Na přelomu května a června Česká asociace dul (ČAD) již podruhé oslovila zdravotní pojišťovny se žádostí o proplácení služeb certifikovaných dul ČAD. Představily jsme práci dul, vysvětlily, v čem spočívá jejich přínos. Z výsledků velké matanalýzy 27 studií zahrnující téměř 16 tisíc žen ze 17 zemí se středním a vysokým příjmem vyplývá, že ženy, které byly u porodu doprovázeny dulou, měly ve srovnání se ženami bez duly v průměru méně medicínských zásahů, ony i jejich děti po porodu vykazovaly lepší zdravotní stav a vyžadovaly méně zdravotní péče.  Uvedly jsme také naše statistiky, které rovněž dokládají, že ženy doprovázené dulami ČAD mají větší pravděpodobnost dobrého porodního výsledku než ženy bez doprovodu duly. https://www.duly.cz/nase-vysledky/

Jako duly ženy podporujeme také v kojení, které pozitivně ovlivňuje zdraví dětí a žen nejen v době kojení, ale též do budoucnosti. Méně lékařských zásahů a menší potřeba zdravotní péče je prokazatelnou ekonomickou úsporou pro systém zdravotní péče. Proto se domníváme, že proplácení služeb dul je oboustranně výhodné – jak pro klientky, tak pro pojišťovny. Zdravotní pojišťovna tak ušetří náklady spojené s větším podílem lékařských zásahů během porodu a bezprostředně po něm, stejně jako náklady v souvislosti s případnou nemocností v budoucnu.

Jak zdravotní pojišťovny na náš podnět reagovaly?

Oborová zdravotní pojišťovna již v současnosti z bonusového programu ženám přispívá na předporodní kurzy a na náklady spojené s porodem, včetně doprovodu duly u porodu, a to až do výše nashromážděného kreditu, maximálně 5000 Kč. Našimi podněty se bude pojišťovna dále zabývat.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda vyjádřila, že část jejích klientek o péči dul stojí a pojišťovna jim chce vyjít vstříc, a proto od 1. července 2019 mohou ženy čerpat příspěvek z fondu prevence ve výší 1 tisíc Kč i na přítomnost jiné osoby u porodu než jen rodinného příslušníka. Jedná se pouze o porody v porodnici.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna přispívá v rámci preventivního programu Manažerka mateřství ženám na kurzy pro těhotné až 1500 Kč. Tento příspěvek je možné čerpat i na kurzy vedené dulami.

Všeobecná zdravotní pojišťovna žádá přesné vyčíslení úspor finančních nákladů na zdravotní péči o ženy, které doprovázely duly, např. pokud jde o nižší pravděpodobnost císařského řezu nebo naopak větší pravděpodobnost vaginálního porodu po předchozím císařském řezu. Po analýze úspor je VZP ochotná dále jednat o proplácení služeb dul.

 

Milé ženy, pokud si přejete, aby vám pojišťovna proplatila náklady na služby vaší duly nebo vám na ně přispěla, pište nebo volejte do své pojišťovny a dejte najevo, co potřebujete. Ať v pojišťovně vědí, jak vám ještě lépe mohou pomáhat.

Vlasta Jirásková, Česká asociace dul