Výroční zprávu České asociace dul za rok 2017, stejně tak jako výroční zprávy za roky předchozí, najdete zde.