Stát se dulou

Chcete se stát dulou a hledáte vhodný kurz? Považujete těhotenství, porod a počátky mateřství za jedno z klíčových období v životě ženy? Jste přesvědčena o tom, že na způsobu prožívání tohoto období záleží? Láká vás pomáhat ženám v tomto období a podporovat je?

Kurz pro duly

Roční kurz pro duly rozvíjí osobní předpoklady a připravuje na práci porodní duly. Tento kurz otevíráme každoročně již od roku 2002. Vzdělávání vychází ze specifik českého prostředí a zároveň čerpá i ze zkušeností ve světě. Kurz se postupně vyvíjí a reaguje na změny v praxi a v českém porodnictví. V rámci studia se setkáte se zkušenými dulami a s dalšími lektorkami z řad lékařek, porodních asistentek, psychoterapeutek, s laktační poradkyní, právničkou…

Kurz pro poporodní duly

Kurz seznamuje účastnice s potřebami žen a rodin po porodu a připravuje na práci poporodní duly. Probereme různé situace po porodu a způsoby jak klientky podporovat. Seznámíme se s technikami empatického naslouchání a respektující komunikace tak, abychom byly schopny podpořit každou matku bez ohledu na vlastní potřeby a představy o porodu a šestinedělí.

Proč náš kurz

Vzdělávání dul se věnujeme od roku 2001. Na jaře 2002 jsme otevřely vůbec první kurz pro duly v České republice. Na podzim 2019 jsme zahájily již 19. běh základního kurzu pro porodní duly. Máme dlouholeté zkušenosti. Naše kurzy stále inovujeme a přizpůsobujeme novým trendům.

Stavíme na odbornosti a profesionalitě. Studentkám předáváme nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů.

Máme kvalitní profesionální lektorský tým, ve kterém jsou zastoupeny lékařky, porodní asistentky, laktační poradkyně, psychoterapeutky, právnička a v neposlední řadě zkušené duly s dlouholetou praxí.

Naše základní kurzy pro duly a poporodní duly jsou dlouhodobé – setkáváme se zpravidla jednou za měsíc na víkend a kurz sestává z celkem 6 až 8 víkendových setkání (podle druhu kurzu). Studentky mají v mezidobí čas na samostudium, četbu literatury a sdílení a mají čas si získané poznatky postupně utřídit a vstřebat.

Studentky si vybírají svou osobní konzultantku, často z vlastního regionu, kde budou působit. Konzultantka je jim oporou v začátcích praxe.

Našim studentkám a členkám poskytujeme podporu pro jejich činnost, organizujeme pravidelná supervizní a intervizní setkání, připravujeme další návazné kurzy. Sdílíme společně zkušenosti z praxe a navzájem se podporujeme při osobních setkáních i v uzavřené facebookové skupině. Členkám poskytujeme informační a propagační materiály a reklamu na našich www stránkách.

Naše duly jsou ve všech regionech. Navzájem spolupracují, podporují se a v případě potřeb se navzájem zastupují.

Akce

Řekly o našich kurzech....

Roční kurz pro duly mi dal skvělý základ pro práci duly. Setkání s řadou zajímavých lektorek z řad lékařek, porodních asistentek, zkušených dul a dalších odbornic pro mě bylo velmi inspirující a obohacující. S kolegyněmi z kurzu jsme stále v kontaktu, sdílíme a navzájem se podporujeme. Při mé práci duly mi také velmi pomáhá podpora a sdílení s dalšími kolegyněmi, zkušenými dulami v asociaci. Navzájem se inspirujeme a učíme se od sebe.

Dula Monika Kašparová, Vrchlabí

Řekly o nás....

Členkou asociace jsem ráda. Je to organizace s tradicí. Pořádá kvalitní vzdělávání pro duly i pravidelné dotované supervize. Potkávají se tu úžasné empatické ženy, které neváhají poskytnout své postřehy a dlouholeté zkušenosti. Kdykoliv můžu kontaktovat některou z kolegyň a sdílet otázky, které řeším v praxi. Vždy se mi dostane přijetí a podpory. Díky tomu pak mohu být dobrou oporou i pro své klientky. V neposlední řadě mi naprosto vyrazilo dech, když jsme dostaly do emailové schránky dokonale propracovanou metodiku GDPR. Stačilo jen doplnit konkrétní údaje. Má noční můra se tak rozplynula během pár minut. Za to vše vám, všem milým kolegyním, patří nesmírné díky!
Dula Renata Loudová, Jablonec nad Nisou

 

Řekly o našich kurzech....

Velmi si vážím setkání s lektorkami, lékařkami, porodními asistentkami, terapeutkami a zkušenými dulami. Nejsilnějším a nejcennějším na celém kurzu pro mě bylo sdílení porodních zkušeností a vyrovnání se s nimi pod profesionálním vedením Majky Staňkové. Jsem vděčná za sdílení v kruhu žen, které mi teď po absolvování kurzu chybí. Proto vítám každou možnost setkání místních dul a sdílení zkušeností z aktuální praxe.

Dula Markéta Wernerová, Kunčice pod Ondřejníkem

Řekly o našich kurzech....

Byly to kouzelné chvíle, které jsme každý měsíc trávily společně v Praze. I když každá z nás nyní působí v jiném kraji, to pouto, které tam tehdy vzniklo, nadále trvá.

Dula Lucie Podhrászská Dušková, Hradec Králové

Řekly o našich kurzech....

Kurz je pro mně o tom, jaké jsou kompetence a místo duly. Výborný byl třeba víkend s porodní asistentkou Marií Vnoučkovou. Ona o svých zkušenostech mluvila tak, že bylo naprosto jasné, co ženu podpoří a co jí naopak nepomáhá. A to s přihlédnutím k naprosté individualitě a rozdílným zkušenostem žen. Opravdu zážitek! Bylo v tom hodně respektu k procesu porodu a celkově hodně lidství. Tohle setkání a sdílení žádná kniha nenahradí.

Dula Renata Šerek, Brno

Řekly o našich kurzech....

Na kurz pro duly jsem chodila velice ráda. Přístup všech lektorů byl pro mě velmi obohacující. Jako kolektiv dul z celé republiky jsme se velice sblížily a pomáháme si i nadále v předávání zkušeností. Členství v asociaci je pro mě důležité jak z hledisla kontaktu s dulami a děním v samotné asociaci, tak i kvůli aktuálním informacím o porodnicích a programech navazujících na dulí činnost. Cítím skvělou podporu ve všech členkách, se kterými jsem se poznala.

Dula Vlasta Bičišťová, Nový Bor

Řekly o našich kurzech....

Ženy, studentky, lektorky, konzultantky a organizátorky kurzu byly velmi otevřené, sdílné, laskavé a nápomocné. Česká asociace dul je pro mě oporou, kdykoli potřebuji.

Dula Lenka Švecová, Budislav u Litomyšle

Řekly o nás....

Cením si cesty, kterou duly České asociace dul u nás postupně vyšlapaly v duchu úcty a důvěry ke zdravotníkům. Nastolily atmosféru spolupráce ve prospěch klientky a poskytují v tomto duchu zkušenosti a podporu novým dulám. Vážím si otevřené komunikace a pružných reakcí na stále nové podněty a informace.

Dula Markéta Wernerová, Kunčice pod Ondřejníkem