Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě známá pod zkratkou ICI (International Childbirth Initiative) vydala dokument 12 kroků k bezpečné a respektující péči o matku-dítě a rodinu.

Doporučení vychází z výsledků nejlepších dostupných vědeckých důkazů o bezpečnosti a účinnosti specifických testů, léčebných postupů a dalších zásahů při péči o matku a dítě. „Bezpečná péče“ je taková péče, která využívá postupů
založených na vědeckých důkazech, již minimalizují riziko chyby či poškození a podporují normální fyziologii porodu.

12 kroků k bezpečné a respektující péči o matku-dítě a rodinu v češtině si můžete stáhnout zde:
ICI_12_kroku_k_bezpecne_a_respektujici_peci_o_matku_dite_a_rodinu