Kurz pro poporodní duly

S narozením miminka se zároveň rodí i nová matka a nová nebo rozšířená rodina…

Považujete šestinedělí a rané mateřství za jedno z klíčových období v životě ženy? Jste předvědčená o tom, že na jeho prožívání záleží, protože ovlivní ženu na další čas mateřství? Láká vás pomáhat čerstvě zrozeným maminkám a podporovat je? Chcete mít práci, která vám bude přinášet uspokojení? Chcete si pracovní dobu volit podle svých možností?

Staňte se poporodní dulou!

Poporodní dula

 • ženě usnadňuje náročný čas šestinedělí, podporuje ji a pomáhá, aby mohla dostatečně odpočívat a nabrat síly
 • přijímá každou ženu s pochopením takovou, jaká je, trpělivě jí naslouchá
 • předá jí informace, jak o sebe pečovat, jak se kvalitně stravovat a třeba i uvaří
 • poradí s péčí o miminko, předává informace a zkušenosti, může i prakticky pomoci
 • poskytuje informace a podporu při kojení
 • může pomoci se staršími dětmi


Rozsah poskytovaných služeb se u jednotlivých dul může lišit, vždy záleží na individuální dohodě klientky a duly na konkrétní pomoci.

Poporodní duly České asociace dul respektují společné potřeby dvojice matky a dítěte (tzv. MotherBaby) a podporují ženy, aby se svým dítětem měly hodně kontaktu a samy se o ně staraly (pokud to jejich zdravotní stav dovolí). Pomáhají matkám tak, aby ony samy mohly pečovat o své novorozeně. Poporodní dula předává informace a zkušenosti; matčiny názory a postupy neposuzuje.

Kurz pro poporodní duly

Náš kurz seznámí účastnice s potřebami žen a rodin po porodu a připraví je na práci poporodní duly. Probereme různé situace po porodu a způsoby jak klientky podporovat. Seznámíme se s technikami empatického naslouchání a respektující komunikace tak, abychom byly schopny podpořit každou matku bez ohledu na vlastní potřeby a představy o porodu.

 

Kurz má tyto části:

 • Prezenční část – 6 víkendových setkání:

interaktivní semináře, workshopy, přednášky a sdílení z praxe

Témata: reflexe vlastních porodních a poporodních zkušeností účastnic; průběh normálního porodu; porod s komplikacemi, porod císařským řezem; podpora ženy po všech typech porodu; význam šestinedělí; možné psychické problémy; podpora kojení; kontaktní rodičovství; komunikace s klientkou a její rodinou; praktické tipy na péči – podvazování bříška, bylinné napařování, masáže; výživa v šestinedělí.

 • Samostudium:

doporučená literatura, videa

 

 • Uzavřená ženská podpůrná skupina – ženský kruh 

 

 • Supervize:

2 supervizní setkání jsou zahrnuta v ceně kurzu

 

 • Praxe, podpora osobní konzultantky:

Každá studentka a absolventka má k dispozici osobní konzultantku – zkušenou dulu.

Konzultantka studentce či absolventce předává zkušenosti a podporuje ji na její vlastní profesní cestě. S konzultantkou je třeba konzultovat a náležitě reflektovat doprovod minimálně šesti žen během šestinedělí či později.

Studium kurzu je ukončeno certifikací

Po minimáně šesti konzultovaných doprovodech může dula absolventka na písemné doporučení konzultantky přistoupit k certifikaci. Označení „certifikovaná poporodní dula“ dula získává po úspěšném absolvování zavěrečného pohovoru, zkoušky. Certifikace je vázána na členství v České asociaci dul. Náklady na certifikační zkoušku nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

 

Co dalšího vám Česká asociace dul poskytne

 • Pro naše duly vytváříme zázemí, podporujeme vzájemná setkávání a výměnu zkušeností
 • Podporujeme se při oblastních intervizích i v uzavřené Facebookové skupině pro duly a poporodní duly ČAD z celé České republiky.
 • Zajišťujeme další vzdělávání a supervize, pro své členky a studentky za zvýhodněné ceny
 • Prostřednictvím webových stránek a Facebooku i na veřejných akcích propagujeme práci dul a svým členkách a studentkám pomáháme získávat klientelu
 • Naše členky a studentky mohou využívat naše propagační materiály

Kurz pro poporodní duly 2019/2020 v Praze

Přihlášení: do 27. května 2019 (včetně)
Ústní pohovory: 7. června 2019 v Praze

Zahájení prezenční části kurzu: první víkendové setkání 19. – 20. října 2019 v Praze

Další prezenční výuka bude probíhat vždy jeden víkend v měsíci, s výjimkou prosince, do dubna 2019. Termíny budou upřesněny.

Cena kurzu je 18 000 Kč. Zahrnuje prezenční část kurzu, výukové materiály, práci osobní konzultantky a účast na dvou supervizních setkáních.

Cena za certifikaci není zahrnuta v ceně kurzu, hradí se samostatně a v současné době činí 1 500 Kč.

Do kurzu bude přijato 15 až 20 žen na základě motivačního dopisu a výběrového řízení, které proběhne 7. června 2019 v Praze. Místo a čas bude přihlášeným upřesněno.

PŘIHLÁŠKU MŮŽETE DO 27. KVĚTNA 2019 VYPLNIT ZDE.

Přihlášku, motivační dopis a nevratný poplatek za přijímací řízení ve výši 400 Kč prosím pošlete nejpozději do 27. května 2019. Platbu, prosíme, zaslat na účet č. 2300529490/2010 – do zprávy pro přjemce uveďte „VŘ POD3 + jméno příjmení“.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku kurzu >
Eva Potempová, e-mail: evapotempova@gmail.com nebo tel.: 739 829 419.

Řekly o našich kurzech....

Roční kurz pro duly mi dal skvělý základ pro práci duly. Setkání s řadou zajímavých lektorek z řad lékařek, porodních asistentek, zkušených dul a dalších odbornic pro mě bylo velmi inspirující a obohacující. S kolegyněmi z kurzu jsme stále v kontaktu, sdílíme a navzájem se podporujeme. Při mé práci duly mi také velmi pomáhá podpora a sdílení s dalšími kolegyněmi a zkušenými dulami v asociaci.

Dula Monika Kašparová, Vrchlabí

Řekly o našich kurzech....

Ženy, studentky, lektorky, konzultantky a organizátorky kurzu byly velmi otevřené, sdílné, laskavé a nápomocné. Česká asociace dul je pro mě oporou, kdykoli potřebuji.

Dula Lenka Švecová, Budislav u Litomyšle

Řekly o našich kurzech....

Velmi si vážím setkání s lektorkami, lékařkami, porodními asistentkami, terapeutkami a zkušenými dulami. Nejsilnějším a nejcennějším na celém kurzu pro mě bylo sdílení porodních zkušeností a vyrovnání se s nimi pod profesionálním vedením Majky Staňkové. Jsem vděčná za sdílení v kruhu žen, které mi teď po absolvování kurzu chybí. Proto vítám každou možnost setkání místních dul a sdílení zkušeností z aktuální praxe.

Dula Markéta Wernerová, Kunčice pod Ondřejníkem

Řekly o našich kurzech....

Byly to kouzelné chvíle, které jsme každý měsíc trávily společně v Praze. I když každá z nás nyní působí v jiném kraji, to pouto, které tam tehdy vzniklo, nadále trvá.

Dula Lucie Podhráská Dušková, Hradec Králové

Řekly o našich kurzech....

Na kurz pro duly jsem chodila velice ráda. Přístup všech lektorů pro mě byl velmi obohacující. Jako kolektiv dul z celé republiky jsme se velice sblížily a pomáháme si i nadále v předávání zkušeností. Členství v České asociaci dul je pro mě důležité z hlediska nepřetržitého kontaktu s ostatními dulami a děním v asociaci, tak i z hlediska informací o porodnicích a programech navazujících na dulí činnost. Cítím skvělou podporu ve všech členkách, se kterými jsem se poznala.

Dula Vlasta Bičišťová

Řekly o našich kurzech....

Kurz je pro mně o tom, jaké jsou kompetence a místo duly. Výborný byl třeba víkend s porodní asistentkou Marií Vnoučkovou. Ona o svých zkušenostech mluvila tak, že bylo naprosto jasné, co ženu podpoří a co jí naopak nepomáhá. A to s přihlédnutím k naprosté individualitě a rozdílným zkušenostem žen. Opravdu zážitek! Bylo v tom hodně respektu k procesu porodu a celkově hodně lidství. Tohle setkání a sdílení žádná kniha nenahradí.

Dula Renata Šerek

naše duly – konzultantky