Stanovisko České asociace dul k pořadu odvysílaného TV Nova (pořad Za pět minut dvanáct na téma domácích porodů, rozhovor primáře porodnice v Praze-Podolí se zástupkyní spolku na ochranu práv pacientů Petrou Langovou).

 

V odvysílaném pořadu se zástupkyně spolku na ochranu práv pacientů Petra Langová prezentuje jako dula a vyjadřuje se k práci dul a jejich odpovědnosti u porodu v domácím prostředí. Česká asociace dul vnímá výběr diskutujících jako nevhodný vzhledem ke skutečnosti, že profese duly obecně patří mezi  nezdravotnické pomáhající profese. Dula není kompetentní vyjadřovat se k porodům ze zdravotnického hlediska, natož k těm, které probíhají v domácím prostředí. Je nám líto, že v diskuzi zcela chyběl hlas porodních asistentek, které považujeme za nejvíce kompetentní se v této otázce vyjádřit. Dula doplňuje práci porodních asistentek a dalších zdravotníků i jiných odborníků. V tomto smyslu je členkou týmu, který se o ženu v období těhotenství, porodu a šestinedělí stará – a to jak ve zdravotnickém, tak i ve vlastním sociálním prostředí klientek. Nenese však žádnou zdravotnickou odpovědnost.

V České asociaci dul již 22 let budujeme pevné vztahy se zdravotníky postavené na vzájemné důvěře, i dobré jméno profese duly a našich členek. Je nám líto, pokud odvysílaná diskuze jakkoliv nabourala tuto vzniklou důvěru nebo obraz nás dul. Petra Langová není členkou naší organizace a s některými názory, které vyjádřila v pořadu Za 5 minut 12, nejsme v souladu.

Naše duly poskytují laskavou podporu ženám v období těhotenství, během porodu a v následném období s respektem k jejich potřebám, přáním a volbě. Jsou vázány Etickým kodexem ČAD a v domácím prostředí doprovází rodičky, pokud u porodu asistuje náležitě kvalifikovaný zdravotník či zdravotnice, tedy porodní asistentka nebo lékař či lékařka.

V médiích budeme rády naši profesi i naši asociaci reprezentovat s dodržením našich profesionálních, nezdravotnických kompetencí. Do zdravotnických diskuzí však s největší důvěrou doporučujeme zastoupení porodních asistentek.

 

Dne 23. 1. 2024

Kontakty na zástupkyně ČAD pro případ potřeby dalších informací:

Majka Staňková
tisková mluvčí ČAD
774 115 128

Lenka Trešlová
členka Výboru ČAD
vybor@duly.cz

Andrea Forberger
členka Výboru ČAD
vybor@duly.cz