Záštitu nad mezinárodním setkáním Evropské sítě dul (European Doula Network), které pořádá Česká asociace dul ve spolupráci se z.s. České duly, převzala Olga Richterová, pirátská poslankyně Parlamentu České republiky. Paní Richterová podporuje pozitivní změny v péči o matku a dítě, mj. se zasazuje o vznik porodních domů a center nebo dodržování mezinárodního kodexu náhrad mateřského mléka na ochranu kojení. Napsala:

„Téma porodů považuji za společensky podceňované. To, jak přicházíme na svět, je výrazně formující zkušenost pro všechny zúčastněné. Je důležité jak, za jakých podmínek a v jakém prostředí probíhá. Podporujeme možnost informované zodpovědné volby pro každou ženu. Vážím si také každé porodnice, která k porodům přistupuje individuálně a umožní přirozený průběh, pokud to je možné. Ve velké úctě mám i porodní asistentky a duly jako důležité profese mj. pro to, aby lékaři měli čas na komplikované porody a nemuseli se tolik věnovat těm fyziologickým.“

Setkání Evropské sítě dul proběhne ve dnech 27. až 29. září 2019 v Praze.