V říjnu 2020 otevíráme již 20. běh kurzu pro porodní duly. Přihlášky přijímáme do 17. dubna 2020.

Roční kurz pro duly rozvíjí osobní předpoklady a připravuje na práci porodní duly. Vzdělávání vychází ze specifik českého prostředí a zároveň čerpá i ze zkušeností ve světě. Kurz se postupně vyvíjí a reaguje na změny v praxi a v českém porodnictví, nové výzkumy a doporučení mezinárodních organizací či zpětné vazby od účastnic kurzu a dul. V kurzu vyučují zkušené duly, lékařky, porodní asistentky, psychoterapeutky, laktační poradkyně, právnička, marketingový poradce…

Náš kurz spojuje teorii s praxí. Každou studentku individuálně doprovází konzultantka – zkušená dula, která studentku podporuje a podrobně s ní konzultuje první doprovody. Významnou součástí našeho vzdělávání je i ženský kruh skupiny studentek a koordinátorky kurzu, v němž ženy sdílejí své zkušenosti a pocity a vzájemně se podporují.

 

Účastnice kurzu čeká

  • 8 víkendových setkání v průběhu jednoho roku
  • Samostudium doporučené literatury
  • Uzavřená ženská podpůrná skupina
  • Praxe pod vedením osobní konzultantky
  • 2 supervize

Studium je zakončeno certifikací.

Začátek prezenční části kurzu: říjen 2020
Konec prezenční části kurzu: září 2021
Přihlášky: do 17. dubna 2020
Ústní pohovory: 29. a 30. května 2020

Podrobnější informace a přihlašovací formulář najdete zde.

Několik fotek z našich kurzů pro duly: