Kauza zkušené porodní asistentky Lucie Kašové, které byla nedávno udělena pokuta 100 tisíc korun za asistenci u porodů doma, přestože před tím obdržela registraci k práci komunitní porodní asistentky bez omezení, znovu otevřela téma doprovodů u porodu doma i téma rozdílu kompetencí porodních asistentek a dul.

Porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaná zdravotnice (na úrovni bakaláře) způsobilá m.j. samostatně pečovat o fyziologickou ženu v období těhotenství, porodu a šestinedělí a také o fyziologického novorozence.

Dula ženě poskytuje psychickou a informační podporu v období těhotenství, porodu a počátků mateřství, její práce spadá mezi pomáhající nezdravotnické profese. Duly tedy v žádném případě neposkytují zdravotní péči, to je zásadní rozdíl mezi nimi a porodními asistentkami. Profesionální duly jsou vázány etickým kodexem, který stanoví hranice jejich práce.

blank

 

 

Česká asociace dul svým členkám výrazně nedoporučuje doprovázet u neasistovaných porodů doma. Členky musejí dodržovat náš etický profesní kodex, neposkytovat zdravotní péči. Pokud by dula doprovázela u neasistovaného porodu (takového, u nějž není zajištěna péče kvalifikovaného zdravotníka), pak okolnosti takového porodu nejsou bezpečné. Přítomnost duly by ženě mohla dodávat falešný pocit bezpečí, přestože dula vysvětlí hranice své práce.

Česká asociace dul dlouhodobě podporuje snahu porodních asistentek o uznání jejich kompetencí a práva vykonávat svou profesi v plném rozsahu. Taktéž podporujeme snahu o zpřístupnění a de facto legalizovaní odborné zdravotní péče ženám, které se rozhodnou pro porod v domácím prostředí. V rámci porodnické skupiny České ženské lobby spolupracujeme s porodními asistentkami z Unie porodních asistentek – UNIPA, České komory porodních asistentek a Porodního domu U Čápa.

Zde najdete informace k situaci ohledně porodů doma pohledem právničky Věry Jedličkové.

29. ledna 2020