Podíl porodů ukončených císařským řezem během vaginálního porodu evidujeme v České asociaci dul od roku 2013. V doprovodu našich dul je tento podíl o třetinu nižší než je průměr za Českou republiku. V letech 2013 až 2017 bylo císařským řezem ukončeno v průměru pouze kolem 8 % vaginálně vedených porodů v doprovodu našich dul. Výpočet je proveden z celkových 2 356 doprovázených porodů vedených vaginálně.

blank

Podíl porodů ukončených císařským řezem se v ČR v posledních letech pohybuje nad hranicí 12 % (dle statistik ÚZIS: 12,1 % v r. 2013 a 2014 a 12,5 % v r. 2015). Analýza dat o rodičkách z registru NRC udává v roce 2013 tento podíl ještě vyšší – 13,1 % (Pavlíková).

Podobné výsledky ukazují také mezinárodní výzkumné studie, které uvádějí o 28 % méně porodů ukončených císařským řezem, pokud u porodu doprovází dula (Hodnett et al., 2013).

Zdroje:
Statistiky České asociace dul za roky 2013 – 2017
Markéta Pavlíková, Analýza dat o rodičkách z registru NRC, 2015
Hodnett et al., Continuous support for women during childbirth (Review), The Cochrane Library, 2013