Tisková zpráva České ženské lobby z 12.3. 2015

Ústavní soud se včera zastal ženy, která si stěžovala na používání násilných zásahů do jejího porodu a ponižující chování ze strany personálu nemocnice. Nemocnice její stížnost nevyslyšela a žena podala trestní oznámení. Policie uzavřela případ s tím, že se nejedná o trestní čin.

Česká ženská lobby vítá rozhodnutí Ústavního soudu, který uznal, že se policie dostatečně jejím případem nezabývala. Soudkyně Kateřina Šimáčková vysvětlila, že „Policie porušila základní právo stěžovatelky na účinné vyšetřování vyplývající z práva na život. Policejní orgán opomenul vyslechnout řadu svědků, kteří se porodu osobně zúčastnili a to včetně lékařky, která porod vedla, a stěžovatelky.“

Členské organizace České ženské lobby (například Unie porodních asistentek, Hnutí za aktivní mateřství, Aperio, Nesehnutí, Česká asociace dul, Porodní dům u Čápa, Česká konfederace porodních asistentek) dlouhodobě poukazují na fakt, že se v českých nemocnicích rutinně používají praktiky a intervence, které považují mnohé evropské země za škodlivé nebo dokonce zakázané.

V případě stěžovatelky se jednalo o použití tzv. Kristellerovy exprese, tedy o jeden z postupů, který nedoporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Biostatistička Markéta Pavlíková, která pravidelně zveřejňuje výsledky mezinárodních výzkumů na stránkách www.biostatisticka.cz, objasňuje princip tohoto zákroku: „Jde o porodnickou operaci spočívající v přiložení rukou na horní část dělohy a tlak směrem k pánvi. Tlak na fundus je od 2008 WHO nedoporučen, protože (1) nebylo při jeho používání zaznamenáno, že by zlepšoval zdravotní stav novorozence a snižoval počet operativních porodů a (2) je spojen s poraněními hráze 3. a 4. stupně, rupturou dělohy, zlomením žeber, vysokým krvácením a poraněním vnitřních orgánů u matky, a se zlomeninami kostí, neurologickými problémy, poraněním jater a sleziny, vnitřním krvácením a úmrtími u novorozenců.“

Další intervencí, kterou nedoporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO), je nástřih hráze (episiotomie). Zatímco WHO vidí opodstatnění tohoto zákroku maximálně v 10% případů, v České republice existují porodnice, ve kterých je tento zákrok prováděn u 80% vaginálních porodů. Přitom v zemích, které mají perinatální výsledky na straně dítěte lepší nebo srovnatelné s ČR (Švédsko, Dánko), je episiotomie užita pouze v 5-8% všech vaginálních porodů.

Jednou z cest, jak podpořit respektující péči o těhotné a rodící ženy je rozšíření možností, které mohou ženy v těhotenství a při porodu využít.  V České republice úplně chybí možnost přivést na svět své dítě v porodním domě. Stát také aktivně bráni vzniku sítě samostatných porodních asistentek, které mohou podle mezinárodních výzkumů nejlépe pečovat o zdravé těhotné.  Za velmi nebezpečný považujeme fakt, že v důsledku strachu z péče v porodnici a také nedostupnosti péče porodních asistentek, které by asistovaly u domácích porodů, rodí stále více žen doma bez jakékoliv zdravotnické péče.

Podle výzkumu z let 2000 – 2014 srovnávajícího 10544 porodu ve Velké Britanii, který realizoval Britský Národní institut pro excelenci ve zdraví a péči, NICE) je pro nejméně 45% těhotných žen (těch s tzv. nízkým porodnickým rizikem) a jejich dětí z hlediska zdraví bezpečnější nerodit v porodnici. Pro prvorodičky s nízkým rizikem je nejbezpečnější volbou porodní dům vedený porodními asistentkami, buď v rámci porodnice, nebo samostatný mimo areál porodnice. Pro vícerodičky se k této volbě přidává jako stejně bezpečný i porod doma.

Ženy v České republice si stále více stěžuji na zacházení v porodnicích a vyhledávají právě péči samostatných porodních asistentek. Přibývá soudních sporů, ve kterých se rodiny domáhají svých práv. Česká ženská lobby ve snaze pomoci těmto rodinám zřídila transparentní účet 2400283520/2010 a pomáhá rodinám, které se svého práva chtějí domáhat soudní cestou. Případy, které byly z fondu podpořeny a také podmínky pro podporu zveřejňujeme na http://normalniporod.cz/fond-czl-na-podporu-porodnictvi/.


Kontakt pro více informací:

Kateřina Hájková Klíčová,

výkonná ředitelka UNIPA a koordinátorka pracovní skupiny ČŽL pro porodnictví,

tel: +420 734 637 379, e-mail: klicova@unipa.cz

Markéta Pavlíková, biostatistika

Tel: +420 603795125, e.mail: pavlikova@biostatisticka.cz