2. března 2016

Vážení lékaři, lékařky a porodní asistentky,

věříme, že ač jsou naše profese odlišné, máme stejné cíle – tedy podporu normálního porodu, bondingu a v jejich důsledku zdravou a spokojenou ženu, miminko i celou novou rodinu. Jsme si vědomy, že současná situace ohledně doprovázejících osob u porodů začíná být velmi nepřehledná. Proto se na vás obracíme s přáním situaci vyjasnit.

Česká asociace dul (ČAD) sdružuje duly – profesionální průvodkyně těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Členky, za něž se ČAD zaručuje, procházejí ročním intenzivním kurzem, školí je lékaři, lékařky, porodní asistentky a odborníci, kteří v porodnictví působí. Tyto duly poté získávají osvědčení o absolvování kurzu „dula absolventka“ a po delší praxi supervidované zkušenými konzultantkami a následném vzdělávání i certifikát „certifikovaná dula ČAD“.

Duly ČAD si kladou za cíl podporovat budoucí matky a rodiny v jejich kompetencích, nikoli za ně rozhodovat nebo jimi jakkoliv manipulovat. Jsme vázány etickým kodexem uvedeným na webu (při podezření na jeho nedodržování neváhejte kontaktovat některou z členek výboru) a máme jasně stanovena pravidla tak, abychom nezasahovaly do kompetencí lékařek, lékařů a porodních asistentek. Víme o tom, že do porodnic začaly v poslední době hojně doprovázet i jiné průvodkyně, někdy bojovně naladěné, a označovat se jako duly. Na toto označení mají v současné legislativní situaci plné právo. Nicméně mezi prací žen, které se označily samy dulami a neprošly žádným vzděláním pro duly, a prací našich členek je značný rozdíl.

Abychom vám pomohly se v situaci orientovat, přistoupily jsme k několika krokům:

dula ČAD se i nadále prokazuje kartičkou s logem asociace a razítkem z rubové strany, je dohledatelná na našich webových stránkách www.duly.cz a nově bude také, pokud možno, nosit bílé tričko s označením „dula“ a na zádech s logem ČAD (za předpokladu, že jí to předpisy porodnice umožní).

Naší snahou je přispět nejen k výše uvedeným cílům, ale také k celkovému zlepšení situace v porodnicích v ČR. A to, jak pevně věříme, jde jen díky profesionalitě a vzájemnému respektu.

Pokud byste měli zájem, můžeme o situaci pohovořit i na osobní schůzce. Rády za vámi do porodnice přijedeme a svoji práci vám přiblížíme, případně i formou přednášky pro zaměstnance a zaměstnankyně.

Děkujeme vám za vaši péči a těšíme se na setkávání při porodech v atmosféře vzájemné důvěry.

za výbor České asociace dul
Mgr. Zora Javorská, Marcela Fišerová, Mgr. Adéla Lančová

www.duly.cz| zora@duly.cz, marcela@duly.cz, adela@duly.cz