Profesní organizace sdružující duly – České asociace dul z.s., České duly z.s. a AmmaDula z.s. žádají vládu o zrušení zákazu otců u porodu a umožnění doprovodu osobou blízkou podle výběru ženy tak, jak to i v době pandemie koronavirem doporučuje Světová zdravotnická organizace. Zde je znění otevřeného dopisu, který byl dnes odeslán:

 

Otevřený dopis České asociace dul, Českých dul a AmmaDula Akademie k zajištění naplňování doporučení Světové zdravotnické organizace v souvislosti s reprodukční péčí a pandemií SARS-COV-2

k rukám předsedy Ústředního krizového štábu prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D.

k rukám Ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA

k rukám předsedy vlády České republiky Ing. Andreje Babiše

V Praze 24. 3. 2020

 

Vážený pane předsedo krizového štábu, vážený pane ministře, vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás jako představitelky tří organizací sdružujících duly v ČR, České asociace dul z.s., České duly z.s. a AmmaDula z.s.. Duly jsou vyškolené průvodkyně žen v počátku mateřství. Ženám pomáháme v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Naše práce patří mezi nezdravotnická pomáhající povolání, doplňujeme péči lékařů, porodních asistentek a zdravotních sester. Rozsáhlé studie, metaanalýzy, potvrzují přínos podpory dulou u porodu pro ženy i novorozence a lepší porodní výsledky. Viz 1).

Každý den sledujeme vývoj opatření, která přijímáte k omezení šíření nákazy koronavirem SARS-COV-2, a velmi si vážíme toho, že děláte, co je ve vašich možnostech pro bezpečnost a ochranu zdraví občanů ČR. Sledujeme také doporučení Světové zdravotnické organizace ohledně péče v průběhu porodu v době koronavirové pandemie. Přestože plně podporujeme bezpečnostní opatření na ochranu zdravotníků, rodících žen a jejich dětí, znepokojilo nás, že byl vyhlášen zákaz přítomnosti otců u porodu. Ukázalo se, že v mnoha porodnicích tento zákaz navíc vede ke znemožnění podpory bondingu (prodlouženého kontaktu kůží na kůži mezi matkou a dítětem ihned po porodu) a že dochází k oddělování matek od novorozenců, což dále vede ke znesnadnění počátku kojení a k jeho případným dalším komplikacím.

Ukazuje se, že mnoho žen, které byly připraveny rodit v porodnici v doprovodu partnera a/nebo duly, v současné situaci z nouze uvažují o porodu doma, navzdory tomu, že se jim nedaří najít kvalifikovanou zdravotní pomoc – péči porodní asistentky. Riskují tak porod bez zajištění bezpečí a zdravotní péče pro sebe i své dítě.

Světová zdravotnická organizace v souvislosti s těhotenstvím, porodem a kojením a šířením koronaviru SARS-COV-2 doporučuje m.j. rodícím ženám zajistit přítomnost vybrané osoby blízké u porodu. V případě podezření na SARS-COV-2 nebo jeho potvrzení, by měl zdravotnický personál učinit příslušná hygienická opatření ke snížení rizika infekce pro sebe a ostatní, včetně použití vhodného ochranného oděvu.

Vážený pane předsedo krizového štábu, vážený pane ministře, vážený pane předsedo vlády, žádáme vás, abyste zrušili zákaz přítomnosti otce u porodu a umožnili u porodů přítomnost vybrané osoby blízké. Ve většině případů se bude jednat o partnera ženy/otce dítěte. Některé ženy však partnera nemají, anebo po dohodě s ním dávají přednost doprovodu dulou. Velmi se přimlouváme za to, aby jim takový doprovod podle jejich výběru byl umožněn.

S úctou,

Mgr. Vlasta Jirásková, výkonná ředitelka České asociace dul
Mgr. Martina Ahmed Čermáková, členka výboru České asociace dul
Mgr. Sylvie Gaarová, členka výboru České asociace dul
Miloslava Kastner Martínková, členka výboru České asociace dul
Lenka Trešlová, členka výboru České asociace dul
Ing. Ivana Weissová, členka výboru České asociace dul

Mgr. Šárka Kučerová, členka výboru z.s. České duly
Dagmar Hricová, členka výboru z.s. České duly
Mgr. Hana Nečina Vaníčková, členka výboru z.s. České duly
Mgr. Markéta Vlčková, členka výboru z.s. České duly
Inf. Veronika Lamošová, členka výboru z.s. České duly

Bc. Marie Ilkivová, předsedkyně AmmaDula z.s.
Bsc. Michaela Kalusová, místopředsedkyně AmmaDula z.s.

 

1)     Péče duly má podle dlouhodobých studií významný pozitivní vliv na fyzické a psychické zdraví matky a dítěte i na pohodu celé rodiny. Porodní výsledky s podporou duly a bez ní jsou ve světě dlouhodobě sledovány a srovnávány. Z výsledků metaanalýzy 27 studií zahrnující 15 858 žen ze 17 zemí se středním a vysokým příjmem (Cochrane Review o vlivu nepřerušované podpory během porodu, Continuous support for women during childbirth, Hodnett et al., 2017) vyplývá, že kontinuální podpora vyškolenou osobou, která je u porodu výhradně za účelem podpory rodící ženy – dulou – zdravotní výsledky porodu ovlivňuje lépe než kontinuální podpora jinými osobami – zdravotním personálem porodnice nebo blízkými osobami rodičky (partnerem, kamarádkou, příbuznou ap.).

V porovnání se ženami, které rodí bez kontinuální podpory, rodičky podporované dulou mají: ·

o 39 % vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem·
o 15 % vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu ·
o 31 % nižší pravděpodobnost užití syntetického oxytocinu ke stimulaci porodu·
o 10 % nižší pravděpodobnost užití medikace na tlumení bolesti·
o 14 % nižší pravděpodobnost výskytu poporodních komplikací u dítěte vyžadujících speciální zdravotní péči·
o 10 % nižší pravděpodobnost instrumentálního porodu pomocí kleští nebo vakuum extraktoru·
o 35 % vyšší pravděpodobnost spokojenosti ženy s porodem ·
o 38 % nižší pravděpodobnost nízkého APGAR skóre (APGAR<7) u dítěte v páté minutě po porodu, t.j. vyšší pravděpodobnost, že dítě bude po narození v dobrém zdravotním stavu·
Ženy podporované dulou měly také v průměru o 41 minut kratší délku porodu