Ve dnech 16. až 22. května 2016 se v České republice již pojedenácté připojíme k aktivitám pořádaným v rámci Světového týdne respektu k porodu (STRP). Přejeme si informovat o dopadu způsobu přivádění dětí na svět na jedince, rodiny i celou společnost. Rovněž chceme napomoci uplatnění aktuálních výsledků vědeckých studií do porodnické praxe. Více o letošním zapojení dul do STRP.