Kurz pro duly

Česká asociace dul byla založena v roce 2001 a od té doby poskytuje vzdělávání pro duly. V lednu 2021 zahájíme v Brně již 21. ročník základního kurzu pro duly. Náš program vzdělávání vychází ze specifik českého prostředí a zároveň čerpá i ze zkušeností se vzdělávacími programy dul ve světě. Program se postupně vyvíjí a reaguje na změny v praxi a v českém porodnictví. Naše koncepce vzdělávání dul je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy práce duly. Základní kurz poskytuje základní vzdělání duly a pomáhá rozvíjet osobnostní předpoklady potřebné pro práci duly. Kurz je koncipován pro 16 až 20 účastnic. Následně svým členkám nabízíme rozšiřující vzdělávání v podobě tematických seminářů a workshopů a pravidelné supervize. Česká asociace dul svým členkám vytváří zázemí, podporuje vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Prostřednictvím webových stránek a Facebooku propaguje práci dul a svým členkách tak pomáhá získávat klientelu. Členky a studentky České asociace dul mohou využívat naše propagační materiály. Další vzdělávání, supervizní a intervizní setkání zajišťujeme pro své členky a studentky za zvýhodněné ceny.

Kdo se může stát dulou

Jako duly nejčastěji pracují ženy, které jsou samy matkou. Je ovšem třeba, aby dula byla schopná a ochotná své vlastní porodní zkušenosti dobře nahlédnout a zhodnotit. Vynikající, citlivou dulou však může být i bezdětná žena. Velice důležitá je celková osobnostní vyzrálost a vyrovnanost ženy, která o práci duly uvažuje. Uchazečky jsou vybírány na základě motivačního dopisu a osobního pohovoru. Dula by také měla dokázat především dobře pečovat sama o sebe a o svou rodinu, a pak může poskytovat kvalitní podporu ženám v perinatálním období. Dula by měla být příkladem dobré mateřské péče.

 

Základní vzdělávací program pro duly zahrnuje:

 • Prezenční část – 8 víkendových setkání v průběhu jednoho roku – interaktivní semináře, workshopy, přednášky a sdílení z praxe.
 • Samostudium doporučené literatury mezi jednotlivými setkáními.
 • Uzavřená ženská podpůrná skupina.
 • Praxe pod vedením osobní konzultantky – každá studentka a absolventka kurzu má k dispozici osobní konzultantku – zkušenou dulu s dlouholetou praxí, na kterou se může obracet a konzultovat s ní v začátcích své praxe. Konzultantka dule poskytuje zpětnou vazbu, předává zkušenosti a podporuje ji na její vlastní profesní cestě. S konzultantkou je třeba konzultovat doprovod minimálně šesti žen během těhotenství, porodu a šestinedělí.
 • Supervize – 2 supervizní setkání jsou zahrnuta v ceně základního kurzu.

 

Studium kurzu je ukončeno certifikací

K certifikaci může dula absolventka přistoupit po splnění povinné části kurzu na písemné doporučení své konzultantky, po doprovodu minimálně šesti žen během těhotenství, porodu a šestinedělí, které konzultuje se svou osobní konzultantkou. Titul Certifikovaná dula získává po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky před certifikační komisí. Certifikace je vázána na členství v České asociaci dul. Náklady na certifikační zkoušku nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

 

Základní témata probíraná v rámci prezenčního studia

 • Práce duly: vymezení práce a kompetencí duly; specifika práce tzv. porodní duly a duly poporodní; uzavírání dohod o doprovodu a nabízené péči – formy a možnosti; kontakt s klientkou v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; pomoc s vytvářením porodního přání/plánu; informační zdroje, jejich sdílení a práce s nimi; úlevové prostředky při porodu; podpora poskytovaná dulou v počátcích kojení; sdílení zkušeností z práce duly, doprovod nestandardních porodů; sebepéče a předcházení „syndromu vyhoření“.
 • Motivace pro práci duly.
 • Reflexe vlastní porodní zkušenosti.
 • Možnosti porodu v porodnici.
 • Asistovaný porod mimo zdravotnické zařízení; ambulatní porod.
 • Komunikace: empatie a naslouchání; rozvíjení schopností interpretovat prostředí a situaci; nonverbální komunikace; dula jako součást týmu; komunikace v krizových situacích.
 • Perinatální období z hlediska matky: celostní pohled na reprodukční zdraví ženy; fyziologie těhotenství, porodu a šestinedělí; zdravotní péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; polohy pro normální porod; komplikace při porodu; podpora ženy s poporodní depresí.

Základní kurz pro duly 2021/2022

Začátek prezenční části kurzu: říjen 2021
Konec prezenční části kurzu: září 2022
Přihlášky přijímáme nejpozději do: 30. 4. 2021


Tento rok bude kurz probíhat převážně v Praze. Cena kurzu činí 26 000,- Kč a zahrnuje prezenční část kurzu, práci osobní konzultantky a účast na dvou supervizních setkáních. Pokud je uchazečka vybrána ve výběrovém řízení, potvrzuje svou účast zaplacením nevratné zálohy ve výši 6000,- Kč. Zbývající část ceny kurzu se hradí do zahájení kurzu.

Po ukončení prezenční části kurzu a absolvování povinné supervidované praxe, může absolventka přistoupit k certifikační zkoušce. Náklady na tuto zkoušku se platí samostatně před jejím zahájením, nikoliv souběžně s cenou kurzu.

Účastnice do kurzu přijímáme na základě motivačního dopisu, který je součástí přihlášky, a osobního pohovoru při výběrovém řízení.

Podrobnější informace ke kurzu vám podá Dita Poustecká, e-mail: vzdelavani@duly.cz, tel: 777 133 993.

 

Termín pro podání přihlášek do nejbližšího běhu kurzu již vypršel. Můžete se však zapsat mezi zájemkyně o další běh a my Vám dáme vědět hned, jakmile bude nová možnost pro podání přihlášek otevřena

Řekly o našich kurzech....

Roční kurz pro duly mi dal skvělý základ pro práci duly. Setkání s řadou zajímavých lektorek z řad lékařek, porodních asistentek, zkušených dul a dalších odbornic pro mě bylo velmi inspirující a obohacující. S kolegyněmi z kurzu jsme stále v kontaktu, sdílíme a navzájem se podporujeme. Při mé práci duly mi také velmi pomáhá podpora a sdílení s dalšími kolegyněmi a zkušenými dulami v asociaci.

Dula Monika Kašparová, Vrchlabí

Řekly o našich kurzech....

Ženy, studentky, lektorky, konzultantky a organizátorky kurzu byly velmi otevřené, sdílné, laskavé a nápomocné. Česká asociace dul je pro mě oporou, kdykoli potřebuji.

Dula Lenka Švecová, Budislav u Litomyšle

Řekly o našich kurzech....

Velmi si vážím setkání s lektorkami, lékařkami, porodními asistentkami, terapeutkami a zkušenými dulami. Nejsilnějším a nejcennějším na celém kurzu pro mě bylo sdílení porodních zkušeností a vyrovnání se s nimi pod profesionálním vedením Majky Staňkové. Jsem vděčná za sdílení v kruhu žen, které mi teď po absolvování kurzu chybí. Proto vítám každou možnost setkání místních dul a sdílení zkušeností z aktuální praxe.

Dula Markéta Wernerová, Kunčice pod Ondřejníkem

Řekly o našich kurzech....

Byly to kouzelné chvíle, které jsme každý měsíc trávily společně v Praze. I když každá z nás nyní působí v jiném kraji, to pouto, které tam tehdy vzniklo, nadále trvá.

Dula Lucie Podhráská Dušková, Hradec Králové

Řekly o našich kurzech....

Na kurz pro duly jsem chodila velice ráda. Přístup všech lektorů pro mě byl velmi obohacující. Jako kolektiv dul z celé republiky jsme se velice sblížily a pomáháme si i nadále v předávání zkušeností. Členství v České asociaci dul je pro mě důležité z hlediska nepřetržitého kontaktu s ostatními dulami a děním v asociaci, tak i z hlediska informací o porodnicích a programech navazujících na dulí činnost. Cítím skvělou podporu ve všech členkách, se kterými jsem se poznala.

Dula Vlasta Bičišťová

Řekly o našich kurzech....

Kurz je pro mně o tom, jaké jsou kompetence a místo duly. Výborný byl třeba víkend s porodní asistentkou Marií Vnoučkovou. Ona o svých zkušenostech mluvila tak, že bylo naprosto jasné, co ženu podpoří a co jí naopak nepomáhá. A to s přihlédnutím k naprosté individualitě a rozdílným zkušenostem žen. Opravdu zážitek! Bylo v tom hodně respektu k procesu porodu a celkově hodně lidství. Tohle setkání a sdílení žádná kniha nenahradí.

Dula Renata Šerek

Řekly o našich kurzech....

Jít do kurzu pro poporodní duly České asociace dul bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě. Ženy často popisují porod jako něco, co přežily a byly statečné, a šestinedělí pak jako období, kdy je vše bolí a miminko pláče a pláče. Já věděla, že to jde i jinak a že návrat ke kontaktu, nošení, nonstop kojení a odpočinek s miminkem bez výčitek dokáže tohle křehké období změnit na nádherný čas, kdy se žena i dítě vzájemně seznamují a čerpají energii. A moc jsem si přála tuhle víru šířit dál. Díky kurzu mohu podporovat ženy i jejich partnery v období, kdy se rodí nejen miminko, ale i celá rodina. Z dívky se stává žena – matka a z muže otec. Rok s dulami byl pro mě něco úžasného, naplňujícího. Rok plný osobního růstu, uvědomění, pokory, prozření, přehodnocení vlastních názorů, postojů, chování. Naučila jsem se nehodnotit, přijímat každou ženu s jejími rozhodnutími, respektovat. Několikrát jsem v průběhu toho roku chybovala. A jsem za to ráda, protože každá chyba mě posunuje dál a dál.

Poznala jsem spoustu úžasných žen, zkušených dul, které pro svou práci dýchají, a jsou to ženy na svém místě a mnoho nás naučily. Byla jsem součástí skupiny žen, každá jiná, ale v mnoha věcech stejné, kde jsme táhly za jeden provaz a jsem ráda, že jsem mohla všechny poznat.

Poporodní dula Adel Valentová

naše duly – konzultantky