Kurz pro duly

Česká asociace dul byla založena v roce 2001 a od té doby poskytuje vzdělávání pro duly. Na podzim 2019 zahájíme již devatenáctý ročník základního kurzu pro duly. Náš program vzdělávání vychází ze specifik českého prostředí a zároveň čerpá i ze zkušeností se vzdělávacími programy dul ve světě. Program se postupně vyvíjí a reaguje na změny v praxi a v českém porodnictví. Naše koncepce vzdělávání dul je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy práce duly. Základní kurz poskytuje základní vzdělání duly a pomáhá rozvíjet osobnostní předpoklady potřebné pro práci duly. Kurz je koncipován pro 15 až 20 účastnic. Následně svým členkám nabízíme rozšiřující vzdělávání v podobě tematických seminářů a workshopů a pravidelné supervize. Česká asociace dul svým členkám vytváří zázemí, podporuje vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Prostřednictvím webových stránek a Facebooku propaguje práci dul a svým členkách tak pomáhá získávat klientelu. Členky a studentky České asociace dul mohou využívat naše propagační materiály. Další vzdělávání, supervizní a intervizní setkání zajišťujeme pro své členky a studentky za zvýhodněné ceny.

Kdo se může stát dulou

Jako duly nejčastěji pracují ženy, které jsou samy matkou. Je ovšem třeba, aby dula byla schopná a ochotná své vlastní porodní zkušenosti dobře nahlédnout a zhodnotit. Vynikající, citlivou dulou však může být i bezdětná žena. Velice důležitá je celková osobnostní vyzrálost a vyrovnanost ženy, která o práci duly uvažuje. Uchazečky jsou vybírány na základě motivačního dopisu a osobního pohovoru. Dula by také měla dokázat především dobře pečovat sama o sebe a o svou rodinu, a pak může poskytovat kvalitní podporu ženám v perinatálním období. Dula by měla být příkladem dobré mateřské péče.

 

Základní vzdělávací program pro duly zahrnuje:

 • Prezenční část – 8 víkendových setkání v průběhu jednoho roku – interaktivní semináře, workshopy, přednášky a sdílení z praxe. Po absolvování alespoň 90 % prezenční části kurzu získá účastnice status Dula studentka a může začít pracovat s klientkami – včetně plné podpory během porodu.
 • Samostudium doporučené literatury mezi jednotlivými setkáními.
 • Uzavřená ženská podpůrná skupina.
 • Praxe pod vedením osobní konzultantky – každá studentka a absolventka má k dispozici osobní konzultantku – zkušenou dulu s dlouholetou praxí, na kterou se může obracet a konzultovat s ní v začátcích své praxe. Konzultantka dule poskytuje zpětnou vazbu, předává zkušenosti a podporuje ji na její vlastní profesní cestě. S konzultantkou je třeba konzultovat doprovod minimálně šesti žen během těhotenství, porodu a šestinedělí.
 • Supervize – 2 supervizní setkání jsou zahrnuta v ceně základního kurzu.

 

Studium kurzu je ukončeno certifikací

K certifikaci může dula absolventka přistoupit na písemné doporučení své konzultantky po doprovodu minimálně šesti žen během těhotenství, porodu a šestinedělí, které konzultuje se svou osobní konzultantkou. Titul Certifikovaná dula získává po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky před certifikační komisí. Certifikace je vázána na členství v České asociaci dul. Náklady na certifikační zkoušku nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

 

Základní témata probíraná v rámci prezenčního studia

 • Práce duly: vymezení práce a kompetencí duly; specifika práce tzv. porodní duly a duly poporodní; uzavírání dohod o doprovodu a nabízené péči – formy a možnosti; kontakt s klientkou v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; pomoc s vytvářením porodního přání/plánu; informační zdroje, jejich sdílení a práce s nimi; úlevové prostředky při porodu; podpora poskytovaná dulou v počátcích kojení; sdílení zkušeností z práce duly, doprovod při porodu doma; sebepéče a předcházení „syndromu vyhoření“.
 • Motivace pro práci duly.
 • Reflexe vlastní porodní zkušenosti.
 • Možnosti porodu v porodnici.
 • Porod mimo zdravotnické zařízení; ambulatní porod.
 • Komunikace: empatie a naslouchání; rozvíjení schopností interpretovat prostředí a situaci; nonverbální komunikace; dula jako součást týmu; komunikace v krizových situacích.
 • Perinatální období z hlediska matky: celostní pohled na reprodukční zdraví ženy; fyziologie těhotenství, porodu a šestinedělí; zdravotní péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; polohy pro normální porod; komplikace při porodu; podpora ženy s poporodní depresí.
 • Perinatální období z hlediska dítěte: symbióza matky a dítěte, rané potřeby dítěte, péče o dítě v souvislosti s psychomotorickým vývojem.

Základní kurz pro duly 2019/2020

Začátek prezenční části kurzu: říjen 2019
Konec prezenční části kurzu: září 2020
Přihlášky: do 14. dubna 2019 zde
Ústní pohovory: 27. dubna 2019 v Brně

Tento rok bude kurz probíhat převážně v Brně a některé víkendy také v Praze. Cena kurzu 2019/2020 činí 23 000,- Kč a zahrnuje prezenční část kurzu, výukové materiály, práci osobní konzultantky a účast na dvou supervizních setkáních. Náklady spojené s certifikací se hradí samostatně – v roce 2018 činily 1 500,- Kč.

Účastnice do kurzu přijímáme na základě motivačního dopisu, který je součástí přihlášky, a osobního pohovoru při výběrovém řízení. PŘIHLÁŠKU, prosíme, vyplňte NEJPOZDĚJI DO 14. dubna 2019 zde. Vyplnění přihlášky včetně motivačního dopisu zabere cca 30 minut.

Podrobnější informace ke kurzu vám podá Dita Poustecká, e-mail: prihlasky@duly.cz, tel: 777 133 993.

Řekly o našich kurzech....

Roční kurz pro duly mi dal skvělý základ pro práci duly. Setkání s řadou zajímavých lektorek z řad lékařek, porodních asistentek, zkušených dul a dalších odbornic pro mě bylo velmi inspirující a obohacující. S kolegyněmi z kurzu jsme stále v kontaktu, sdílíme a navzájem se podporujeme. Při mé práci duly mi také velmi pomáhá podpora a sdílení s dalšími kolegyněmi a zkušenými dulami v asociaci.

Dula Monika Kašparová, Vrchlabí

Řekly o našich kurzech....

Ženy, studentky, lektorky, konzultantky a organizátorky kurzu byly velmi otevřené, sdílné, laskavé a nápomocné. Česká asociace dul je pro mě oporou, kdykoli potřebuji.

Dula Lenka Švecová, Budislav u Litomyšle

Řekly o našich kurzech....

Velmi si vážím setkání s lektorkami, lékařkami, porodními asistentkami, terapeutkami a zkušenými dulami. Nejsilnějším a nejcennějším na celém kurzu pro mě bylo sdílení porodních zkušeností a vyrovnání se s nimi pod profesionálním vedením Majky Staňkové. Jsem vděčná za sdílení v kruhu žen, které mi teď po absolvování kurzu chybí. Proto vítám každou možnost setkání místních dul a sdílení zkušeností z aktuální praxe.

Dula Markéta Wernerová, Kunčice pod Ondřejníkem

Řekly o našich kurzech....

Byly to kouzelné chvíle, které jsme každý měsíc trávily společně v Praze. I když každá z nás nyní působí v jiném kraji, to pouto, které tam tehdy vzniklo, nadále trvá.

Dula Lucie Podhráská Dušková, Hradec Králové

Řekly o našich kurzech....

Na kurz pro duly jsem chodila velice ráda. Přístup všech lektorů pro mě byl velmi obohacující. Jako kolektiv dul z celé republiky jsme se velice sblížily a pomáháme si i nadále v předávání zkušeností. Členství v České asociaci dul je pro mě důležité z hlediska nepřetržitého kontaktu s ostatními dulami a děním v asociaci, tak i z hlediska informací o porodnicích a programech navazujících na dulí činnost. Cítím skvělou podporu ve všech členkách, se kterými jsem se poznala.

Dula Vlasta Bičišťová

Řekly o našich kurzech....

Kurz je pro mně o tom, jaké jsou kompetence a místo duly. Výborný byl třeba víkend s porodní asistentkou Marií Vnoučkovou. Ona o svých zkušenostech mluvila tak, že bylo naprosto jasné, co ženu podpoří a co jí naopak nepomáhá. A to s přihlédnutím k naprosté individualitě a rozdílným zkušenostem žen. Opravdu zážitek! Bylo v tom hodně respektu k procesu porodu a celkově hodně lidství. Tohle setkání a sdílení žádná kniha nenahradí.

Dula Renata Šerek

naše duly – konzultantky