Kurz pro duly

Česká asociace dul byla založena v roce 2001 a od té doby poskytuje vzdělávání pro duly. Na podzim 2018 zahájíme již osmnáctý ročník základního kurzu pro duly. Náš program vzdělávání vychází ze specifik českého prostředí a zároveň čerpá i ze zkušeností se vzdělávacími programy dul ve světě. Program se postupně vyvíjí a reaguje na změny v praxi a v českém porodnictví. Naše koncepce vzdělávání dul je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy práce duly. Základní kurz poskytuje základní vzdělání duly a pomáhá rozvíjet osobnostní předpoklady potřebné pro práci duly. Kurz je koncipován pro 15 až 20 účastnic. Následně svým členkám nabízíme rozšiřující vzdělávání v podobě tematických seminářů a workshopů a pravidelné supervize. Česká asociace dul svým členkám vytváří zázemí, podporuje vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Prostřednictvím webových stránek a Facebooku propaguje práci dul a svým členkách tak pomáhá získávat klientelu. Členky a studentky České asociace dul mohou využívat naše propagační materiály. Další vzdělávání, supervizní a intervizní setkání zajišťujeme pro své členky a studentky za zvýhodněné ceny.

Kdo se může stát dulou

Jako duly nejčastěji pracují ženy, které jsou samy matkou. Je ovšem třeba, aby dula byla schopná a ochotná své vlastní porodní zkušenosti dobře nahlédnout a zhodnotit. Vynikající, citlivou dulou však může být i bezdětná žena. Velice důležitá je celková osobnostní vyzrálost a vyrovnanost ženy, která o práci duly uvažuje. Uchazečky jsou vybírány na základě motivačního dopisu a osobního pohovoru. Dula by také měla dokázat především dobře pečovat sama o sebe a o svou rodinu, a pak může poskytovat kvalitní podporu ženám v perinatálním období. Dula by měla být příkladem dobré mateřské péče.

 

Základní vzdělávací program pro duly zahrnuje:

 • Prezenční část – 8 víkendových setkání v průběhu jednoho roku – interaktivní semináře, workshopy, přednášky a sdílení z praxe. Po absolvování alespoň 90 % prezenční části kurzu získá účastnice status Dula studentka a může začít pracovat s klientkami – včetně plné podpory během porodu.
 • Samostudium doporučené literatury mezi jednotlivými setkáními.
 • Uzavřená ženská podpůrná skupina.
 • Praxe pod vedením osobní konzultantky – každá studentka má k dispozici osobní konzultantku – zkušenou dulu s dlouholetou praxí, na kterou se může obracet a konzultovat s ní v začátcích své praxe. Konzultantka studentce poskytuje zpětnou vazbu, předává zkušenosti a podporuje ji na její vlastní profesní cestě. S konzultantkou je třeba konzultovat doprovod minimálně tří žen během těhotenství, porodu a šestinedělí. Po splnění této povinnosti se účastnice kurzu stává Dulou absolventkou.
 • Supervize – 2 supervizní setkání jsou zahrnuta v ceně základního kurzu.

 

Studium kurzu je ukončeno certifikací

K certifikaci může přistoupit dula absolventka po doprovodu minimálně dalších tří žen během těhotenství, porodu a šestinedělí, které konzultuje se svou osobní konzultantkou a na písemné doporučení své konzultantky. Titul Certifikovaná dula získává po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky před certifikační komisí. Certifikace je vázána na členství v České asociaci dul. Náklady na certifikační zkoušku nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

 

Základní témata probíraná v rámci prezenčního studia

 • Práce duly: vymezení práce a kompetencí duly; specifika práce tzv. porodní duly a duly poporodní; uzavírání dohod o doprovodu a nabízené péči – formy a možnosti; kontakt s klientkou v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; pomoc s vytvářením porodního přání/plánu; informační zdroje, jejich sdílení a práce s nimi; úlevové prostředky při porodu; podpora poskytovaná dulou v počátcích kojení; sdílení zkušeností z práce duly, doprovod při porodu doma; sebepéče a předcházení „syndromu vyhoření“.
 • Motivace pro práci duly.
 • Reflexe vlastní porodní zkušenosti.
 • Možnosti porodu v porodnici.
 • Porod mimo zdravotnické zařízení; ambulatní porod.
 • Komunikace: empatie a naslouchání; rozvíjení schopností interpretovat prostředí a situaci; nonverbální komunikace; dula jako součást týmu; komunikace v krizových situacích.
 • Perinatální období z hlediska matky: celostní pohled na reprodukční zdraví ženy; fyziologie těhotenství, porodu a šestinedělí; zdravotní péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; polohy pro normální porod; komplikace při porodu; podpora ženy s poporodní depresí.
 • Perinatální období z hlediska dítěte: symbióza matky a dítěte, rané potřeby dítěte, péče o dítě v souvislosti s psychomotorickým vývojem.

Základní kurzy pro duly 2018/2019

Začátek prezenční části kurzu: říjen 2018
Konec prezenční části kurzu: září 2019
Přihlášky: do 13. dubna 2018 (uzavřeno)
Ústní pohovory: 27. dubna 2018 v Praze

Tento rok bude kurz probíhat převážně v Praze a některé víkendy také v Brně. Cena kurzu 2018/2019 činí 23 000,- Kč a zahrnuje prezenční část kurzu, výukové materiály, práci osobní konzultantky a účast na dvou supervizních setkáních. Náklady spojené s certifikací se hradí samostatně – v roce 2017 činily 1 500,- Kč.

Účastnice do kurzu přijímáme na základě motivačního dopisu, který je součástí přihlášky, a osobního pohovoru při výběrovém řízení. PŘIHLÁŠKU, prosíme, vyplňte NEJPOZDĚJI DO 13. dubna 2018. Vyplnění přihlášky včetně motivačního dopisu zabere cca 30 minut.

Podrobnější informace ke kurzu vám podá Dita Poustecká, e-mail: prihlasky@duly.cz, tel: 777 133 993.

Řekly o našich kurzech....

Roční kurz pro duly mi dal skvělý základ pro práci duly. Setkání s řadou zajímavých lektorek z řad lékařek, porodních asistentek, zkušených dul a dalších odbornic pro mě bylo velmi inspirující a obohacující. S kolegyněmi z kurzu jsme stále v kontaktu, sdílíme a navzájem se podporujeme. Při mé práci duly mi také velmi pomáhá podpora a sdílení s dalšími kolegyněmi a zkušenými dulami v asociaci.

Dula Monika Kašparová, Vrchlabí

Řekly o našich kurzech....

Ženy, studentky, lektorky, konzultantky a organizátorky kurzu byly velmi otevřené, sdílné, laskavé a nápomocné. Česká asociace dul je pro mě oporou, kdykoli potřebuji.

Dula Lenka Švecová, Budislav u Litomyšle

Řekly o našich kurzech....

Velmi si vážím setkání s lektorkami, lékařkami, porodními asistentkami, terapeutkami a zkušenými dulami. Nejsilnějším a nejcennějším na celém kurzu pro mě bylo sdílení porodních zkušeností a vyrovnání se s nimi pod profesionálním vedením Majky Staňkové. Jsem vděčná za sdílení v kruhu žen, které mi teď po absolvování kurzu chybí. Proto vítám každou možnost setkání místních dul a sdílení zkušeností z aktuální praxe.

Dula Markéta Wernerová, Kunčice pod Ondřejníkem

Řekly o našich kurzech....

Byly to kouzelné chvíle, které jsme každý měsíc trávily společně v Praze. I když každá z nás nyní působí v jiném kraji, to pouto, které tam tehdy vzniklo, nadále trvá.

Dula Lucie Podhráská Dušková, Hradec Králové

Řekly o našich kurzech....

Na kurz pro duly jsem chodila velice ráda. Přístup všech lektorů pro mě byl velmi obohacující. Jako kolektiv dul z celé republiky jsme se velice sblížily a pomáháme si i nadále v předávání zkušeností. Členství v České asociaci dul je pro mě důležité z hlediska nepřetržitého kontaktu s ostatními dulami a děním v asociaci, tak i z hlediska informací o porodnicích a programech navazujících na dulí činnost. Cítím skvělou podporu ve všech členkách, se kterými jsem se poznala.

Dula Vlasta Bičišťová

Řekly o našich kurzech....

Kurz je pro mně o tom, jaké jsou kompetence a místo duly. Výborný byl třeba víkend s porodní asistentkou Marií Vnoučkovou. Ona o svých zkušenostech mluvila tak, že bylo naprosto jasné, co ženu podpoří a co jí naopak nepomáhá. A to s přihlédnutím k naprosté individualitě a rozdílným zkušenostem žen. Opravdu zážitek! Bylo v tom hodně respektu k procesu porodu a celkově hodně lidství. Tohle setkání a sdílení žádná kniha nenahradí.

Dula Renata Šerek

naše duly – konzultantky