 739 320 998


JABLONEC NAD NISOU

Saskova 36 – Renata Loudová, telefon 775 987 291


LIBOCHOVANY

Libochovany 59, Eliška Pláničková, telefon 724 528 820


PARDUBICE

Na Spravedlnosti 2303, DitKa Poustecká, telefon 777 133 993


PRAHA 4

Kunratice, U zeleného ptáka 1161/11, Karolína Lelková, telefon 734 332 292


UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Otakarova 108, Poradna celostní péče o zdraví – MUDr. Vladimíra Obdržálková, telefon 777 874 338


VRCHLABÍ

U břízek 271, Monika Kašparová, telefon 721 731 609

Děkujeme za spolupráci a podporu

blank   blank    blank    blank  blank   blank   blank   blank