blank
Dula absolventka

Instagram: @dula.monika.kucerova @prague.doula.monika
Facebook: @dula.monika.kucerova @prague.doula.monika

***

Dear expecting and new parents, I’m Monika Kučerová, postpartum/postnatal doula and lactation counselor in Prague. I’m here to ease your early weeks with your newborn(s)! Please scroll down for more information.

***

Milí nastávající a čerství rodiče, jsem Monika Kučerová, poporodní dula a laktační poradkyně v Praze. Mohu vám ulehčit první týdny s vaším miminkem nebo miminky!

 • Bude mi ctí připojit se k vám na začátku vaší cesty rodičovstvím. Rodičem se stáváte ve chvíli, kdy si poprvé uvědomíte, že můžete do svého života pozvat dítě.
 • Již během těhotenství vás seznámím se změnami, které vás a vaši rodinu čekají po narození miminka/miminek. Pomohu vám sestavit poporodní plán péče o vás samotnou, na což se často zapomíná.
 • Po porodu budu o vás pečovat, abyste se během těchto vzácných prvních týdnů s vaším miminkem nebo miminky cítila v bezpečí, byla vyslechnuta, vyživená a dobře odpočatá. Ano, rané mateřství může být náročné, a proto je přirozené (nebo by alespoň mělo být) požádat o pomoc.
 • Společně najdeme ten nejlepší přístup k rodičovství, který bude vyhovovat jak miminku/miminkům, tak i vám a vaší rodině. Každá rodinná konstelace je jiná a to, co funguje u jiných, nemusí nutně fungovat u vás.
 • Pracovala jsem ve vědě, a tak je mým cílem poskytovat péči a rady založené na důkazech. Respektuji nejnovější vědecké výzkumy, ale i dávné tradice ověřené tisíciletou zkušeností.
 • Neváhejte se na mě obrátit, pokud vás napadnou nějaké otázky. Nikdy není příliš brzy začít hledat poporodní dulu! První setkání je online a zdarma, abyste se mohla rozhodnout, zda se k sobě hodíme.

***

Jak vám může být poporodní dula nápomocná? Dočtete se na mém Facebooku a Instagramu!

Ceník mých služeb najdete na Firmy.cz a také na mém Facebooku a WhatsAppu.

Mé služby proplácejí některé zdravotní pojišťovny – více v mém příspěvku na FB a IG

 

English:

 • I’d be honored to support you and your family during pregnancy and after birth so you can experience a joyful and empowering transition into parenthood.
 • I can navigate you through the Czech system of prenatal and postpartum care and ease your communication with healthcare providers. You’ll be surprised how little attention is given to the newborn mother!
 • Already during pregnancy, I can introduce you to the changes that await you and your family after the birth of your baby/babies. I will help you plan your postpartum with respect to the care you ought to receive, which is often forgotten.
 • After you give birth, I’ll make sure you feel secure, listened to, nourished, and well rested during those precious first weeks with your baby/babies. Yes, early parenthood can be overwhelming, and that’s why it is natural (or at least it should be) to ask for help.
 • Together we’ll find the best parenting style that suits your little one(s) as well as you and your family. Every family constellation is different, and what works for others may not necessarily work for you.
 • Being a former researcher, my goal is to provide evidence-based care and advice. I honor up-to-date scientific research as well as age-old traditions proven by millennia of use.
 • Don’t hesitate to contact me if questions come to your mind. It’s never too early to start looking for your postpartum doula! The first meeting is online and free of charge so you can decide if we’re the perfect match.

***

Want to know more about postpartum doulas? Check out my Facebook and Instagram!

My price list is available at Firmy.cz (you can display it in your preferred language), my Facebook, and WhatsApp.

My services can be reimbursed through some insurance companies. More info in this FB & IG post


blank
Přehled poskytovaných služeb
 • bezplenková komunikační metoda
 • podpora a pomoc v šestinedělí
 • podpora kojení a laktační poradenství
 • poporodní návštěvy
 • poradenství v péči o miminko
 • zdravé nošení dětí

Jazykové dovednosti
Česky English