Jsme největší a nejstarší profesní organizací dul v České republice. Dlouhodobě zajišťujeme vzdělávání a podporujeme činnost dul v ČR.

Česká asociace dul

 • vznikla v září 2001
 • uvedla profesi dul na českou scénu a rozšířila povědomí o práci dul v České republice
 • sdružuje duly
 • ženám, které se na ni obrátí, pomáhá vyhledat kvalifikovanou dulu
 • organizuje kurzy základního vzdělávání pro duly
 • dulám vytváří odborné zázemí, organizuje rozšiřující vzdělávání
 • podporuje změny v českém systému péče o matku a dítě tak, aby vycházel z potřeb žen a novorozenců
 • rozšiřuje informace o přínosu práce duly pro ženu, dítě, rodinu i společnost
 • usiluje o oficiální uznání profese duly v ČR
 • spolupracuje a vyměňuje si zkušenosti se zahraničními organizacemi s podobnými cíli
 • v roce 2002 přistoupila k Mezinárodní iniciativě Porodnické služby matce přátelské
 • v roce 2008 přistoupila k Mezinárodní iniciativě za porodní služby pro matku a dítě
 • je členem ENCA (European Network of Childbirth Associations), Evropského sdružení porodních asociací
 • je zakládajícím členem Doula Europe
 • úzce spolupracuje s DONA International, nejstarší a nejrozšířenější organizací dul ve světě
 • spolupracuje s odbornými a spotřebitelskými organizacemi, jejichž činnost je orientována na porodnictví

Brožura České asociace dul k 10-ti letému výročí

STANOVY České asociace dul

Etický kodex České asociace dul

Ohlédnutí

Z historie České asociace dul

2001

 • Založení občanského sdružení Česká asociace dul (ČAD), iniciované ženami z Hnutí za aktivní mateřství. Přípravný výbor vytvořily Míla Kramná, Ivana Stuchlíková a Radka Wallerová.

2002

 • Na první valné hromadě ČAD bylo přijato logo a zvolen tříčlenný výbor (V. Jirásková, M. Kramná, I. Stuchlíková).
 • Byly vytvořeny a šířeny letáky informující o práci dul a kurzu pro duly.
 • Byl sestaven první běh Kurzu pro duly, který zahájila Henci Goer, dula a publicistka z USA. Odbornou garanci přijal primář porodnice ve Vrchlabí L. Kavan. Dále na kurzu lektorovali I. Königsmarková, Z. Štromerová, V. Nováková, M. Vnoučková, V. Jirásková, P. Sovová, J. Hašplová, V. Junková, B. Janečková, V. Marek, T. Marková, K. Zatovičová. Jako konzultantky studentek působily M. Vnoučková, V. Nováková a V. Jirásková. Cena kurzu byla 4 200,- Kč za 9 výukových dní a účastnilo se ho 18 žen.
 • M. Kramná od roku 2001do roku 2007 působila jako koordinátorka kurzu a vedla agendu ČAD.
 • V. Jirásková vytvořila první webové stránky ČAD na adrese www.rodina.cz/duly .
 • ČAD přistoupila k Inciativě porodní služby matce přátelské CIMS (Koalice za zlepšení služeb v mateřství, USA) a začala šířit její dokumenty v ČR.

2003

 • Zorganizování druhého a třetího běhu Kurzu pro duly. Dále se rozpracovávala koncepce vzdělávání dul v ČR s ohledem na česká specifika i zkušenosti ze zahraničí. Zájemkyně procházely výběrovým řízením. V dalším obodbí pokračoval kurz vždy jedním během za rok.
 • Přijetí Etického kodexu ČAD
 • Lobbování v Parlamentu v souvislosti se zákonem regulujícím práci porodních asistentek (od r. 2002) – M. Kramná

2004

 • Spolupráce na vydání knihy Porod s dulou (OWP, originální název The Doula Book) v překladu Vlasty Jiráskové
 • Organizace přednášek a seminářů autorů knihy Porod s dulou Marshalla  a Phyllis Klausových pro rodičovskou veřejnost, duly i zdravotníky
 • Získání grantu od SCWF na realizaci krátkých filmů: Kdo je dula (30´) a Duly v Česku (10´) s režisérkou L. Cingrošovou, hlavní koordinátorkou této aktivity byla Míla Kramná.

2005

 • V ČR působilo 23 dul ČAD (cca polovina absolventek všech do té doby proběhlých kurzů pro duly, které doprovázely minimálně 1 ženu v těhotenství nebo při porodu).
 • Celkově duly pracovaly s 660 klientkami. Z tohoto počtu duly doprovázely u porodu 158 žen, a to do třiceti z celkového počtu 100 porodnic v ČR. 148 porodů proběhlo vaginálně, 10 porodů skončilo císařským řezem (6%). Duly ČAD pracovaly individuálně s minimálně 200 klientkami pouze v těhotenství a šestinedělí (tedy nikoliv během porodu) a minimálně se 190 pouze v těhotenství. 13 žen, které nebyly u porodu dulou doprovázeny, se zpětně obrátilo na dulu s požadavkem sdílet své zážitky z porodu.
 • Prvního setkání evropských dul na mezinárodní konferenci v Grazu se zúčastnily M. Kramná a V. Jirásková.
 • ČAD se zapojila jako partner do projektu „Fontanela – kurzy a vzdělávání lektorů, konzultantů a poradců v oblasti mateřství a rodičovství“, který trval od října 2005 do září 2007 a byl spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. Na projektu ČAD spolupracovala s o.s. Aperio (vzdělávání lektorů předporodní přípravy), UNIPA (kurz pro porodní asistentky v primární péči) a A-centrem (lektoři aktivní a vědomé přípravy na mateřství).
 • Byla navázána spolupráce s nově založeným o.s. Slovenské duly, u jehož zrodu stály duly vyškolené v ČAD, na slovenském kurzu pro duly.

2006

 • 39 dul ČAD pracovalo s 1028 matkami. Plný doprovod (v těhotenství, při porodu a v šestinedělí) poskytly duly ČAD 214 klientkám, jen v těhotenství a v šestinedělí doprovázely 342 klientek, byly přítomny u 216 porodů, z toho 201 porodů proběhlo vaginálně a 15 císařským řezem. Duly ČAD doprovázely ve 26 porodnicích v ČR.
 • Informativní film Duly v Česku začal být promítán v čekárnách gynekologů.
 • ČAD spolupracovala na organizaci přednášek významné americké porodní asistentky a autorky knih Iny May Gaskin a její návštěvy v Praze.
 • Byla vydána tematická přání do obálky s obrazy a básněmi M. Kotkové a se základními informacemi o dulách, za podpory společnosti Weleda. Tento projekt zajistila M. Kramná.
 • ČAD byla jedním z iniciátorů připojení ČR ke Světovému týdnu respektu k porodu. Spolupracovala na výstavě Umění porodit. Duly organizovaly besedy pro (budoucí) rodiče a promítání filmu Kdo je dula v různých místech ČR.
 • ČAD se podílela na založení sdružení Evropské duly v Bad Wildbad, V. Jirásková se zúčastnila ustavující schůze.

2007

 • 55 dul ČAD pracovalo s 1345 matkami. Plný doprovod (tedy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí) poskytly 216 klientkám, jen v těhotenství a v šestinedělí duly doprovázely 612 klientek, byly přítomny u 218 vaginálních porodů a u 9 císařských řezů. (Tato čísla znamenají, že v 11 případech duly ženu doprovázely během porodu, ale nikoliv také v těhotenství a šestinedělí.) Doprovázely do 42 porodnic v ČR.
 • V rámci Světového týdne respektu k porodu (STRP) duly organizovaly besedy a přednášky a spolupracovaly s UNIPA při realizaci mezinárodní konference Normální porod v Praze.
 • Duly ČAD měly informační stánek na veletrhu BabyExpo v Praze.
 • V. Jirásková byla za ČAD spoluautorkou Iniciativy Normální porod.
 • Z výboru ČAD odešly M. Kramná a V. Jirásková a byl zvolen nový výbor (K. Borůvková, K. Cermanová, P. Malá).

2008

 • 60 dul ČAD pracovalo s 1245 ženami. Jen v těhotenství a v šestinedělí duly  doprovázely 953 klientek, plný doprovod (v těhotenství, při porodu a v šestinedělí) poskytly 282 klientkám. Byly přítomny u 265 vaginálních porodů a u 27 císařských řezů (10,2%).
 • Nové vedení ČAD (výbor byl rozšířen o L. Kašovou a K. Skočdopolovou) zavedlo výrazné změny v koncepci vzdělávání dul ČAD – psychologizace, povinné psychoterapie pro účastnice kurzu. Odborným garantem se stala B. Janečková, organizačním garantem K. Borůvková. Kurz sestával z 11 víkendových modulů rozložených v průběhu dvou let a jeho cena včetně povinných individuálních psychoterapií vzrostla z dosavadní ceny (9 tisíc Kč) na zhruba čtyřnásobek. ČAD se v roce 2009 od této epizody distancovala.
 • V rámci květnového STRP duly ČAD zorganizovaly 18 veřejných besed na 14 místech ČR. Na informačním festivalu Umění porodit, který organizovalo Hnutí za aktivní mateřství v Praze, vedly duly program pro školy.
 • V. Jirásková spolupracovala s UNIPA na překladu a světové premiéře filmu Orgasmický porod, jehož autorkou je americká dula a aktivistka za přirozený porod Debra Pascali Bonaro.
 • Členky ČAD se účastnily shromáždění před MZ ČR v rámci Iniciativy Normální porod.
 • Podpora Mezinárodní iniciativy za porodní služby pro matku a dítě (10 kroků k optimální porodní péči) a šíření jejího českého překladu.

2009

 • Aktivně pracovaly 52 duly ČAD a doprovázely 1319 matek, z nichž 273 rodičkám poskytly podporu u porodu. 247 porodů doprovázených dulou ČAD proběhlo vaginálně a 26 císařským řezem (10,5%). Duly ČAD doprovázely do 45 porodnic.
 • Po kritice aktuální situace v asociaci a ve vzdělávání dul některými členkami ČAD, na valné hromadě v březnu 2009 – bez ochoty nad problémy diskutovat – odstoupil celý dosavadní výbor. Jeho členky současně vystoupily z ČAD. Práci v novém výboru přijaly M. Královcová, D. Lovecká a D. Poustecká, vedoucí pracovní skupiny pro vzdělávání se stala V. Jirásková.
 • V náročném období po jarní VH poskytl České asociaci dul neocenitelnou pomoc a zázemí Nadační fond Klíček v Malejovicích.
 • Byla nově aktualizována koncepce vzdělávání dul ČAD v souladu s mezinárodními zvyklostmi a byl odmítnut psychologizující směr prosazovaný výborem ČAD od r. 2007.
 • Během STRP duly ČAD uskutečnily 14 besed na 13 místech ČR. V Praze na festivalu Umění porodit zabezpečila ČAD program pro 136 žáků z 9 základních a středních škol.
 • Byla prohloubena spolupráce s DONA International, největší organizací dul z USA. V. Jirásková (spolutvůrkyně vzdělávání ČAD a lektorka ČAD) získala stipendium od DONA International jako jedna ze čtyř žen z celého světa na konferenci v Atlantě a na workshopy pro porodní duly a lektorky porodních dul s cílem stát se schválenou lektorkou porodních dul DONA International.
 • Od listopadu 2009 byl výbor ČAD znovu rozšířen na pět členek a pracoval ve složení K. Hájková, V. Jirásková, M. Královcová, Z. Křiváková, D. Poustecká.

2010

 • Aktivně pracovaly 44 duly ČAD. Pomohly 1 318 ženám, z toho 1 093 matkám mimo porod (tedy v období těhotenství nebo šestinedělí, případně později po narození dítěte). Duly ČAD doprovázely rodičky celkem u 225 porodů, z nichž 199 proběhlo v porodnici a 13 doma. 202 porodů bylo vaginálních, ve 23 případech byl proveden císařský řez (10,2%). Duly ČAD doprovázely do 44 porodnic v ČR.
 • STRP: uskutečnily jsme 14 besed na 13 místech ČR se stávajícími i budoucími rodiči a se žáky škol. V Praze duly ČAD zabezpečily program pro 22 skupin žáků (celkem 406 dětí) z 11 základních a středních škol na festivalu Umění porodit. Novinkou na tomto festivalu bylo každodenní setkávání s dulou, při němž jsme zájemce informovaly o práci duly, o ČAD a o normálním porodu.
 • Byl zahájen 10. běh základního kurzu pro duly ČAD.

2011

 • V září jsme oslavily 10. výročí vzniku ČAD a práce dul v ČR. U té příležitosti jsme vydaly informativní brožuru „10 let pomáháme ženám a jejich rodinám“.
 • Dita Poustecká a Eliška Pláničková založily profil ČAD na Facebooku
 • Pošesté se duly ČAD aktivně zapojily do aktivit v rámci Světového týdne respektu k porodu.
 • Na konferenci Aktivní rodičovství v říjnu v Brně Vlasta Jirásková a Majka Staňková představily práci duly a 10 let činnosti České asociace dul. Stánek s informacemi o ČAD zabezpečila Dagmar Lovecká.
 • Členka výboru ČAD Ewa Kučerová byla vyslána asociací jako účastnice na konferenci do Polska.
 • Asociace členkám dotovala seminář „Síla doteku“, shiatsu zaměřené na práci duly, vedený dulou Kateřinou Kotkovou ve Skalce u Doks.
 • Zástupkyně ČAD se zúčastnily shromáždění na podporu rovných podmínek při volbě místa porodu a zajištění náležité péče, které se konalo 17.10. na Palackého náměstí v Praze.
 • Alice Jarošková a Ewa Kučerová (členky výboru) provedly změny v programu vzdělávání.
 • Podpora porodním asistentkám Ivaně Koenigsmarkové a Ágnes Geréb.
 • Byl zahájen 11. běh základního kurzu pro duly ČAD.

2012

 • ČAD měla 68 členek působících ve všech krajích ČR i na Slovensku.
 • Výbor pracoval ve složení: Marcela Fišerová, Mgr. Seraphina Mariae, Mgr. Adéla Lančová.
 • Byl zahájen 12. běh základního kurzu pro duly, do nějž nastoupilo 12 žen.
 • Bylo certifikováno dalších 10 žen (certifikovaná dula ČAD).
 • V rámci rozšiřujícího vzdělávání ČAD zorganizovala kurz Tance dávných tradic a Aromaterapie v těhotenství, při porodu a v šestinedělí.
 • ČAD se stala členkou České ženské lobby (ČŽL), a tím i Evropské ženské lobby (EWL). Navázala tak spolupráci s dalšími spřátelenými organizacemi.
 • V rámci European Doula Network se ČAD (v zastoupení Seraphiny Mariae) zúčastnila v červnu konference Doula Inspiration Day a setkání European Doula Network v Goudě v Holandsku.
 • V rámci ČŽL EWL se ČAD zapojila do akcí zaměřených na podporu lidských práv v porodnictví, podporu porodních asistentek, právo žen na volbu způsobu a místa porodu, právo žen na volbu doprovázející osoby, partnera a duly, a to bezplatně, připojila se k Bruselské výzvě, proti kriminalizaci porodních asistentek a k pracovní skupině porodnictví při ministerstvu zdravotnictví ČR.
 • Kromě tradičních aktivit v rámci Světového týdne respektu k porodu se ČAD zúčastnila také prvního ročníku Festivalu o těhotenství a přirozeném porodu, který v listopadu pořádala fakulta porodní asistence v Plzni.

2013

 • Výbor ČAD pracoval ve složení: Marcela Fišerová Holubová, Eliška Pláničková a Mgr. Adéla Lančová.
 • Prezenční část 13. běhu kurzu ukončilo 15 žen a do 14. kurzu nastoupilo 10 účastnic; 4 duly úspěšně certifikovaly.
 • ČAD byla přítomna se svým stánkem na 7 veletrzích se zaměřením na rodiče a zdravý životní styl.
 • Tradičně se ČAD aktivně zapojila do akcí konaných v rámci Světového týdne respektu k porodu.
 • 43 aktivní duly ČAD pomohly necelé tisícovce žen a jejich rodin.
 • ČAD svým členkám zajistila dvě supervize s Mgr. Lucií Heřmánkovou. Zároveň si členky organizují neformální intervize.

2014

 • Do 14. běhu kurzu ČAD nastoupilo 15 nových zajemkyní o práci duly; novými „certifikovanými dulami ČAD“ se stalo 15 žen.
 • Díky grantové podpoře Slovak-Czech Women´s Fund jsme se zúčastnily 10 veletrhů, kde jsme představily práci duly a aktivity ČAD.
 • Spolu se spřátelenými organizacemi, s nimiž spolupracujeme ve skupině pro porodnictví v rámci České ženské lobby, jsme v prosinci v Praze pořádaly akci „Plavba za normálním porodnictvím“.
 • Práci dul v ČR se dostalo oficiálního uznání, když ombudsmanka ve svém zjištění konstatovala, že podle současné legislativy porodnice nemají právo přítomnost duly u porodu zpoplatňovat.
 • Vlasta Jirásková na mezinárodní konferenci „Porod doma – co o něm víme?“, která se konala v Praze, vystoupila s příspěvkem „Dula a porod doma“.
 • 38 aktivních dul ČAD pomohlo zhruba tisíci žen v období těhotenství, porodu a raného mateřství.

2015

 • Do nového běhu základního kurzu pro duly ČAD 2015/2016 nastoupilo 14 žen. 14. běh kurzu dokončilo 14 účastnic.
 • V květnu ČAD pořádala v rámci rozšiřujícího vzdělávání celodenní seminář Spinning Babies s Ginny Phang ze Singapuru, kterého se účastnily duly i porodní asistentky.
 • V Praze probíhaly jednou měsíčně pravidelné intervize.
 • ČAD se již tradičně účastnila Světového týdne respektu k porodu.  V kině Perštýn v Praze proběhla každodenní poradna duly a 20.5. se promítal film Doula! The Ultimate Birth Companion s následnou diskusí s dulami. Vlasta Jirásková se jako host účastnila diskusního večera s tématem Kontinuální láskyplná péče. V Brně se konalo tradiční setkání s brněnskými dulami.
 • ČAD se připojila k akci České ženské lobby: Chceme respektující a odbornou péči v mateřství 25. 11. 2015. Akce se konala na podporu systémové změny v českém porodnictví u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách.
 • Česká asociace dul se připojila ke stanovisku WHO Prevence a odstranění poškozování a nedostatku respektu při porodu ve zdravotnických zařízeních.
 • Duly ČAD celkově pracovaly s 1255 ženami a jejich rodinami v období těhotenství, porodu a po narození dítěte.
 • Ve výboru ČAD nadále pracovaly Adéla Lančová, Zora Javorská a Marcela Fišerová.

2016

 • Duly ČAD celkově pracovaly 1515 klientkami v těhotenství, při porodu a po narození dítěte. Doprovodily jsme 551 žen při vaginálních porodech, 60 žen mělo akutní císařský řez a 19 žen císařský řez plánovaný.
 • Duly ČAD mají svá nová pracovní trička s logem ČAD, která by měly nosit při doprovodech u porodu, aby se jasně odlišily od žen, které se rovněž prezentují jako dula. Zároveň ČAD rozeslala dopis do všech porodnic, v němž se distancuje od doprovázejících osob, které nedodržují profesní etický kodex duly.
 • Zahájení prvního běhu kurzu ČAD pro poporodní duly, kterého se účastní 13 žen. 16. běhu základního kurzu pro duly ČAD se účastní 13 žen. 15. běh ukončilo 12 účastnic.
 • Zástupkyně ČAD se v rámci práce ve skupině pro porodnictví při České ženské lobby aktivně podílela
  na vzniku informačních letáků pro těhotné ženy a zdravotníky: „Tak jsem opravdu těhotná!“, „Těhotenství, porod a vaše práva“ a „Aktuální trendy v porodní péči“, stejně jako na psaní textů na webové stránky jsemtehotna.eu.
 • Duly ČAD se tradičně zapojily do aktivit Světového týdne respektu k porodu, besedy, promítání filmů a přednášky měly např. v Praze, Vrchlabí, Trutnově, Chebu a Mariánských Lázních. Nadále spolupracujeme s organizacemi s podobným zaměřením, jako je Aperio, Hnutí za aktivní mateřství, Unie porodních asistentek, Česká komora porodních asistentek, Porodní dům U Čápa, Liga lidských práv.
 • Rozšířily jsme své aktivity na Facebooku, kde pravidelně několikrát do týdne informujeme o práci dul.
 • Členkami výboru byly Marcela Fišerová, Adéla Lančová a Zora Javorská.

Na základě výročních zpráv připravila Vlasta Jirásková v květnu 2017.