Kontinuální podpora dulou u porodu významně přispívá k lepším porodním výsledkům a zároveň na ně nemá žádný negativní vliv, to jsou závěry aktualizované metaanalýzy o vlivu nepřerušované podpory během porodu publikované v Cochrane databázi v roce 2017.*

blank

Ženy s doprovodem duly mají o 39 % vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem, o 35 % vyšší pravděpodobnost spokojenosti s porodem a o 15 % vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu.

Studie srovnávala výsledky nepřetržité podpory osobou blízkou rodičky, zdravotníkem zaměstnaným porodnicí a dulou – osobou, která je proškolena pro poskytování podpory během porodu a není součástí zdravotnického personálu porodnice. Doprovod duly v tomto srovnání vykazuje nejlepší porodní výsledky.

Kontinuální podpora zdravotníkem porodnice neměla významný vliv na podíl císařských řezů, užití kleští a vexu, ani na spokojenost rodičky. Zvýšila užití syntetického oxytocinu. Podpora osobou blízkou (např. partnerem rodičky) neměla vliv na podíl císařských řezů a dalších zásahů, ale zvýšila spokojenost rodičky s porodem.

*Hodnett et al., 2017, Continuous support for women during childbirth. Metaanalýza zahrnula celkem 15 858 porodů, 26 studií ze 17 zemí se středním a vysokým příjmem. Každým rokem je rozšiřována o další studie a aktualizována.

Cochrane Library je databáze, ve které jsou publikovány nezávislé věděcké výzkumy a metaanalýzy (výzkumy shrnující více studií na stejné téma) vysoké kvality. Cochrane databáze je považována za jeden z nejkvalitnějších zdrojů nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti zdravotnictví.