Vyjádření České asociace dul k proběhlému domácímu porodu na Jihlavsku

 

TISKOVÁ ZPRÁVA
Vydala Česká asociace dul
Brno, 27.3.2021

 

V pátek 26.3.2021 proběhl na Jihlavsku domácí porod při němž došlo k neočekávaným komplikacím, v důsledku kterých se dítě neobejde bez podpory přístrojů. Za Českou asociaci dul bychom rády projevily rodině účast a poskytly vyjádření k celé situaci. Členky České asociace dul se ve své práci řídí Etickým kodexem, ve kterém je jim výrazně nedoporučeno doprovázet při plánovaném neasistovaném porodu mimo zdravotnické zařízení. Takovýmto porodem se rozumí porod bez zdravotnického dohledu.

Porod je jedna z nejdůležitějších událostí v životě člověka. Týká se každého z nás. Zásadní podmínkou dobrého startu do života je bezpečí. To je nejlépe zajištěno v dobře fungujícím systému péče. V něm hrají hlavní roli ženy, porodní asistentky, lékaři a lékařky. Je nám líto, že k této nemilé situaci na Jihlavsku došlo. Musíme však i na tomto místě připomenout, že právě podmínka bezpečí není v České republice ze strany státu zajištěna.

„Když už se žena rozhodne rodit doma, měla by u toho podle odborníků být alespoň porodní asistentka s odpovídajícím zdravotnickým vzděláním.“ zaznívá v reportáži TV Nova. Musíme však připomenout, že toto není možné ve státě, kde je porodní asistentka v případě účasti u domácího porodu vystavená hrozbě pokuty a není ji umožněno vykonávat svou práci. V důsledku toho dochází ke zvýšení rizika domácího porodu, jako se to stalo u včerejšího porodu na Jihlavsku. 

Dalším důvodem, proč se ženy v současné době mohou ve zvýšené míře uchylovat k porodu doma, je současná epidemická situace a z ní vyplývající opatření v porodnicích. Jedno z nejzávažnějších opatření je omezení doprovodu u porodu pouze na osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Ženy tedy nemají možnost přivést si k porodu dulu nebo jiný doprovod dle vlastní volby, přestože vědecké výsledky přínos takového doprovodu potvrzují a WHO tuto možnost doporučuje i v podmínkách pandemie onemocnění COVID 19.

Na tento fakt poukazuje také vyjádření České ženské lobby (z 25.3.2021) a vyjádření z jednání Pracovní skupiny k porodnictví při Radě vlády (z 18.3.2021). Cituji:

„Pod rouškou snah o zamezení šíření onemocnění covid-19 se objevuje celá řada praktik, které neodpovídají odborným doporučením. Narůstají  stížnosti na chybějící respekt a porodnické násilí…..Tyto praktiky jsou legislativně sporné a podle Světové zdravotnické organizace (WHO) škodlivé.“ 

Některé ženy se z obav, že by měly rodit v porodnici bez vybraného doprovodu, rozhodnou raději pro porod doma, byť ho původně neplánovaly. Mezi ně patří i třicetiletá Zuzana z Opavska, která porodila svou dceru loni v květnu:

„Počítala jsem s tím, že mne u porodu v porodnici bude podporovat dula. Vládní opatření se stále měnila, a mne porod bez duly, která mě zná, v cizím prostředí a s cizími lidmi v osamění nemocnice upřímně děsil.“

Paní Zuzana měla štěstí, že k porodu doma našla odborný zdravotnický doprovod – komunitní porodní asistentku. Najít porodní asistentku ochotnou doprovodit ženu u domácího porodu přes riziko vysoké pokuty, je však velice obtížné a v některých regionech dokonce nemožné. Stává se tak, že ženy z nouze zvolí porod doma, přestože odbornou zdravotní péči nenajdou, a vystaví tak sebe i dítě zbytečnému riziku.

Česká asociace dul na tento fakt opakovaně upozorňovala Ministerstvo zdravotnictví a českou vládu. Několikrát ve svých otevřených dopisech apelovala, aby umožnily ženám zvolit si doprovod u svého porodu v porodnici podle svých osobních potřeb a preferencí za dodržování adekvátních hygienických opatření a testování. Tento náš apel nebyl nikdy vyslyšen a naše pomoc přetíženému personálu v těchto náročných dnech byla odmítnuta. 

I přes lítost, kterou v celém případu cítíme, chceme vyjádřit výraznou nespokojenost s nastavením v celém systému péče o rodící ženy. Je jednoduché určit za viníka danou ženu, případně přítomné doprovázející osoby, které nakonec ani nemusí být z řad vyškolených dul. V médiích i ve společnosti se často označuje za dulu každá osoba u porodu, která není porodní asistentkou. Mezi odborně vyškolenou dulou a laikem však je rozdíl, který nebývá v podobných vyjádřeních vůbec zohledněn.

Největší část odpovědnosti za případ na Jihlavsku tak nese stát, který svými nesmyslnými protiepidemickými opatřeními a špatným nastavením systému péče vhání ženy a jejich děti do rizika. Nese tak odpovědnost za poškození zdraví či případnou smrt u nezdařilých domácích porodů. Otázkou je jen, kolik dalších podobných případů se bude muset stát, než tuto odpovědnost přijme a vyvodí z nich odpovídající důsledky a žádoucí změny v systému péče dle doporučení WHO a Evidence based medicine.

 

Kontakt:
Majka Staňková
PR manažerka ČAD
email: pramanazerka@duly.cz
tel: 774 115 128

 

Zdroje:
https://czlobby.cz/cs/zpravy/tz-proticovidova-opatreni-negativne-ovlivnuji-porodni-praxi
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/jednani-pracovni-skupiny-k-porodnictvi-o-moznostech-volby-doprovodu-k-porodu-behem-platnosti-proti-pandemickych-opatreni–187336/
https://www.who.int/news/item/09-09-2020-every-woman-s-right-to-a-companion-of-choice-during-childbirth
https://www.who.int/news/item/16-03-2021-new-research-highlights-risks-of-separating-newborns-from-mothers-during-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR2phq2FFCPCY8OwrTDBDZ16a5LoJvr20PWjrVp17mkHT_Oqhib-aPaheno
https://www.duly.cz/otevreny-dopis-ministru-zdravotnictvi-cr/