Onehdy jsem se probírala dotazníky, které pro Českou asociaci dul vyplnily ženy, případně jejich partneři, které v těhotenství, u porodu a v šestinedělí doprovázela dula. V dotaznících se několikrát opakoval postřeh, že dula rodičce a jejímu partnerovi u porodu byla velmi užitečná…

Zkušenosti s dulami