Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě známá pod zkratkou IMBCI (The International MotherBaby Childbirth Initiative) vydala dokument 10 kroků k optimální porodní péči.

Doporučení vychází z výsledků nejlepších dostupných vědeckých důkazů o bezpečnosti a účinnosti specifických testů, léčebných postupů a dalších zásahů při péči o matku a dítě. „Bezpečná péče“ je taková péče, která využívá postupů
založených na vědeckých důkazech, již minimalizují riziko chyby či poškození a podporují normální fyziologii porodu.

10 kroků k optimální porodní péči v češtině si můžete stáhnout zde:
IMBCI_10_kroku_k_optimalni_porodni_peci_cesky