PERINATÁLNÍ ZTRÁTA – těžká zkouška pro všechny

Když umře miminko, pomoc potřebují nejen rodiče

Ztráta blízkého člověka vždy bolí, o to víc, když ten, koho ztrácíme, je malé miminko. Hlavou, srdcem i celou duší prochází vztek, pocit zoufalství a otázky: „proč zrovna já“, „proč zrovna my“. Odpovědi nepřichází snadno a bolest může být čím dál větší.

Mnozí přiskočí s nabídkou pomoci, s otevřenou náručí, s chápajícím srdcem. Ale následně se od rodičů dovídáme, že i přes velkou snahu, kterou cítili, to nebylo to, co potřebovali slyšet, cítit a vnímat. Není snadné správně pomoci. Všichni tušíme, že rodiče, kteří touto nelehkou životní situací prochází, podporu potřebují a snažíme se ze všech sil, abychom jim tuto zkušenost pomohli překonat.

Málo už se ale ví, že ztráta miminka může znamenat těžkou životní chvíli i pro spoustu dalších lidí z jejich okolí. Když se svět zastaví a náhle umře miminko u porodu nebo v průběhu těhotenství, překvapí to nejen další členy rodiny ale i zdravotníky a další pomáhající profesionály. Očekává se, že zdravotníci smrt znají a umí s ní pracovat, ale jsou to také jen lidé z masa a kostí a bolest i zoufalství doléhá i na ně. Ani oni nemusí na chvíli vědět, jak dál. Potřebují poradit, nasměrovat, podpořit.

blank
blank
blank

Ani nás, duly, tato ztráta neobchází. Provázíme ženy jejich porodními příběhy, ať už tyto přinesou jakékoliv nečekané zvraty. Býváme u nádherných, hladkých, euforických porodů. Stejně tak i u těch, které se v některé fázi mohou komplikovat, přináší dramatické zvraty a velmi vzácně i scénáře, které si nikdo neuměl ani představit. Snažíme se tam být pro ženu za všech okolností. Jako pevný sloup, o který se může opřít. Chceme být pro ni i pro partnera oporou i v těch nejtěžších chvílích. Není to však snadné ani pro nás. I my potřebujeme tyto zážitky vstřebat, urovnat a opřít se zase o někoho dalšího. Stejně jako porodní asistentky, lékaři a další odborníci z pomáhajících profesí nebo kamarádi a známí těch, kterým miminko v perinatálním období umřelo.

A právě pro tyto osoby spustila Unie porodních asistentek (UNIPA) na začátku prosince podpůrný projekt věnovaný perinatální ztrátě. Jedná se o webové stránky www.perinatalniztrata.cz a telefonickou linku podpory. Web chce být inspirací pro citlivou a respektující komunikaci s rodinou a podporovat kompetence rodiny. A poskytovatele péče má za cíl podpořit informacemi, jakým směrem lze péči o rodiče s perinatální ztrátou vést.

Telefonická linka slouží k odbornému poradenství poskytovaným UNIPA. Porodní asistentky, zdravotníci, lékaři i my, duly, pečující o rodinu procházející ztrátou, můžeme zavolat (i anonymně) a poradit se s odborně vyškolenými poradkyněmi, ať už se jedná o péči o ženu prožívající ztrátu před porodem, při porodu dítěte nebo v navazujícím období.

blank
blank
blank

Jak říká Kateřina Hájková Klíčová z Unie porodních asistentek: „Práce porodních asistentek je krásná, ale zároveň velice náročná. Je tomu tak v případě, kdy jsou porodní asistentky přítomny porodu, po kterém rodina odchází domů se zdravým dítětem. Ale mnohem větší nároky toto povolání klade na porodní asistentky v případě, pokud se miminko narodí mrtvé. Rodina procházející perinatální ztrátou potřebuje kolem sebe zdravotníky, kteří ji citlivě podpoří. My, jako profesní organizace, chceme naším snažením porodním asistentkám a dalším profesionálům nabídnout pomocnou ruku a ověřené informace“.

Drahé duly, i my to máme v případě doprovodu rodičů s perinatální ztrátou stejně náročné. Tento projekt je i pro nás. Dlouho zde chyběl, bylo ho potřeba a teď je na světě. Funkční a připravený pomoci. Proto se neváhejme obrátit pro potřebnou pomoc. Jen ten, kdo má opečované vlastní potřeby, může pečovat o další. Slyším v uších větu, kterou často nabízíme svým klientkám. „Pokud byste potřebovali, jsem zde pro vás, neváhejte mě kontaktovat“. A teď někdo nabízí stejnou větu nám. To, že bychom měly podržet rodiče, se kterými zažíváme příběh ztráty miminka, neznamená, že nemáme právo na vlastní smutek, pocity zmatenosti a nutnost osobní péče. Ani my nemusíme být jen silné. Bez studu a bez pocitu selhání. Je skvělé, že se v případě nejtěžších doprovodů máme na koho obracet.

Za Českou asociaci dul děkujeme UNIPA za velmi záslužný počin a jsme hrdé, že se na jeho přípravě podílely a nadále na jeho běhu podílí i ženy z našich řad. Naše dula Andrea Forberger jako koordinátorka projektu a duly Ivana Weissová s Markétou Královcovou jako členky odborného poradenského týmu. Děkujeme všem.

 

 

Důležité kontakty:

Web www.PerinatalniZtrata.cz je dostupný kdykoliv.
Informační linka na telefonním čísle +420 228 224 063 je v provozu v pondělí a ve středu v 9–12 hod., v úterý, čtvrtek a pátek v 15–18 hod.

Další potřebné kontakty k projektu perinatální ztráty:

 
Kateřina Hájková Klíčová
výkonná ředitelka UNIPA
tel.: +420 734 637 379
Andrea Forberger
koordinátorka projektu „Začít znovu“
tel.: +420 774 458 459
Marie Rumlenová
koordinátorka Informační linky
tel.: ‭+420 731 471 883‬