MKlausVe věku 90 let zemřel neonatolog a velký podporovatel dul prof. Marshall H. Klaus.
Dr. Klaus je celosvětově uznávaný neonatolog, spolu se svým souputníkem Johnem H. Kennellem spoluautor
klíčových knih Bonding a Care of the High Risk Newborn (Péče o vysoce rizikového novorozence). Marshall H. Klaus
byl špičkovým odborníkem v péči o novorozence a také mimořádně citlivým člověkem. Zasloužil se o to, aby na
neonatologické jednotky intenzivní péče měly přístup matky a podporoval je v kontaktu s nimi. Také díky němu
dnes už víme, jak je důležitý kontakt kůží na kůži mezi matkou a dítětem pro vytváření jejich pevné vazby). Spolu
se svou ženou Phyllis H. Klaus jsou i autory knihy a filmu Your Amazing Newborn (Vaše báječné novorozeně).
Marshall H. Klaus byl také velkým příznivcem práce dul. Byl jedním z prvních vědců, který provedl několik
srovnávacích studií o výsledcích porodů rodiček, které byly nebo nebyly doprovázeny dulou. Publikoval a hojně
přednášel o příznivém vlivu přítomnosti duly u porodu na samotný průběh porodu i rané mateřství (méně zásahů,
užití medikace a císařských řezů, větší spokojenost žen s porodem, svou mateřskou rolí a dítětem, s nímž měly více
kontaktu a snadněji ho kojily). Znalosti o práci dul – studie, ale i zcela konkrétní poznatky, jak duly mohou
pomáhat – shrnul spolu s dr. Kennellem a Phyllis H. Klaus, psychoterapeutkou a dulou, do knihy Porod s dulou (v
originále Mothering The Mother, druhé rozšířené vydání vyšlo pod názvem The Doula Book.
V roce 1992 se Marshall H. Klaus stal jedním z pěti spoluzakladatelů nejstarší a nejrozšířenější organizace dul
DONA International. Byl ctěným a oblíbeným řečníkem na mnoha konferencích o kontaktním rodičovství, kojení a
práci dul.
V roce 2004 dr. Klaus spolu se svou ženou Phyllis přijali pozvání České asociace dul u příležitosti vydání knihy
Porod s dulou. Účastnili se křtu své knihy v češtině a přednesli několik přednášek, jak pro veřejnost, tak pro
studenty psychologie a pro lékaře, psychology a porodní asistentky nejen v Praze. Dulám se věnovali na
celodenním inspirativním workshopu. Živě se zajímali o porodní dění v ČR a České asociaci dul vyjadřovali velkou
podporu.
Čest památce a poděkování vzácnému člověku Marshallu H. Klausovi. Upřímnou soustrast jeho ženě Phyllis a
rodině.
17. 8. 2017
Vlasta Jirásková