blank

k rukám předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka

k rukám Ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA

k rukám předsedy vlády České republiky Ing. Andreje Babiše

k rukám náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Aleny Šteflové, PhD., MPH

V Praze 6. 5. 2020

Otevřený dopis České asociace dul a AmmaDula Akademie s podporou zapsaných spolků Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, UNIPA – Unie porodních asistentek, Česká komora porodních asistentek, Česká ženská lobby a projektů AmbulantníPorod.cz a ProsímSpinkej.cz s žádostí o umožnění doprovodů u porodu podle výběru rodičky

 

Vážený pane předsedo krizového štábu, vážený pane ministře, vážený pane předsedo vlády,

vážená paní náměstkyně ministra zdravotnictví,

za zapsané spolky dul děkujeme paní náměstkyni ministra zdravotnictví za odpověď na náš otevřený dopis ze dne 8. 4. t. r.

Rozhodnutím vlády od 16. dubna ženy u porodu v některých porodnicích může doprovázet otec dítěte/partner či osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti za dodržení přísných hygienických opatření. O přítomnosti otce nebo osoby žijící s rodičkou nyní rozhodují jednotlivé porodnice. Tuto změnu vítáme a těší nás, že mnoho žen má porod usnadněn a mnohdy může nově zrozená nebo nově rozšířená rodina první vzácné okamžiky trávit spolu.

Stále však zůstává znevýhodněna skupina žen, které partnera/partnerku nemají nebo nežijí s nikým ve společné domácnosti. Tyto rodičky se v porodnici ocitají bez doprovodu se všemi negativními důsledky, které taková situace s sebou nese. Některé ženy z různých důvodů nemohou mít nebo nechtějí u porodu svého partnera a dávají přednost tomu, aby je u porodu doprovázela profesionální podpůrná osoba – dula, případně komunitní porodní asistentka. Další rodiče chtějí porod a první okamžiky s dítětem prožít společně a zároveň si u porodu přejí podporu duly nebo soukromé komunitní porodní asistentky.

Současný zmírněný zákaz doprovodu u porodů ženám znemožňuje jako doprovod si zvolit jinou (zdravou) osobu podle vlastního výběru tak, jak to doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní gynekologická a porodnická organizace (FIGO), jejímž členem je i Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP, viz 1).

Vědecké studie zároveň dokazují, že nejlepší porodní výsledky jsou u porodů žen, které doprovázela osoba, která není členem zdravotnického personálu porodnice a je u porodu výhradně za účelem doprovodu ženy a zároveň se nejedná o partnera/partnerku rodičky, příbuznou či kamarádku, viz 2).

S ohledem na prokázané pozitivní dopady přítomnosti zvoleného doprovodu u porodu a s přihlédnutím k pozitivnímu vývoji pandemie koronaviru v ČR a k všeobecnému uvolňování ochranných opatření vás žádáme, aby byl umožněn doprovod u porodu podle volby rodičky. Nechť o přítomnosti doprovodných osob u porodu mohou rozhodovat jednotlivé porodnice podle svých aktuálních možností.

Kromě toho, že doprovod ženy u porodu dulou, případně komunitní porodní asistentkou, má prokazatelný přínos pro lepší výsledek porodu, v některých porodnicích oceňují i praktickou pomoc, kterou tyto profesionální průvodkyně rodičky u porodu přispívají k průběhu porodu a zároveň přetíženému personálu usnadňují práci.

Duly nadále ženám poskytují psychickou a informační podporu během těhotenství a v poporodním období. V době zákazu přítomnosti u porodu rodičky v některých případech podporují na dálku i v průběhu porodu. Zdarma provozují poradnu duly. Snaží se tedy ženám a jejich rodinám pomáhat, jak jen mohou. Je však třeba zmínit, že současný stav dulám znemožňuje vykonávat povolání v plném rozsahu.

Vážený pane předsedo krizového štábu, vážený pane ministře, vážený pane předsedo vlády, žádáme vás, abyste u porodů umožnili přítomnost rodičkou vybraného doprovodu za dodržení náležitých hygienických opatření.

S úctou,

Mgr. Vlasta Jirásková, výkonná ředitelka České asociace dul

Mgr. Martina Ahmed Čermáková, členka výboru České asociace dul

Mgr. Sylvie Gaarová, členka výboru České asociace dul

Miloslava Kastner Martínková, členka výboru České asociace dul

Lenka Trešlová, členka výboru České asociace dul
Ing. Ivana Weissová, členka výboru České asociace dul

 

Bc. Marie Ilkivová, předsedkyně AmmaDula z.s.

BSc. Michaela Kalusová, místopředsedkyně AmmaDula z.s.

 

K žádosti se připojují

Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství

Ing. Miloslava Kramná, koordinátorka Průvodce porodnicemi
Mgr. Daniela Kordíková, manažerka poradenství

UNIPA – Unie porodních asistentek

Ivana Königsmarková, prezidentka UNIPA

Bc. Marie Vnoučková, viceprezidentka UNIPA

 

Česká komora porodních asistentek

Mgr. Alena Frýdlová, prezidentka ČKPA

 

Česká ženská lobby
PhDr. Eliška Kodyšová, PhD., předsedkyně ČŽL

Ing. Ivana Antalová, lobbistka ČŽL

 

AmbulantníPorod.cz

Eliška Vlasta Kupšovská, DiS., zakladatelka projektu

 

ProsímSpinkej.cz

Mgr. Lenka Medvecová Tinková, zakladatelka projektu

 

1) International Childbirth Initiave, 2018, společná iniciativa FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) a IMBCO (International MotherBaby Chidlbirth Organization)
Krok 4 Uznávají právo ženy na kontinuální podporu během celého porodu a informují ji o výhodách takové podpory. Zajišťují, aby rodičku při porodu podporovali lidé, které si sama zvolí. Může to být otec dítěte, partner či partnerka, členové rodiny, dula a další. Nepřetržitá podpora při porodu zlepšuje porodní výsledky u žen i u dětí. Přináší například větší spokojenost s porodem, více spontánních vaginálních porodů, zkrácení doby porodu, nižší počet císařských řezů a instrumentálních vaginálních porodů, menší potřebu léků proti bolesti a méně nízkých hodnot Apgar skóre v 5. minutě. Ukazuje se, že taková péče je nejpřínosnější, pokud ji poskytuje osoba, která je přítomna pouze za účelem podpory a zároveň to není nikdo z rodiččiných blízkých, má zkušenosti s podporou při porodu a prošla alespoň minimálním školením (jako například dula).

2) Porodní výsledky žen (a jejich novorozenců) s podporou duly a bez ní jsou ve světě pravidelně porovnávány. Z výsledků metaanalýzy 27 studií zahrnující 15 858 žen ze 17 zemí se středním a vysokým příjmem (Cochrane Review o vlivu nepřerušované podpory během porodu, Hodnett et al., 2017)  vyplývá, že kontinuální podpora vyškolenou osobou, která je u porodu výhradně za účelem podpory rodící ženy – dulou – zdravotní výsledky porodu ovlivňuje lépe než kontinuální podpora jinými osobami – zdravotním personálem porodnice nebo blízkými osobami rodičky (partnerem, kamarádkou, maminkou ap). V porovnání se ženami, které rodí bez kontinuální podpory, rodičky podporované dulou mají:  ·

  • o 39 % vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem·
  • o 15 % vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu    ·
  • o 31 % nižší pravděpodobnost užití syntetického oxytocinu ke stimulaci porodu·
  • o 10 % nižší pravděpodobnost užití medikace na tlumení bolesti·
  • o 14 % nižší pravděpodobnost výskytu poporodních komplikací u dítěte vyžadujících speciální zdravotní péči·
  • o 10 % nižší pravděpodobnost instrumentálního porodu pomocí kleští nebo vakuum extraktoru·
  • o 35 % vyšší pravděpodobnost spokojenosti s porodem ·
  • o 38 % nižší pravděpodobnost nízkého APGAR skóre u dítěte v páté minutě po porodu, t.j. vyšší pravděpodobnost, že dítě bude po narození v dobrém zdravotním stavu
  • Ženy podporované dulou měly v průměru o 41 minut kratší délku porodu.

Kontinuální podpora rodičky ze strany personálu porodnice, který není u porodu přítomen výhradně za účelem podpory rodičky, podle studie nemá srovnatelné přínosy. Neprokázal se vliv na snížení podílu porodů ukončených císařským řezem, snížení podílu novorozenců vyžadujících speciální péči po porodu, ani vliv na zvýšení spokojenosti žen s porodem. Naopak se mírně zvýšila pravděpodobnost užití syntetického oxytocinu. Podpora partnerem či jinou blízkou osobou podle studie pozitivně ovlivňuje spokojenost rodičky s porodem; vliv na snížení podílu císařských řezů a dalších lékařských zásahů během porodu však není tak významný jako u porodů s podporou duly.