Česká asociace dul (ČAD) má k dispozici dopis, kterým se neznámý pisatel či pisatelka jménem naší asociace obrací na konkrétního adresáta s žádostí o finanční příspěvek a v němž zároveň uvádí řadu lživých tvrzení. Dopis není podepsán jménem konkrétní osoby – představitelky České asociace dul. Tento dopis je podvod a Česká asociace dul se od něj distancuje.

Pokud byste dopis podobného znění obdrželi/y, prosíme, obraťte se co nejdřív na Českou asociaci dul. Podáme trestní oznámení.