Profesní organizace sdružující duly v ČR dnes odeslaly další otevřený dopis v tomto znění:

 

K rukám předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka

k rukám Ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA

k rukám předsedy vlády České republiky Ing. Andreje Babiše

k rukám náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH

V Praze 8. 4. 2020

Reakce na odpověď na otevřený dopis České asociace dul, Českých dul a AmmaDula Akademie ze dne 24. 3. 2020

Vážený pane předsedo krizového štábu, vážený pane ministře, vážený pane předsedo vlády,

vážená paní náměstkyně ministra zdravotnictví,

děkujeme paní náměstkyni ministra zdravotnictví za odpověď na náš otevřený dopis ze dne 24. 3. t. r.

Pozitivně vnímáme umožnění přítomnosti doprovodu u porodu žen se znevýhodněním, u těch, které rodí mrtvé dítě, a u cizinek, k němuž krizový štáb přistoupil.

Jsme si nadále vědomy, že je třeba chránit před onemocněním zdravotnický personál, ženy, děti a jejich rodiny. Vážíme si práce všech zdravotníků v první linii.

S ohledem na prokázané pozitivní dopady přítomnosti zvoleného doprovodu u porodu vás nicméně stále žádáme, aby byl zrušen plošný zákaz přítomnosti otce či jiné osoby u porodu. Velmi se přimlouváme za to, aby rozhodování o přítomnosti doprovodných osob u porodu bylo během této náročné doby pandemie v gesci jednotlivých porodnic.

Každá porodnice má jiné prostorové i personální možnosti a ukazuje se, že i jinak vnímá důležitost a přínos doprovodné osoby u porodu. Zákazem doprovodu otce u porodu je porušováno právo na ochranu rodinného života. Kromě toho, že doprovod ženy u porodu má prokazatelný přínos pro lepší výsledek porodu, v některých porodnicích oceňují i praktickou pomoc, kterou otec či jiná doprovodná osoba pozitivně přispívají k průběhu porodu, včetně  doby bezprostředně po narození novorozence.

Jak už jsme zmínily v předešlém dopise, jsme rovněž velmi znepokojeny vážnými důsledky, které nepřítomnost doprovodu u porodu nese v celé řadě zařízení: u matek a novorozenců není dostatečně podporován bonding, není jim umožněn dostatečně dlouhý kontakt skin-to-skin a  jsou po porodu oddělováni často na dlouhé hodiny. To vše ženám znesnadňuje

počátek mateřství a může u nich vést k psychickým problémům. Dětem takové postupy znesnadňují vstup do života a oběma pak přinášejí komplikace s kojením, což má na zdraví obou statisticky krátkodobý i dlouhodobý neblahý dopad. Z psychologického hlediska je oddělení matky a dítěte po porodu vždy traumatizující se všemi důsledky takového závažného vývojového traumatu.

Jako duly nadále ženám poskytujeme psychickou a informační podporu během těhotenství a v poporodním období. V době zákazu přítomnosti u porodu rodičky v některých případech podporujeme na dálku i v průběhu porodu. Zdarma provozujeme poradnu duly. Ženy se na nás obracejí a mají strach, co se v porodnici bude odehrávat. Ukazuje se, že někteří přepracovaní zdravotníci skutečně nemají dostatek času, který mohou věnovat podpoře ženy a normálního fyziologického porodu, a porody mohou být zbytečně medicínsky urychlované. Rutinní oddělování dětí od matek ve většině nemocnic je dalším důsledkem, kterého se rodiče děsí.

Vážený pane předsedo krizového štábu, vážený pane ministře, vážený pane předsedo vlády, žádáme vás, abyste zrušili zákaz přítomnosti otce u porodu a umožnili u porodů přítomnost vybrané osoby. Ve většině případů se bude jednat o partnera ženy/otce dítěte. Některé ženy však partnera nemají, anebo po dohodě s ním dávají přednost doprovodu dulou, případně komunitní porodní asistentkou. Velmi se přimlouváme za to, aby jim takový doprovod podle jejich výběru byl umožněn, samozřejmě za dodržení náležitých hygienických opatření.

S úctou,

Mgr. Vlasta Jirásková, výkonná ředitelka České asociace dul

Mgr. Martina Ahmed Čermáková, členka výboru České asociace dul

Mgr. Sylvie Gaarová, členka výboru České asociace dul

Miloslava Kastner Martínková, členka výboru České asociace dul

Lenka Trešlová, členka výboru České asociace dul
Ing. Ivana Weissová, členka výboru České asociace dul

 

Mgr. Šárka Kučerová, členka výboru z.s. České duly

Dagmar Hricová, členka výboru z.s. České dul

Mgr. Hana Nečina Vaníčková, členka výboru z.s. České duly

Mgr. Markéta Vlčková, členka výboru z.s. České duly

Ing. Veronika Lamošová, členka výboru z.s. České duly

 

Bc. Marie Ilkivová, předsedkyně AmmaDula z.s.

BSc. Michaela Kalusová, místopředsedkyně AmmaDula z.s.

 

Duly jsou vyškolené průvodkyně žen v počátku mateřství. Ženám pomáháme v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Naše práce patří mezi nezdravotnická pomáhající povolání, doplňujeme péči lékařů, porodních asistentek a zdravotních sester. Rozsáhlé studie, metaanalýzy, potvrzují přínos podpory dulou u porodu pro ženy i novorozence a lepší porodní výsledky.

Péče duly má podle dlouhodobých studií významný pozitivní vliv na fyzické a psychické zdraví matky a dítěte i na pohodu celé rodiny. Porodní výsledky s podporou duly a bez ní jsou ve světě dlouhodobě sledovány a srovnávány. Z výsledků metaanalýzy 27 studií zahrnující 15 858 žen ze 17 zemí se středním a vysokým příjmem (Cochrane Review o vlivu nepřerušované podpory během porodu, Continuous support for women during childbirth, Hodnett et al., 2017) vyplývá, že kontinuální podpora vyškolenou osobou, která je u porodu výhradně za účelem podpory rodící ženy – dulou – zdravotní výsledky porodu ovlivňuje lépe než kontinuální podpora jinými osobami – zdravotním personálem porodnice nebo blízkými osobami rodičky (partnerem, kamarádkou, příbuznou ap.).

V porovnání se ženami, které rodí bez kontinuální podpory, rodičky podporované dulou mají: ·

o 39 % vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem·
o 15 % vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu ·
o 31 % nižší pravděpodobnost užití syntetického oxytocinu ke stimulaci porodu·
o 10 % nižší pravděpodobnost užití medikace na tlumení bolesti·
o 14 % nižší pravděpodobnost výskytu poporodních komplikací u dítěte vyžadujících speciální zdravotní péči·
o 10 % nižší pravděpodobnost instrumentálního porodu pomocí kleští nebo vakuum extraktoru·
o 35 % vyšší pravděpodobnost spokojenosti ženy s porodem ·
o 38 % nižší pravděpodobnost nízkého APGAR skóre (APGAR<7) u dítěte v páté minutě po porodu, t.j. vyšší pravděpodobnost, že dítě bude po narození v dobrém zdravotním stavu·
Ženy podporované dulou měly také v průměru o 41 minut kratší délku porodu