blank
Dula absolventka

Jsem mámou dvou krásných dětí, jejichž příchod na svět mi přirozeně změnil život. Mé porodní zážitky mne vedly k hlubokému přemýšlení o tom, jak opravdu velmi podstatné a nosné pro naši společnost je vytváření bezpečného prostředí pro matku a dítě v období těhotenství, v průběhu porodu a v období šestinedělí (ale i v životě vůbec).To, jakým způsobem přicházíme na svět, ovlivňuje celé naše směřování, vztahování se k sobě a potažmo ke všem /Bohu, světu, kosmu/. Úměra bezpečí a přijetí při těchto raných zážitcích má co dělat s naší psychickou, emoční i mentální kapacitou a schopností integrovat transformační přeměny života, traumata a stínové aspekty.

Období příchodu nového děťátka je hlubokým transformačním procesem, při kterém by žena i dítě měly mít zajištěný bezpečný prostor a podporu v co nejvyšší míře. Vyznávám formu kontinuální péče, kdy mým záměrem je ženu doprovázet v období těhotenství, při porodu i v období šestinedělí jako jedním celistvým procesem. Z mého pohledu může dula ženě a potažmo celé rodině poskytnout velmi cennou psychickou podporu, ale také informovanost a orientaci v celé porodní tematice. Dula se orientuje v místní porodnické praxi a úzce spolupracuje s porodními asistentkami, fyzioterapeutkami, psychoterapeutkami a dalšími odborníky.

Ve své práci zaujímám integrovaný holistický přístup k ženě, který zahrnuje rovinu fyzickou, psychologickou, mentální, emoční i duchovní. Rovněž přistupuji ke každé ženě velmi individuálně s ohledem na její přání a autenticitu.

Měla jsem tu čest se učit u mexické porodní báby Angeliny Mirandy Martinez, která mi předala cenná tradiční učení i techniky. Především umění reboza, což je tradiční masážní a manipulační technika, která velmi efektivně pomocí šátků dokáže uvolňovat fasciální systém, kosterní tlaky, svaly i tkáně. Také velmi účinně dokáže měnit polohu miminka. Rovněž dokáže efektivně proměnit dynamiku nepostupujícího porodu. Angelina mi předala techniky tradiční poporodní péče, umění rituálu „zavírání kostí“ (velmi silný přechodový uzavírací rituál), opečování poporodních depresí, ale i hmatové techniky, jak si navnímat zdraví ženy. Velkou učitelkou mi byla a je i Anička Kohutová, přední česká porodní asistentka, u níž jsem také absolvovala kurzy porodní a poporodní péče, porodních bylin, reboza, apod.

Rovněž jsem ve výcivku BCST Body Intelligent kraniosakrální biodynamiky, jehož přístupy mi dávají skvělý background i pro práci duly a především pro integraci porodních zkušeností u maminek a dětí. Jsem absolventkou kurzu Bachových esencí, jejichž míchání se aktivně věnuji. Věnuji se také bylinám, psychologii, aromaterapii.


blank
Přehled poskytovaných služeb
  • doprovod k porodu
  • individuální předporodní příprava
  • podpora a pomoc v šestinedělí
  • poporodní návštěvy

Jazykové dovednosti
Česky English