Radostné svátky a hodně zdraví a pohody v novém roce přejeme všem, především také všem dulám a porodním asistentkám, jejich klientkám a jejich rodinám a také kolegyním a kolegům v našich partnerských organizacích.

A v roce 2019 přejeme radostné a posilující porody ženám, dětem i celým rodinám!

 

blank