Světová zdravotnivká organizace vydala příručku Péče v průběhu normálního porodu. Její součástí je také klasifikace praktik, které se využívají při normálním porodu. Praktiky dělí na

  1. Praktiky, které jsou jednoznačně prospěšné a které by měly být podporovány
  2. Praktiky, které jsou jednoznačně škodlivé nebo neefektivní a které by měly být eliminovány
  3. Praktiky, které nelze jednoznačně doporučit, protože neexistuje dostatek důkazů o jejich prospěšnosti, a které by měly být aplikovány jen po zralé úvaze až do doby, než je další výzkum objasní
  4. Praktiky, které se často používají nevhodně
WHO: Klasifikace praktik při normálním porodu