Kurz pro poporodní duly

S narozením miminka se zároveň rodí i nová matka a nová nebo rozšířená rodina…

Považujete šestinedělí a rané mateřství za jedno z klíčových období v životě ženy? Jste předvědčená o tom, že na jeho prožívání záleží, protože ovlivní ženu na další čas mateřství? Láká vás pomáhat čerstvě zrozeným maminkám a podporovat je? Chcete mít práci, která vám bude přinášet uspokojení? Chcete si pracovní dobu volit podle svých možností?

Staňte se poporodní dulou!

Poporodní dula

 • ženě usnadňuje náročný čas šestinedělí, podporuje ji a pomáhá, aby mohla dostatečně odpočívat a nabrat síly
 • přijímá každou ženu s pochopením takovou, jaká je, trpělivě jí naslouchá
 • předá jí informace, jak o sebe pečovat, jak se kvalitně stravovat a třeba i uvaří
 • poradí s péčí o miminko, předává informace a zkušenosti, může i prakticky pomoci
 • poskytuje informace a podporu při kojení
 • může pomoci se staršími dětmi


Rozsah poskytovaných služeb se u jednotlivých dul může lišit, vždy záleží na individuální dohodě klientky a duly na konkrétní pomoci.

Poporodní duly České asociace dul respektují společné potřeby dvojice matky a dítěte (tzv. MotherBaby) a podporují ženy, aby se svým dítětem měly hodně kontaktu a samy se o ně staraly (pokud to jejich zdravotní stav dovolí). Pomáhají matkám tak, aby ony samy mohly pečovat o své novorozeně. Poporodní dula předává informace a zkušenosti; matčiny názory a postupy neposuzuje.

Kurz pro poporodní duly

Náš kurz seznámí účastnice s potřebami žen a rodin po porodu a připraví je na práci poporodní duly. Probereme různé situace po porodu a způsoby jak klientky podporovat. Seznámíme se s technikami empatického naslouchání a respektující komunikace tak, abychom byly schopny podpořit každou matku bez ohledu na vlastní potřeby a představy o porodu.

 

Kurz má tyto části:

 • Prezenční část – 6 víkendových setkání:

interaktivní semináře, workshopy, přednášky a sdílení z praxe

Témata: reflexe vlastních porodních a poporodních zkušeností účastnic; průběh normálního porodu; porod s komplikacemi, porod císařským řezem; podpora ženy po všech typech porodu; význam šestinedělí; možné psychické problémy; podpora kojení; kontaktní rodičovství; komunikace s klientkou a její rodinou; praktické tipy na péči – podvazování bříška, bylinné napařování, masáže; výživa v šestinedělí.

 • Samostudium:

doporučená literatura, videa

 

 • Uzavřená ženská podpůrná skupina – ženský kruh 

 

 • Supervize:

2 supervizní setkání jsou zahrnuta v ceně kurzu

 

 • Praxe, podpora osobní konzultantky:

každá studentka má k dispozici osobní konzultantku – zkušenou dulu

Konzultantka studentce předává zkušenosti a podporuje ji na její vlastní profesní cestě. S konzultantkou je třeba konzultovat a náležitě reflektovat doprovod minimálně tří žen během šestinedělí či později. Po splnění této povinnosti účastnice kurzu získává označení „poporodní dula absolventka“.

Studium kurzu je ukončeno certifikací

K certifikaci může přistoupit poporodní dula absolventka po doprovodu dalších tří žen během šestinedělí, kdy je nadále provázena svou osobní konzultantkou, na písemné doporučení konzultantky. Označení „certifikovaná poporodní dula“ dula získává po úspěšném absolvování zavěrečného pohovoru, zkoušky. Certifikace je vázána na členství v ČAD. Náklady na certifikační zkoušku nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

 

Co dalšího vám Česká asociace dul poskytne

 • Pro naše duly vytváříme zázemí, podporujeme vzájemná setkávání a výměnu zkušeností
 • Podporujeme se při oblastních intervizích i v uzavřené Facebookové skupině pro duly a poporodní duly ČAD z celé České republiky.
 • Zajišťujeme další vzdělávání a supervize, pro své členky a studentky za zvýhodněné ceny
 • Prostřednictvím webových stránek a Facebooku i na veřejných akcích propagujeme práci dul a svým členkách a studentkám pomáháme získávat klientelu
 • Naše členky a studentky mohou využívat naše propagační materiály

Kurz pro poporodní duly 2019

Přihlášení: do 1. října 2018 (včetně)
Ústní pohovory: 12. října 2018 v Brně

Zahájení prezenční části kurzu: leden 2019 v Brně

Další prezenční výuka bude probíhat vždy jeden víkend v měsíci od ledna do června 2019. Termíny budou upřesněny.

Kurz bude probíhat převážně v Brně, výjimečně v Praze.

Cena kurzu je 18 000 Kč. Zahrnuje prezenční část kurzu, výukové materiály, práci osobní konzultantky a účast na dvou supervizních setkáních.

Cena za certifikaci není zahrnuta v ceně kurzu, hradí se samostatně a v současné době je ve výši 1 500 Kč.

Do kurzu bude přijato 15 až 20 žen na základě motivačního dopisu a výběrového řízení, které proběhne 12. října 2018 v Brně, případně též 14. října 2018. Místo a čas bude přihlášeným upřesněno.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZU JE UZAVŘENO.

Přihlášku, motivační dopis a nevratný poplatek za přijímací řízení ve výši 400 Kč prosím pošlete nejpozději do 1. října 2018. Platbu, prosíme, zaslat na účet č. 2300529490/2010 – do zprávy pro přjemce uveďte „VŘ POD2 + jméno příjmení“.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku kurzu >
Kristýna Beránková, e-mail: kristynaberankova@centrum.cz nebo tel.: 731 604 205.

Řekly o našich kurzech....

Roční kurz pro duly mi dal skvělý základ pro práci duly. Setkání s řadou zajímavých lektorek z řad lékařek, porodních asistentek, zkušených dul a dalších odbornic pro mě bylo velmi inspirující a obohacující. S kolegyněmi z kurzu jsme stále v kontaktu, sdílíme a navzájem se podporujeme. Při mé práci duly mi také velmi pomáhá podpora a sdílení s dalšími kolegyněmi a zkušenými dulami v asociaci.

Dula Monika Kašparová, Vrchlabí

Řekly o našich kurzech....

Ženy, studentky, lektorky, konzultantky a organizátorky kurzu byly velmi otevřené, sdílné, laskavé a nápomocné. Česká asociace dul je pro mě oporou, kdykoli potřebuji.

Dula Lenka Švecová, Budislav u Litomyšle

Řekly o našich kurzech....

Velmi si vážím setkání s lektorkami, lékařkami, porodními asistentkami, terapeutkami a zkušenými dulami. Nejsilnějším a nejcennějším na celém kurzu pro mě bylo sdílení porodních zkušeností a vyrovnání se s nimi pod profesionálním vedením Majky Staňkové. Jsem vděčná za sdílení v kruhu žen, které mi teď po absolvování kurzu chybí. Proto vítám každou možnost setkání místních dul a sdílení zkušeností z aktuální praxe.

Dula Markéta Wernerová, Kunčice pod Ondřejníkem

Řekly o našich kurzech....

Byly to kouzelné chvíle, které jsme každý měsíc trávily společně v Praze. I když každá z nás nyní působí v jiném kraji, to pouto, které tam tehdy vzniklo, nadále trvá.

Dula Lucie Podhráská Dušková, Hradec Králové

Řekly o našich kurzech....

Na kurz pro duly jsem chodila velice ráda. Přístup všech lektorů pro mě byl velmi obohacující. Jako kolektiv dul z celé republiky jsme se velice sblížily a pomáháme si i nadále v předávání zkušeností. Členství v České asociaci dul je pro mě důležité z hlediska nepřetržitého kontaktu s ostatními dulami a děním v asociaci, tak i z hlediska informací o porodnicích a programech navazujících na dulí činnost. Cítím skvělou podporu ve všech členkách, se kterými jsem se poznala.

Dula Vlasta Bičišťová

Řekly o našich kurzech....

Kurz je pro mně o tom, jaké jsou kompetence a místo duly. Výborný byl třeba víkend s porodní asistentkou Marií Vnoučkovou. Ona o svých zkušenostech mluvila tak, že bylo naprosto jasné, co ženu podpoří a co jí naopak nepomáhá. A to s přihlédnutím k naprosté individualitě a rozdílným zkušenostem žen. Opravdu zážitek! Bylo v tom hodně respektu k procesu porodu a celkově hodně lidství. Tohle setkání a sdílení žádná kniha nenahradí.

Dula Renata Šerek

naše duly – konzultantky