Česká asociace dul (ČAD) je nejstarší a největší profesní organizací sdružující duly v České republice. Od roku 2001 zajišťujeme vzdělávání pro duly a vytváříme pravidla a etický kodex pro dobré fungování dul jako pomáhající nezdravotnické profese v ČR.

Duly ČAD absolvovaly roční vzdělávací kurz pro duly a následně také požadovanou praxi pod odborným vedením zkušené duly – konzultantky. Respektují hranice své profese a nezasahují do práce zdravotníků. Mají možnost pravidelně se účastnit supervizí pořádaných asociací. Účast na dvou supervizích je součástí základního kurzu a jednou z podmínek k získání certifikace.

Při své práci vycházíme z doporučení podložených vědeckými studiemi. Ženám předáváme kvalitní informace a podklady. Klientky povzbuzujeme k samostatnému rozhodování. V žádném případě duly nerozhodují za své klientky. Respektujeme přání žen a jsme připraveny je doprovázet při jakémkoliv způsobu porodu; ať se jedná o porod normální, tedy přirozený bez lékařských zásahů, nebo o porod aktivně vedený a medikovaný. Ve všech případech duly rodičkám pomáhají porody lépe zvládat.

Duly České asociace dul dodržují Etický kodex České asociace dul, který slouží k zajištění vysoké kvality služeb našich členek. Česká asociace dul se distancuje od žen, které se prezentují jako duly, ale neprošly kvalitním vzděláváním pro duly a nejsou vázány žádným profesním etickým kodexem ani žádný nedodržují. Takové jednání poškozuje pověst profesionálních dul, které pracují v mezích profese. Duly České asociace dul se prokazují kartičkou se jménem a příslušností k asociaci, případně také k porodům nosí tričko s logem asociace. Klientky nebo zdravotníci, kteří by měli výhrady k práci konkrétní duly, se mohou obrátit na etickou komisi ČAD.

Někdy také dochází k mylnému chápání pojmů „dula“ a „komunitní“ či „soukromá porodní asistentka“. Porodní asistentka je zdravotnice kvalifikovaná k poskytování zdravotní péče ženám a novorozencům. Dula zdravotní péči neposkytuje; poskytuje informační, psychickou a praktickou podporu ženě (a jejímu partnerovi) během těhotenství, porodu a šestinedělí. Tyto dvě profese mají odlišné kompetence. Česká asociace dul podporuje práci komunitních porodních asistentek a staví se za to, aby svou profesi mohly vykonávat v plném rozsahu. Nepovažujeme za správné, když se soukromé porodní asistentky doprovázející klientky k porodu prezentují jako duly, aniž by měly tuto kvalifikaci a dodržovaly etický kodex dul. Stejně tak považujeme za nesprávné, když personál porodnice o doprovázejících soukromých porodních asistentkách hovoří jako o dulách. Neprospívá to ani jedné z obou profesí.

9. dubna 2018