Kurz pro duly

Česká asociace dul byla založena v roce 2001 a od té doby poskytuje vzdělávání pro duly. Na podzim 2020 zahájíme již dvacátý ročník základního kurzu pro duly. Náš program vzdělávání vychází ze specifik českého prostředí a zároveň čerpá i ze zkušeností se vzdělávacími programy dul ve světě. Program se postupně vyvíjí a reaguje na změny v praxi a v českém porodnictví. Naše koncepce vzdělávání dul je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy práce duly. Základní kurz poskytuje základní vzdělání duly a pomáhá rozvíjet osobnostní předpoklady potřebné pro práci duly. Kurz je koncipován pro 16 až 20 účastnic. Následně svým členkám nabízíme rozšiřující vzdělávání v podobě tematických seminářů a workshopů a pravidelné supervize. Česká asociace dul svým členkám vytváří zázemí, podporuje vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Prostřednictvím webových stránek a Facebooku propaguje práci dul a svým členkách tak pomáhá získávat klientelu. Členky a studentky České asociace dul mohou využívat naše propagační materiály. Další vzdělávání, supervizní a intervizní setkání zajišťujeme pro své členky a studentky za zvýhodněné ceny.

Kdo se může stát dulou

Jako duly nejčastěji pracují ženy, které jsou samy matkou. Je ovšem třeba, aby dula byla schopná a ochotná své vlastní porodní zkušenosti dobře nahlédnout a zhodnotit. Vynikající, citlivou dulou však může být i bezdětná žena. Velice důležitá je celková osobnostní vyzrálost a vyrovnanost ženy, která o práci duly uvažuje. Uchazečky jsou vybírány na základě motivačního dopisu a osobního pohovoru. Dula by také měla dokázat především dobře pečovat sama o sebe a o svou rodinu, a pak může poskytovat kvalitní podporu ženám v perinatálním období. Dula by měla být příkladem dobré mateřské péče.

 

Základní vzdělávací program pro duly zahrnuje:

 • Prezenční část – 8 víkendových setkání v průběhu jednoho roku – interaktivní semináře, workshopy, přednášky a sdílení z praxe.
 • Samostudium doporučené literatury mezi jednotlivými setkáními.
 • Uzavřená ženská podpůrná skupina.
 • Praxe pod vedením osobní konzultantky – každá studentka a absolventka kurzu má k dispozici osobní konzultantku – zkušenou dulu s dlouholetou praxí, na kterou se může obracet a konzultovat s ní v začátcích své praxe. Konzultantka dule poskytuje zpětnou vazbu, předává zkušenosti a podporuje ji na její vlastní profesní cestě. S konzultantkou je třeba konzultovat doprovod minimálně šesti žen během těhotenství, porodu a šestinedělí.
 • Supervize – 2 supervizní setkání jsou zahrnuta v ceně základního kurzu.

 

Studium kurzu je ukončeno certifikací

K certifikaci může dula absolventka přistoupit po splnění povinné části kurzu na písemné doporučení své konzultantky, po doprovodu minimálně šesti žen během těhotenství, porodu a šestinedělí, které konzultuje se svou osobní konzultantkou. Titul Certifikovaná dula získává po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky před certifikační komisí. Certifikace je vázána na členství v České asociaci dul. Náklady na certifikační zkoušku nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

 

Základní témata probíraná v rámci prezenčního studia

 • Práce duly: vymezení práce a kompetencí duly; specifika práce tzv. porodní duly a duly poporodní; uzavírání dohod o doprovodu a nabízené péči – formy a možnosti; kontakt s klientkou v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; pomoc s vytvářením porodního přání/plánu; informační zdroje, jejich sdílení a práce s nimi; úlevové prostředky při porodu; podpora poskytovaná dulou v počátcích kojení; sdílení zkušeností z práce duly, doprovod nestandardních porodů; sebepéče a předcházení „syndromu vyhoření“.
 • Motivace pro práci duly.
 • Reflexe vlastní porodní zkušenosti.
 • Možnosti porodu v porodnici.
 • Asistovaný porod mimo zdravotnické zařízení; ambulatní porod.
 • Komunikace: empatie a naslouchání; rozvíjení schopností interpretovat prostředí a situaci; nonverbální komunikace; dula jako součást týmu; komunikace v krizových situacích.
 • Perinatální období z hlediska matky: celostní pohled na reprodukční zdraví ženy; fyziologie těhotenství, porodu a šestinedělí; zdravotní péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; polohy pro normální porod; komplikace při porodu; podpora ženy s poporodní depresí.

Základní kurz pro duly 2020/2021

Začátek prezenční části kurzu: říjen 2020
Konec prezenční části kurzu: září 2021
Přihlášky: uzavřeny

Tento rok bude kurz probíhat převážně v Praze a některé víkendy také v Brně. Cena kurzu činí 23 000,- Kč a zahrnuje prezenční část kurzu, práci osobní konzultantky a účast na dvou supervizních setkáních. Pokud je uchazečka vybrána ve výběrovém řízení, potvrzuje svou účast zaplacením nevratné zálohy ve výši 3000,- Kč. Zbývající část ceny kurzu se hradí do zahájení kurzu. Náklady spojené s certifikací se hradí samostatně – v roce 2020 činily 1 500,- Kč.

Účastnice do kurzu přijímáme na základě motivačního dopisu, který je součástí přihlášky, a osobního pohovoru při výběrovém řízení. PŘIHLÁŠKU, prosíme, vyplňte NEJPOZDĚJI DO 17. dubna 2020 (přihlašování je uzavřeno). Vyplnění přihlášky včetně motivačního dopisu zabere cca 30 minut.

Podrobnější informace ke kurzu vám podá Dita Poustecká, e-mail: prihlasky@duly.cz, tel: 777 133 993.

Řekly o našich kurzech....

Roční kurz pro duly mi dal skvělý základ pro práci duly. Setkání s řadou zajímavých lektorek z řad lékařek, porodních asistentek, zkušených dul a dalších odbornic pro mě bylo velmi inspirující a obohacující. S kolegyněmi z kurzu jsme stále v kontaktu, sdílíme a navzájem se podporujeme. Při mé práci duly mi také velmi pomáhá podpora a sdílení s dalšími kolegyněmi a zkušenými dulami v asociaci.

Dula Monika Kašparová, Vrchlabí

Řekly o našich kurzech....

Ženy, studentky, lektorky, konzultantky a organizátorky kurzu byly velmi otevřené, sdílné, laskavé a nápomocné. Česká asociace dul je pro mě oporou, kdykoli potřebuji.

Dula Lenka Švecová, Budislav u Litomyšle

Řekly o našich kurzech....

Velmi si vážím setkání s lektorkami, lékařkami, porodními asistentkami, terapeutkami a zkušenými dulami. Nejsilnějším a nejcennějším na celém kurzu pro mě bylo sdílení porodních zkušeností a vyrovnání se s nimi pod profesionálním vedením Majky Staňkové. Jsem vděčná za sdílení v kruhu žen, které mi teď po absolvování kurzu chybí. Proto vítám každou možnost setkání místních dul a sdílení zkušeností z aktuální praxe.

Dula Markéta Wernerová, Kunčice pod Ondřejníkem

Řekly o našich kurzech....

Byly to kouzelné chvíle, které jsme každý měsíc trávily společně v Praze. I když každá z nás nyní působí v jiném kraji, to pouto, které tam tehdy vzniklo, nadále trvá.

Dula Lucie Podhráská Dušková, Hradec Králové

Řekly o našich kurzech....

Na kurz pro duly jsem chodila velice ráda. Přístup všech lektorů pro mě byl velmi obohacující. Jako kolektiv dul z celé republiky jsme se velice sblížily a pomáháme si i nadále v předávání zkušeností. Členství v České asociaci dul je pro mě důležité z hlediska nepřetržitého kontaktu s ostatními dulami a děním v asociaci, tak i z hlediska informací o porodnicích a programech navazujících na dulí činnost. Cítím skvělou podporu ve všech členkách, se kterými jsem se poznala.

Dula Vlasta Bičišťová

Řekly o našich kurzech....

Kurz je pro mně o tom, jaké jsou kompetence a místo duly. Výborný byl třeba víkend s porodní asistentkou Marií Vnoučkovou. Ona o svých zkušenostech mluvila tak, že bylo naprosto jasné, co ženu podpoří a co jí naopak nepomáhá. A to s přihlédnutím k naprosté individualitě a rozdílným zkušenostem žen. Opravdu zážitek! Bylo v tom hodně respektu k procesu porodu a celkově hodně lidství. Tohle setkání a sdílení žádná kniha nenahradí.

Dula Renata Šerek

Řekly o našich kurzech....

Jít do kurzu pro poporodní duly České asociace dul bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě. Ženy často popisují porod jako něco, co přežily a byly statečné, a šestinedělí pak jako období, kdy je vše bolí a miminko pláče a pláče. Já věděla, že to jde i jinak a že návrat ke kontaktu, nošení, nonstop kojení a odpočinek s miminkem bez výčitek dokáže tohle křehké období změnit na nádherný čas, kdy se žena i dítě vzájemně seznamují a čerpají energii. A moc jsem si přála tuhle víru šířit dál. Díky kurzu mohu podporovat ženy i jejich partnery v období, kdy se rodí nejen miminko, ale i celá rodina. Z dívky se stává žena – matka a z muže otec. Rok s dulami byl pro mě něco úžasného, naplňujícího. Rok plný osobního růstu, uvědomění, pokory, prozření, přehodnocení vlastních názorů, postojů, chování. Naučila jsem se nehodnotit, přijímat každou ženu s jejími rozhodnutími, respektovat. Několikrát jsem v průběhu toho roku chybovala. A jsem za to ráda, protože každá chyba mě posunuje dál a dál.

Poznala jsem spoustu úžasných žen, zkušených dul, které pro svou práci dýchají, a jsou to ženy na svém místě a mnoho nás naučily. Byla jsem součástí skupiny žen, každá jiná, ale v mnoha věcech stejné, kde jsme táhly za jeden provaz a jsem ráda, že jsem mohla všechny poznat.

Poporodní dula Adel Valentová

naše duly – konzultantky