blank

Staň se porodní dulou

Už od roku 2001 poskytujeme vzdělávání pro duly. Nabízíme komplexní, ucelený a špičkový kurz vedený zkušenými lektory. Náš program vzdělávání vychází ze specifik českého prostředí a zároveň čerpá i ze zkušeností se vzdělávacími programy dul ve světě. Program se postupně vyvíjí a reaguje na změny v praxi a v českém porodnictví. Naše koncepce vzdělávání dul je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy práce duly. Základní kurz poskytuje základní vzdělání duly a pomáhá rozvíjet osobnostní předpoklady potřebné pro práci duly. Kurz je koncipován pro 16 až 20 účastnic. Následně svým členkám nabízíme rozšiřující vzdělávání v podobě tematických seminářů a workshopů a pravidelné supervize. Česká asociace dul absolventkám následně vytváří zázemí, podporuje vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí propaguje práci dul a svým členkách tak pomáhá získávat klientelu. Další nádstavbové vzdělávání zajišťujeme pro své členky a studentky za zvýhodněné ceny. Pravidelná supervizní a intervizní setkání dokonce zdarma. Naše duly tedy získají péči a podporu naší organizace i po absolvování kurzu.

Kdo se může stát dulou

Jako duly nejčastěji pracují ženy, které jsou samy matkou. Vynikající, citlivou dulou však může být i bezdětná žena. Velice důležitá je celková osobnostní vyzrálost a vyrovnanost ženy, která o práci duly uvažuje. Uchazečky musí absolvovat výběrové řízení, kde jsou vybírány na základě motivačního dopisu a osobního pohovoru. Dula by také měla dokázat především dobře pečovat sama o sebe a o svou rodinu, a pak může poskytovat kvalitní podporu ženám v perinatálním období.

Proč absolvovat právě náš kurz a stát se dulou v naší organizaci?

 • Máme dlouholeté zkušenosti. Kurz pořádáme pravidelně už od roku 2001
 • Jsme prestižní organizace. Duly naší organizace jsou ve většině porodnic vřele vítány
 • Jedná se o kurz s nejdelší historií a stovkami vyškolených absolventek
 • Máme profesionální lektorský tým plný špičkových odborníků z mnoha oborů
 • Seberozvojový kurz, díky kterému absolventka roste odborně i osobnostně
 • Kurz probíhá v průběhu celého roku, vědomosti tak lze vstřebávat postupně
 • Každá absolventka má vlastní konzultantku, která ji vede v začátcích praxe
 • Absolventky kurzu mohou po dokončení povinné praxe okamžitě začít doprovázet
 • Naše duly jsou ve všech regionech. Navzájem spolupracují, podporují se
 • Naše organizace pečuje o své absolventky i po ukončení kurzu
 • Členky získávají možnost pravidelných intervizních a supervizních setkání
 • Duly naší asociace mají v porodnicích dobré jméno a kredit stabilní organizace
 • Studentkám předáváme nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů
 • Stavíme na odbornosti a profesionalitě
blank
blank
blank

Jak základní kurz pro duly probíhá:

Prezenční část kurzu

Naše základní kurzy pro duly a poporodní duly jsou dlouhodobé – setkáváme se zpravidla jednou za měsíc na víkend. Kurz pro porodní duly sestává z celkem 8 a kurz pro poporodní duly z 6 víkendových setkání. Studentky mají v mezidobí čas na samostudium, četbu literatury a sdílení a mají čas si získané poznatky postupně utřídit a vstřebat. V rámci skupiny vzniká otevřená a přátelská atmosféra plná ženské sounáležitosti a sdílení. Studentky tak získávají prostor pro získávání informací a dovedností v harmonickém prostředí, do kterého se často moc těší. Náš kurz není jednorázový. Nevěnujeme svým studentkám jen pár dnů, ale celý rok intenzivní péče a přípravy. Informace a dovednosti tak mají možnost získat postupně a důsledně, bez zbytečného tlaku na čas. Jako největší bonus naše absolventky vnímají intenzitu přátelství a podpory uzavřené ženské skupiny, ze které mohly čerpat po celý společný rok studia a čerpají z ní i po skonční kurzu v rámci své praxe. 

Samostudium

Mezi jednotlivými setkáními se studentky věnují samostudiu. Zejména čtení doporučené literatury a shlédnutím předtočených videí, které jsou součástí studi.

Praxe pod vedením osobní konzultantky

Každá studentka a absolventka kurzu má k dispozici osobní konzultantku – zkušenou dulu s dlouholetou praxí, na kterou se může obracet a konzultovat s ní v začátcích své praxe. Konzultantka dule poskytuje zpětnou vazbu, předává zkušenosti a podporuje ji na její vlastní profesní cestě. S konzultantkou je třeba konzultovat doprovod minimálně šesti žen během těhotenství, porodu a šestinedělí. Toto považujeme za velmi cennou součást podpory našich studentek.  Nemusí procházet počátkem své praxe osamocené a mají se vždy na koho obrátit.

Supervize

Supervizní setkání považujeme za velmi nutnou péči o psychohygienu našich studentek i zkušených dul. V naší organizaci máme propracovaný systém pravidelných supervizních setkání, na kterých získají duly potřebnou podporu, pomoc a sdílení se zážitky a prožitky ze své praxe. 2 tato supervizní setkání absolvují studentky již v průběhu kurzu. Získávají tak cennou zkušenost podpory ostatních.

Studium kurzu je ukončeno certifikací

K certifikaci může dula absolventka přistoupit po splnění povinné části kurzu na písemné doporučení své konzultantky, po doprovodu minimálně šesti žen během těhotenství, porodu a šestinedělí, v průběhu kterých je jí k dispozici její konzultantka. Titul Certifikovaná dula získává po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky před certifikační komisí. Certifikace je vázána na členství v České asociaci dul. Náklady na certifikační zkoušku jsou zahrnuty v ceně kurzu.

 

  blank

   

   

  CENA KURZU

  Cena kurzu činí 52 000,- Kč (lze platit ve třech splátkách). Tato částka je konečná a během kurzu se nenavyšuje. Zaplacením ceny kurzu se studentka stává členkou pobočného spolku Studentky České asociace dul. Po absolvování prezenční části kurzu se stává absolventkou a získává rok členství v hlavním spolku Česká asociace dul zdarma. Každá absolventka má právo rozhodnout se, zda své studium završí certifikační zkouškou. Certifikační zkouška není povinná. Je však zapotřebí, aby se absolventka k certifikační zkoušce dostavila do tří let po ukončení prezenční části kurzu.

  Tato cena je konečná a zahrnuje:

  • prezenční část kurzu – 8 víkendových setkání – celkem 17 plnohodnotných výukových dnů
  • přístup do studijní skupiny s video nahrávkami a textovým materiálem ke studiu
  • veškerou práci a podporu osobní konzultantky pro prvních 6 doprovodů
  • vedení na cestě k certifikaci se zkušenou dulou – příprava certifikační práce, konzultace doprovázených porodů, propojení s praxí…
  • účast na intervizních setkáních dul z domovského regionu. Studentky se stávají součástí komunity dul z jejich regionu ještě před ukončením studia.
  • účast na dvou supervizních setkáních v rámci kurzu
  • přístup do uzavřené FB skupiny pro studentky ČAD
  • chutné občerstvení – čaj, voda, káva, ovoce, zelenina, ořechy, koláčky apod
  • náklady na certifikační zkoušku

   

  Co není součástí ceny:

  • Ubytování v průběhu víkendových setkání – je však možné využít možnost přespání přímo v místě konání kurzu za symbolický poplatek.
  • Po absolvování kurzu má dula možnost ihned začít ženy doprovázet, proto má cena kurzu rychlou návratnost.

   

  Účastnice do kurzu přijímáme na základě motivačního dopisu, který je součástí přihlášky, a osobního pohovoru při výběrovém řízení. Pokud je uchazečka vybrána ve výběrovém řízení, potvrzuje svou účast zaplacením nevratné zálohy ve výši 10 000,- Kč. Zbývající část ceny kurzu se hradí do zahájení kurzu.

  blank
  blank
  blank

  Nejbližší termín kurzu pro duly:

  Kurz pro porodní duly otevíráme každý rok, střídavě v Praze a Brně. Přihlášku na kurz 2024/2025 můžete vyplnit už nyní. Přihlašování je prodlouženo do konce dubna 2024. Výběrové řízení probíhá v červnu. Kurz začíná v říjnu 2024 a končí v září 2025. Cena kurzu je 52 000,- Kč.


  Do kurzu přijímáme 16 až 18 žen na základě motivačního dopisu a výběrového řízení jehož součástí je ústní pohovor.

  Náš profesionální lektorský tým

  Právě špičkový lektorský tým je to, co dělá náš kurz naprosto jedinečným a bezkonkurenčním. Stavíme na nejvyšší kvalitě vzdělání, na odbornosti a zkušenostech. V rámci studia v našem kurzu budete mít možnost potkat významné osobnosti ze svých oborů. Stavíme také na pestrosti názorů a na širokém rozhledu našich absolventek. V lektorském týmu tedy najdete odborníky z mnoha souvisejících oborů, díky kterým získáte nejen spoustu znalostí, ale také otevřený nadhled. Chceme, aby naše absolventky nebyly jednostranně zaměřené, nedostaly jen jeden názor, jeden směr, ale naopak rozhled a informovanost skrze mnoho různých směrů. V kurzu se můžete těšit na tyto experty:

  blank

  MUDr. Marcela Peremská

  Promovala jsem na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v r. 2005. Postupně získala atestaci v oboru Dětského lékařství a následně i v oboru Praktického lékařství pro děti a dorost.  Absolvovala jsem také kurz pro laktační poradkyně. Od ukončení studií pracuji na dětském oddělení Nemocnice Teplice jako sekundární lékařka. Od roku 2011 působím tamtéž v Laktační poradně a Poradně pro rizikové novorozence. Od roku 2019 ošetřuji pacienty v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost MediClinic v Mostě a Teplicích. Odpovídám také na dotazy v online poradně U lékaře. V roce 2020 jsem získala titul Lékaře roku v kategorii Praktický lékař. Podporuji bonding – vazbu mezi matkou a novorozencem v rané poporodní době, zabývám se potřebami novorozence při porodu a po porodu. Přednáším jak laikům, tak zdravotníkům o prospěchu bondingu, kojení, nošení dětí, tedy tzv. kontaktním rodičovství a o první pomoci pro novorozence.

  blank

  MUDr. Helena Máslová

  Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče. Autorka knihy „Plodnost – cesta k mateřství“

  Nyní se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. Je maminkou tří dětí. Členka České lékařské komory.

  blank

  Vlasta Jirásková

  Způsob, jakým lidé přicházejí na svět, přerod ženy v matku, muže v otce a vznik nové rodiny považuji za zcela zásadní pro atmosféru celé společnosti. Proto jsem se před více než 25 lety rozhodla podporovat rodiče v láskyplném a vědomém rodičovství. Začala jsem jako laktační poradkyně, posléze se stala dulou a lektorkou předporodní přípravy. Jsem spoluzakladatelkou České asociace dul, spolutvůrkyní vzdělávání pro duly a poporodní duly ČAD. Od samého počátku v kurzech vyučuji a provádím nové duly jako konzultantka; nyní se jako konzultantka věnuji poporodním dulám. První zkušenosti s podporou rodičů i dul jsem získala v zahraničí (La Leche League, DONA International, Birth Works). ČAD zastupuji v Evropské síti dul (EDN). Napsala a vydala jsem první původní českou knihu pro děti o čekání a narození miminka Povídej mi, jak jsem se narodil/a, která oslavuje kontaktní rodičovství.. V podpoře dul a rodičů na počátku jejich nové role spatřuji hluboký smysl. Jsem šťastnou matkou dvou dospělých dětí a babičkou vnoučka. Více na www.porody.net 

  blank

  Alena Peremská

  Jsem ředitelka Perinatálního hospice Dítě v srdci, z.s. Poskytujeme komplexní péči  rodinám, které přišly o dítě během těhotenství, porodu či krátce po něm. Vystudovala jsem obor všeobecná sestra, pracovala v terénních službách, v mobilním hospici a na lůžkové onkologii. V současné době pracuji v paliativním týmu FNHK. Jsem členkou České společnosti paliativní medicíny, Sekce dětské paliativní medicíny a výboru Sekce pro etiku, kde vedu pracovní skupinu pro perinatální ztrátu. Studuji magisterský obor Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociálních službách na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Letos dokončím studium exekutivního  programu Master of Healthcare Administration, na který jsem získala částečné stipendium. V letech 2020-2021 jsem získala prestižní stipendijní ocenění pro paliativní leadery od Nadačního fondu Abakus, což mi výrazně pomohlo v seberozvoji a péči nejen o mne, ale o celý tým Dítěte v srdci. Práci pro Českou asociaci dul mám moc ráda, dává mi smysl a naplňuje mě radostí. Dává mi to jistotu, že se naše duly budou umět dobře postarat i o rodiny, které čelí ztrátě svého miminka. Protože na podpoře, dobré péči a vnímavosti v takových chvílích záleží nejvíc.

  blank

  Simona Dejdarová

  Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka. Dlouhodobě se věnuji tématu raného vztahu matky a dítěte, psychologii porodu, předporodního a poporodního období výchově dětí a vztahům v rodině. Zajímají mě a podporuji přirozené procesy zrození.Po tříletém studiu sociologie jsem vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, složila atestaci z klinické psychologie na IPVZ a absolvovala výcvik v psychoanalytické psychoterapii (sebezkušenostní a teoretickou část) v Institutu Aplikované Psychoanalýzy.Mám zkušenosti z práce v klinickém prostředí, školní psychologii, v dětském krizovém centru, v poradenství pro rodiny s dětmi a v soukromé terapeutické praxi. Dvacetiletou psychologickou praxi průběžně ladím s rodinným životem a péčí o děti, z nichž některé se narodily v porodnici a některé doma. 

  blank

  Marie Vnoučková

  Jsem porodní asistentka působící v komunitním prostředí, členka Unie porodních asistentek.Stála jsem u zrodu Hnutí za aktivní mateřství v roce 1999 a České asociace dul v roce 2001. Absolvovala jsem první běh kurzu pro duly. Od prvního ročníku se podílím lektorsky na vzdělávání dul. V posledních letech spolupracuji s ČAD i na organizaci supervize. Se zástupkyněmi ČAD spolupracuji i v rámci pracovní skupiny při České ženské lobby.

  blank

  Petra Sovová

  Jsem spoluzakladatelka Hnutí za aktivní mateřství. Lektorka předporodní přípravy i sexuální výchovy na základních školách v projektu Zdravé dospívání, autorka mnoha publikací a osvětových textů o těhotenství, porodu a rodičovství. Více než dvacet let poskytuji zdravotně-právní poradenství pro rodiče, zejména v souvislosti s porodem, jsem i laktační poradkyní. Dvanáct let jsem působila jako ředitelka Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství v rámci Světového týdne respektu k porodu, kde odpočátku duly provázejí žákovské skupiny a představují jim těhotenství, porod a další témata. Na festivalu rovněž funguje poradna dul. Jsem členkou Pracovní skupiny pro porodnictví při RV pro rovné příležitosti. Ve spolupráci se svými dospělými dětmi pořádám zážitkové víkendy pro mámy a dcery a mámy a syny.

  blank

  Kateřina Beardmore

  Jsem šiřitelka tradiční předporodní, porodní a poporodní péče. Jedna z prvních, která v Čechách iniciovala praktikování uzavíracího rituálu pro ženy po porodu. Zabývám se ženskou tradiční medicínou, která pomáhá ženám v jakémkoliv období života a poslední roky zejména tématem traumatu. Propagátorka kontinuální sebepéče pro duly a ostatní pomáhající profese. Věřím v moudrost těla a přírody.

  blank

  Andrea Poloková

  Certifikovaná laktační poradkyně; vedu organizaci pro podporu kojení MAMILA; jsem lektorkou a přednášející na témata kojení a laktační medicíny. Mám více než 20 let zkušeností s profesionálním laktačním poradenstvím pro ženy s problémy s kojením, adoptivními rodinami a rodinami se specifickými situacemi a onemocněními jako i s přípravou těhotných na kojení, vedením podporných skupin kojení, vedu kurzy a školení pro lékaře, zdravotníky, porodní asistentky, duly jako i školení pro realizaci programu nemocnice přátelské k dětem (BFHI, UNICEF). Jsem školitelkou pro asistenty a asistentky podpory zdraví  marginalizovaných romských komunitách. Autorka knihy Praktický návod na kojení (vyšla ve 3 jazycích, včetně češtiny) a knihy Vzťahová výchova, spoluautorka mnohých slovenských i zahraničních studií na téma kojení a laktační medicíny a autorka webové stránky www.mamila.sk

  blank

  Petra Navanita Levá

  Jsem praktikantkou kraniosakrální biodynamiky, lektorkou Školy pánevního dna a zdravotního cvičení, poskytovatelkou a konzultantkou ženské bylinné napářky, provozovatelkou půjčovny vybavení pro napářku, dulou, majitelkou regeneračního studia Empatie a provozovatelkou eshopu pro regeneraci těla a duše. Pro ČAD poskytuji konzultační a lektorskou činnost v oblasti práce s pánevním dnem, diastázou a zdravotního cvičení. Svou péči poskytuji zejména ženám, často těhotným či po porodu, a jejich dětem od narození až do puberty.

  blank

  PhDr. Miloslava Kameníková

  Porodnictví je součástí mého života již více než třicet let. Studovala jsem na Lékařské fakultě MU a následné doktorské studium na Univerzitě v Trenčíně. Mám za sebou řadu specializačních kurzů v oblasti přípravy žen k porodu, rehabilitační péče v PA, intenzivní péče v PA, fyziologie porodu i patologických stavů v porodnictví. Jsem mentorkou klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence, certifikovaná laktační poradkyně. Ve Fakultní nemocnici Brno pracuji již přes třicet let, vyučuji také na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence LF MU. Spolupracuji s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

  blank

  Petra Alexová

  Jmenuji se Petra Alexová, jsem psycholožka, terapeutka, lektorka, máma dvou dětí. Období zrození vnímám jakožto velmi důležité pro celou životní cestu jedince, pracuji s tématy primárních traumat a zaměřuji se na práci se zdroji a podpoření toho zdravého v nás. Je mi blízká práce s hlubinnými imaginacemi, mindfullness technikami, práce s tělem a emocemi a jejich přijetí, prožití a „obejmutí“. Jakožto lektorka mám zkušenosti s prací s ženami v období těhotenství a porodu, přednášením na vzdělávacích kurzech pro duly a poporodní duly a jejich supervizí.

  blank

  Tereza Nagy

  Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Psychoterapii praktikuji přibližně 15let ve své soukromé praxi. V psychoterapii se mnoho let věnuji následujícím oblastem: poruchy příjmu potravy, strukturace a poruchy osobnosti, trauma, vztahová vazba, děti v adopci a pěstounské péči. Kromě psychoterapie poskytuji mnoho let supervize neziskovým a jiným organizacím, nebo individuální supervize psychoterapeutů či pracovníků v pomáhajících profesích. Napsala jsem autobiografickou knihu Dcera padajícího listí, ve které se věnuji následkům raného traumatu způsobeného opuštění matkou i otcem. Přednáším o rané traumatizaci dětí skrze autorská čtení a vyprávění vlastního příběhu. Jsem mámou dvou synů a dcery, všechny moje děti prošly a prochází alternativním školstvím (waldorfská pedagogika, svobodná a ekologicky zaměřená pedagogika). Mojí srdcovkou je práce s ženami, které pomáhají a doprovází matky k naplňujícímu, láskyplnému a pravdivému mateřství.

  blank

  Světluška Hradilová

  Pocházím z Ukrajiny. Od roku 2007 působím v ČR. Jsem vdaná za Moravana a mám sedm děti. Zažila jsem císařský řez a také domácí přirozené porody. Vím, jak důležité je období šestinedělí, jak moc může ovlivnit ženu, její vztahy, kvalitu jejího života, zdraví. Proto jsem se rozhodla věnovat svoji pozornost poporodní péči. Kromě vlastních přednášek a besed o šestinedělí organizuji semináře se zahraničními lektorkami. Vyrábím různé typy šátků pro použití během těhotenství, porodu, poporodního období, menstruace i přechodu. Zajímám se o témata jako Slovanské tradice a řemesla, život ženy, mateřství a důležitost šestinedělí.

  blank

  Majka Staňková

  Od roku 2004 provázím rodiče na jejich cestě k porodu bez obav a spokojenému rodičovství. Od roku 2010 jsem jednou z lektorek kurzu pro duly a konzultantkou nových dul v začátcích jejich praxe. Krom toho jsem rodinná terapeutka, laktační poradkyně a především maminka našich 4 synů. Studovala jsem u německé porodní asistentky Ingeborg Stadelman, mexické Naoli Vinaver, u výjimečného porodníka Michela Odenta i u známé psycholožky Jiřiny Prekopové. Největší školou jsou ale pro mě mé osobní 4 porody a každý z několika stovek porodů, u kterých jsem měla možnost být. Jsem zakladatelkou Centra pro těhotné a rodinu Majka v Brně, láskyplné montessori školky a skutečně svobodné základní školy. Jsem autorkou prvního online kurzu pro těhotné v ČR a SR. Více o mě a mých aktivitách na www.MajkaStankova.cz

   

  blank

  Sandra Pašková

  Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Již během studia jsem objevila svět medicínského práva a láska k němu i fakultě mi zůstala dodnes. Specializuji se na reprodukční práva žen, a to již od roku 2015. Od téhož roku působím jako právnička v Lize lidských práv. Jsem spolutvůrkyní zákona o odškodnění nedobrovolně sterilizovaných osob a vedu Centrum pro oběti. Působím i našem druhém Centru pro oběti porodnického násilí. Tomuto fenoménu se věnuji i v rámci doktorského studia. Vyučuji Kliniku zdravotnického práva, v níž se studenti medicíny a práv učí o právech pacientů i zdravotníků skrze reálné kauzy. Věnuji se také vzdělávání porodních asistentek a dul v České asociaci dul. Mým koníčkem je festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. 

  blank

  Oldřich Janda

  Po letech strávených v bankovnictví jsem se rozhodl jít vlastní cestou a založil firmu, která poskytuje klientům služby v oblasti firemních financí, financování a rozvoje byznysu. Mým posláním je směřovat firmy a jednotlivce k větší prosperitě. Jednoduše jej vyjadřuji: Šťastnější a bohatší Česko–Slovensko skrz finančně stabilní firmy a finančně sebevědomé lidi. Svým založením tíhnu k trvalým hodnotám, podpoře rozvoje ostatních a vzájemnosti. S Českou asociací dul spolupracuji řadu let. Pro absolventky kurzů pro duly a pro poporodní duly jsem připravil soubor přednášek, které jim pomáhají zorientovat se v problematice podnikání, financí, cenotvorby, GDPR a marketingu. Jsem manžel úžasné ženy (mj. absolventy historicky prvního popodulího kurzu ČAD). Jsem táta tří synů a přítomnost u jejich porodů vnímám jako zásadní milníky ve svém životě. Jsem zpívající bankéř a investor.

  blank

  Terezie Roubalová

  Jsem certifikovaná porodní a poporodní dula. Příprava na šestinedělí, péče o ženu po porodu, laktační poradenství, poporodní wellness, podpora v péči o narozené miminko. Poradkyně při kojení, doprovod u porodu, podpora v šestinedělí, lektorka přípravy na porod, šestinedělí a kojení, nošení dětí v šátku, rituál uzavření šestinedělí La Cerrada

  Tým pečujících zkušených konzultantek

  V rámci kurzu uslyšíte sdílení a cenné zkušenosti od našich konzultantek. Jedná se o nejdéle působící duly se spoustou absolvovaných doprovodů. Právě tyto vám budou k dispozici nejen v průběhu kurzu, ale také v počátku vaší praxe. Každá studentka si vybírá svou osobní konzultantku, která ji povede prvními doprovody, nabídne vyslechnutí, zpětnou vazbu, pomocnou ruku v případě náročných situací, ale i odborné vedení při psaní certifikační práce a přivede k certifikační zkoušce. 

  Olga Krajíčková

  Olga Krajíčková

  Certifikovaná dula od roku 2004
  Maminka dvou dospělých dcer.
  Více…

  Ivana Weissová

  Ivana Weissová

  Certifikovaná dula od roku 2007
  Maminka tří dětí
  Více…

  Sylvie Slováková

  Sylvie Slováková

  Certifikovaná dula
  Konzultantka pro poporodní duly
  Více…

  Michaela Sedláčková

  Michaela Sedláčková

  Certifikovaná dula
  Maminka dvou synů a tří dcer
  Více…

  Drahomíra Kasalová

  Drahomíra Kasalová

  Certifikovaná dula od roku 2010
  Maminka tří dětí
  Více…

  Míla Kastner Martínková

  Míla Kastner Martínková

  Certifikovaná dula od roku 2015
  Maminka dvou dětí
  Více…

  Hana Ryglová

  Hana Ryglová

  Certifikovaná dula
  Maminka dvou dětí
  Více…

  Kristýna Beránková

  Kristýna Beránková

  Certifikovaná dula 
  Maminka čtyř dětí
  Více…

  Jana Němečková

  Jana Němečková

  Certifikovaná poporodní dula
  Maminka dvou dětí
  Více…

  Základní témata probíraná v rámci prezenčního studia

  • Práce duly: vymezení práce a kompetencí duly; specifika práce tzv. porodní duly a duly poporodní; uzavírání dohod o doprovodu a nabízené péči – formy a možnosti; kontakt s klientkou v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; pomoc s vytvářením porodního přání/plánu; informační zdroje, jejich sdílení a práce s nimi; úlevové prostředky při porodu; podpora poskytovaná dulou v počátcích kojení; sdílení zkušeností z práce duly, doprovod nestandardních porodů; sebepéče a předcházení „syndromu vyhoření“.
  • Motivace pro práci duly.
  • Reflexe vlastní porodní zkušenosti.
  • Možnosti porodu v porodnici.
  • Asistovaný porod mimo zdravotnické zařízení; ambulatní porod.
  • Komunikace: empatie a naslouchání; rozvíjení schopností interpretovat prostředí a situaci; nonverbální komunikace; dula jako součást týmu; komunikace v krizových situacích.
  • Perinatální období z hlediska matky: celostní pohled na reprodukční zdraví ženy; fyziologie těhotenství, porodu a šestinedělí; zdravotní péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; polohy pro normální porod; komplikace při porodu; podpora ženy s poporodní depresí.

  Řekly o našich kurzech....

  Roční kurz pro duly mi dal skvělý základ pro práci duly. Setkání s řadou zajímavých lektorek z řad lékařek, porodních asistentek, zkušených dul a dalších odbornic pro mě bylo velmi inspirující a obohacující. S kolegyněmi z kurzu jsme stále v kontaktu, sdílíme a navzájem se podporujeme. Při mé práci duly mi také velmi pomáhá podpora a sdílení s dalšími kolegyněmi a zkušenými dulami v asociaci.

  Dula Monika Kašparová, Vrchlabí

  blank

  Řekly o našich kurzech....

  Ženy, studentky, lektorky, konzultantky a organizátorky kurzu byly velmi otevřené, sdílné, laskavé a nápomocné. Česká asociace dul je pro mě oporou, kdykoli potřebuji.

  Dula Lenka Švecová, Budislav u Litomyšle
  blank

  Řekly o našich kurzech....

  Velmi si vážím setkání s lektorkami, lékařkami, porodními asistentkami, terapeutkami a zkušenými dulami. Nejsilnějším a nejcennějším na celém kurzu pro mě bylo sdílení porodních zkušeností a vyrovnání se s nimi pod profesionálním vedením Majky Staňkové. Jsem vděčná za sdílení v kruhu žen, které mi teď po absolvování kurzu chybí. Proto vítám každou možnost setkání místních dul a sdílení zkušeností z aktuální praxe.

  Dula Markéta Wernerová, Kunčice pod Ondřejníkem

  blank

  Řekly o našich kurzech....

  Byly to kouzelné chvíle, které jsme každý měsíc trávily společně v Praze. I když každá z nás nyní působí v jiném kraji, to pouto, které tam tehdy vzniklo, nadále trvá.

  Dula Lucie Podhráská Dušková, Hradec Králové

  blank

  Řekly o našich kurzech....

  Na kurz pro duly jsem chodila velice ráda. Přístup všech lektorů pro mě byl velmi obohacující. Jako kolektiv dul z celé republiky jsme se velice sblížily a pomáháme si i nadále v předávání zkušeností. Členství v České asociaci dul je pro mě důležité z hlediska nepřetržitého kontaktu s ostatními dulami a děním v asociaci, tak i z hlediska informací o porodnicích a programech navazujících na dulí činnost. Cítím skvělou podporu ve všech členkách, se kterými jsem se poznala.

  Dula Vlasta Bičišťová

  blank

  Řekly o našich kurzech....

  Kurz je pro mně o tom, jaké jsou kompetence a místo duly. Výborný byl třeba víkend s porodní asistentkou Marií Vnoučkovou. Ona o svých zkušenostech mluvila tak, že bylo naprosto jasné, co ženu podpoří a co jí naopak nepomáhá. A to s přihlédnutím k naprosté individualitě a rozdílným zkušenostem žen. Opravdu zážitek! Bylo v tom hodně respektu k procesu porodu a celkově hodně lidství. Tohle setkání a sdílení žádná kniha nenahradí.

  Dula Renata Šerek

  blank

  Řekly o našich kurzech....

  Jít do kurzu pro poporodní duly České asociace dul bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě. Ženy často popisují porod jako něco, co přežily a byly statečné, a šestinedělí pak jako období, kdy je vše bolí a miminko pláče a pláče. Já věděla, že to jde i jinak a že návrat ke kontaktu, nošení, nonstop kojení a odpočinek s miminkem bez výčitek dokáže tohle křehké období změnit na nádherný čas, kdy se žena i dítě vzájemně seznamují a čerpají energii. A moc jsem si přála tuhle víru šířit dál. Díky kurzu mohu podporovat ženy i jejich partnery v období, kdy se rodí nejen miminko, ale i celá rodina. Z dívky se stává žena – matka a z muže otec. Rok s dulami byl pro mě něco úžasného, naplňujícího. Rok plný osobního růstu, uvědomění, pokory, prozření, přehodnocení vlastních názorů, postojů, chování. Naučila jsem se nehodnotit, přijímat každou ženu s jejími rozhodnutími, respektovat. Několikrát jsem v průběhu toho roku chybovala. A jsem za to ráda, protože každá chyba mě posunuje dál a dál.

  Poznala jsem spoustu úžasných žen, zkušených dul, které pro svou práci dýchají, a jsou to ženy na svém místě a mnoho nás naučily. Byla jsem součástí skupiny žen, každá jiná, ale v mnoha věcech stejné, kde jsme táhly za jeden provaz a jsem ráda, že jsem mohla všechny poznat.

  Poporodní dula Adel Valentová

  blank